Gemeente Roosdaal

 

Zitting van 22 juni 2021

 

Aanwezig:

 

Johan Van Lierde, voorzitter

Leon Brion, Vanessa Vekens, Anja Raeymaekers, Vicky Vanhuylenbroeck, Jan Daem, Kim De Coen, Frans Vanderschueren, Jo Segers, leden

Nancy Vanderveken, secretaris

 

 

Overzicht punten

Zitting van 22 juni 2021

 

Notulen - goedkeuring

 

BESLUIT:

 

Notulen vorige vergadering

 

 

Publicatiedatum: 23/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 22 juni 2021

 

Rapportering organisatie - kennisneming

 

BESLUIT:

 

Rapportering aan de raad van bestuur betreffende algemeen kader van interne controle en organisatie AGB Roosdaal.

 

 

Publicatiedatum: 23/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 22 juni 2021

 

GC Het Koetshuis: schoolprogramma 2021/2022: raming ten bedrage van 2.785,00 euro (exclusief BTW) (uitkoopsommen, auteursrechten, commissievergoedingen aan derden, diverse kosten), organisatie en wijze van gunnen - goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Aan de raad van bestuur wordt het programma van voorstellingen voor scholen, specifiek gericht naar kleuters, voor het seizoen 2021/2022 ter goedkeuring voorgelegd. Alle ramingen van de noodzakelijke uitgaven die aan deze organisatie verbonden zijn, worden tevens ter goedkeuring aangeboden.

 

 

Publicatiedatum: 23/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 22 juni 2021

 

GC Het Koetshuis: ombouw van inbraakbeveiliging (centrale en  communicatiemodule), onderhoudscontract en dienstverlening meldkamer: raming ten bedrage van 17.163,85 euro, wijze van gunnen - goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

De budgettaire raming voor de ombouw van de inbraakbeveiliging van GC Het Koetshuis wordt ter goedkeuring aan de raad van bestuur voorgelegd. De nodige kredieten zullen bij de eerstvolgende aanpassing van het meerjarenplan voorzien worden.

 

 

Publicatiedatum: 23/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 22 juni 2021

 

Addendum aan de leningsovereenkomst van 26 november 2020 ter financiering van de investeringsuitgaven van 2020 - goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Goedkeuring van een addendum bij de leningsovereenkomst met het gemeentebestuur, ter

financiering van de investeringsuitgaven van 2020, zoals goedgekeurd door de

gemeenteraad van 24 november 2020. Volgens artikel 2 van de leningsovereenkomst wordt

hiermee het leningsbedrag aangepast aan de effectieve investeringsuitgave voor een bedrag van 10.260,20 euro, in de plaats van 24.558,10 euro.

 

 

Publicatiedatum: 23/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 22 juni 2021

 

Rondvraag / Varia

 

Publicatiedatum: 23/06/2021