Gemeente Roosdaal

 

Zitting van 23 mei 2024

 

Aanwezig:

Johan Van Lierde, voorzitter

Leon Brion, Anja Raeymaekers, Vicky Vanhuylenbroeck, Jan Daem, Frans Vanderschueren, Jo Segers, Anita De Strycker, leden

Vanessa Vekens, secretaris

Geert Vandenhouwe, algemeen coördinator

Afwezig:

Kim De Coen, lid

 

 

Overzicht punten

Zitting van 23 mei 2024

 

Notulen - goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Notulen vorige vergadering

 

 

Publicatiedatum: 30/05/2024
Overzicht punten

Zitting van 23 mei 2024

 

Financiën: jaarrekeningen volgens BBC en NBB 2023 - vaststelling

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

De jaarrekeningen van het jaar 2023 volgens de BBC en het model van de Nationale Bank van België worden ter vaststelling aan de raad van bestuur voorgelegd. De jaarrekening wordt afgesloten met een balanstotaal van 4.780.545,72 euro en een te bestemmen winst van 68.406,02 euro.

 

 

Publicatiedatum: 30/05/2024
Overzicht punten

Zitting van 23 mei 2024

 

Haviland IgSv: agenda gewone algemene vergadering van 19 juni 2024 - goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

De agenda van de algemene vergadering van Haviland IgSv wordt ter goedkeuring aan de raad van bestuur voorgelegd. Aan de vertegenwoordiger van AGB Roosdaal wordt het mandaat gegeven om de punten goed te keuren.

 

 

Publicatiedatum: 30/05/2024
Overzicht punten

Zitting van 23 mei 2024

 

EthiasCo cvba: aanduiden van vertegenwoordiger voor gewone algemene vergadering van 13 juni 2024 - goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

De vertegenwoordiger van AGB Roosdaal voor de algemene vergadering van EthiasCo BV op 13 juni 2024 dient aangeduid te worden.

 

 

Publicatiedatum: 30/05/2024
Overzicht punten

Zitting van 23 mei 2024

 

Rondvraag / varia

 

Publicatiedatum: 30/05/2024
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.