Gemeente Roosdaal

 

Zitting van 27 april 2021

 

Aanwezig:

 

Johan Van Lierde, voorzitter

Vanessa Vekens, Vicky Vanhuylenbroeck, Jan Daem, Kim De Coen, Frans Vanderschueren, Jo Segers, leden

Nancy Vanderveken, secretaris

 

Verontschuldigd:

 

 

Leon Brion, lid

 

Volmachtgevend:

 

 

Anja Raeymaekers, lid

 

 

Overzicht punten

Zitting van 27 april 2021

 

Toegevoegde punten - goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Goedkeuring van de toevoeging van 2 onderstaande agendapunten aan de agenda van de vergadering van 27 april 2021.

 

 

Publicatiedatum: 04/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 27 april 2021

 

Notulen - goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Notulen vorige vergadering

 

 

Publicatiedatum: 04/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 27 april 2021

 

GC Het Koetshuis 2020/2021: programmawijziging - goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

De raad van bestuur keurt de wijziging van het programma van seizoen 2020/2021 goed omwille van de maatregelen covid-19. De terugbetaling van de verkochte tickets en de prijssubsidie wordt goedgekeurd.

 

 

Publicatiedatum: 04/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 27 april 2021

 

GC Het Koetshuis: programma 2021/2022: raming ten bedrage van 36.357,50 euro (exclusief BTW) (uitkoopsommen, auteursrechten, commissievergoedingen aan derden, diverse kosten) organisatie en wijze van gunnen - goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Aan de raad van bestuur wordt het programma van voorstellingen voor het seizoen

2021/2022 ter goedkeuring voorgelegd. Alle ramingen van de noodzakelijke uitgaven die aan deze organisatie verbonden zijn, worden tevens ter goedkeuring aangeboden.

 

 

Publicatiedatum: 04/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 27 april 2021

 

GC Het Koetshuis: seniorenprogramma 2021/2022: raming ten bedrage van 8.654,00 euro (exclusief BTW) (uitkoopsommen,  auteursrechten, commissievergoedingen aan derden, diverse kosten), organisatie en wijze van gunnen - goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Aan de raad van bestuur wordt het programma van voorstellingen, specifiek gericht naar senioren, voor het seizoen 2021/2022 ter goedkeuring voorgelegd. Alle ramingen van de noodzakelijke uitgaven die aan deze organisatie verbonden zijn, worden tevens ter goedkeuring aangeboden.

 

 

Publicatiedatum: 04/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 27 april 2021

 

GC Het Koetshuis 2021/2022: verkoop van tickets en abonnementen: tarieven, formules en planning - goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

De verkoopformules en tarieven voor de voorstellingen van het cultuurseizoen 2021/2022 die in beheer van AGB Roosdaal worden georganiseerd, worden ter goedkeuring voorgelegd.

 

 

Publicatiedatum: 04/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 27 april 2021

 

GC Het Koetshuis: familieprogramma 2021/2022: raming ten bedrage van 1.980,00 euro (exclusief BTW) (uitkoopsommen, auteursrechten, commissievergoedingen aan derden, diverse kosten), organisatie en wijze van gunnen - goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Aan de raad van bestuur wordt het programma van voorstellingen, specifiek gericht naar kinderen en families, voor het seizoen 2021/2022 ter goedkeuring voorgelegd. Alle ramingen van de noodzakelijke uitgaven die aan deze organisatie verbonden zijn, worden tevens ter goedkeuring aangeboden.

 

 

Publicatiedatum: 04/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 27 april 2021

 

GC  Het Koetshuis: vormingsprogramma 2021/2022 - goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Het ontwerp van vormingsaanbod voor het seizoen 2021/2022 wordt aan de raad van

bestuur ter goedkeuring voorgelegd. Dit programma wordt aangeboden in samenwerking

met vormingsinstelling Avansa Halle-Vilvoorde.

 

 

Publicatiedatum: 04/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 27 april 2021

 

Digitaal Podium: keuze piloten en tweedelijnsvoorstel van Cultuurconnect CC - goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

De raad van bestuur neemt kennis van de keuze van de piloten voor het project Digitaal podium van Cultuurconnect. Aangezien de kandidatuur van Regio Pajottenland-Zennevallei niet werd weerhouden, biedt Cultuurconnect GC Het Koetshuis de mogelijkheid om in te gaan op een tweedelijnsvoorstel. Deze deelname wordt ter goedkeuring voorgelegd.

 

 

Publicatiedatum: 04/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 27 april 2021

 

Haviland IgSv: agenda gewone algemene vergadering van 16 juni 2021 - goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

De agenda van de algemene vergadering van Haviland IgSv wordt ter goedkeuring aan de raad van bestuur voorgelegd. Aan de vertegenwoordiger van AGB Roosdaal wordt het mandaat gegeven om de punten goed te keuren.

 

 

Publicatiedatum: 04/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 27 april 2021

 

GC Het Koetshuis: organisatie theatervoorstelling K.A.L.M. volgens de coronamaatregelen - goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Aan de raad van bestuur wordt de organisatie van de theatervoorstelling K.A.L.M. volgens de coronamaatregelen ter goedkeuring voorgelegd.

 

 

Publicatiedatum: 04/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 27 april 2021

 

Pajot Begot: organisatie zomerbar op het terras i.s.m. BV Op 't Hof - goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Het voorstel van Pajot Begot vzw om tijdens de zomermaanden een zomerbar op het terras te organiseren met een externe partner wordt ter goedkeuring voorgelegd.

 

 

Publicatiedatum: 04/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 27 april 2021

 

Rondvraag / Varia

 

Publicatiedatum: 04/05/2021