Gemeente Roosdaal

 

Zitting van 23 maart 2021

 

Aanwezig:

 

Johan Van Lierde, voorzitter

Anja Raeymaekers, Vicky Vanhuylenbroeck, Jan Daem, Kim De Coen, Frans Vanderschueren, Jo Segers, leden

Nancy Vanderveken, secretaris

 

Verontschuldigd:

 

 

Leon Brion, lid

 

Volmachtgevend:

 

 

Vanessa Vekens, lid

 

 

Overzicht punten

Zitting van 23 maart 2021

 

Notulen - goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Notulen vorige vergadering

 

 

Publicatiedatum: 25/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 23 maart 2021

 

Overdracht kredieten - goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

De raad van bestuur keurt de overdracht goed van niet aangewende kredieten van 2020 naar 2021.

 

 

Publicatiedatum: 25/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 23 maart 2021

 

Opwaardering dak schouwburg: aanpassing raming - goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

De verhoging van de budgettaire raming voor de opwaardering van het dak van de schouwburg van GC Het Koetshuis wordt ter goedkeuring aan de raad van bestuur voorgelegd. De raming zoals voorzien in het meerjarenplan is ontoereikend.

 

 

Publicatiedatum: 25/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 23 maart 2021

 

GC Het Koetshuis 20/21: programmawijziging - kennisneming en goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

De raad van bestuur wordt in kennis gesteld van de wijzigingen van het programma van seizoen 2020/2021 omwille van de maatregelen covid-19.

 

 

Publicatiedatum: 25/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 23 maart 2021

 

Digitaal Podium: deelname aan kandidatuurstelling pilootproject - goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

De deelname van GC Het Koetshuis aan de kandidatuurstelling van Cultuurregio Pajottenland/Zennevallei voor het Project Digitaal Podium, het onderzoek naar een digitale basisinfrastructuur (een set van hardware, software en diensten waarvan kunst- en cultuurhuizen gebruik kunnen maken om diensten aan het publiek te leveren), wordt ter goedkeuring voorgelegd.

 

 

Publicatiedatum: 25/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 23 maart 2021

 

GC Het Koetshuis: reglement partner in cultuur seizoen 2021/2022 - goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Het reglement voor het partnerschap in cultuur voor het seizoen 2021/2022 wordt aan de raad van bestuur ter goedkeuring voorgelegd.

 

 

Publicatiedatum: 25/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 23 maart 2021

 

GC Het Koetshuis: tegemoetkoming voor partner in cultuur seizoen 2021/2022 - goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

De raad van bestuur werkt een tegemoetkoming uit voor de partners in cultuur van het seizoen 2020/2021. Aangezien het gemeenschapscentrum tijdens het seizoen 2020/2021 gesloten bleef, is het wenselijk om een compensatie voor te stellen omwille van de minieme publiciteit die GC Het Koetshuis kon bieden als gevolg van de coronamaatregelen.

 

 

Publicatiedatum: 25/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 23 maart 2021

 

Gemeenschappelijke Sociale Dienst: toetreding tot de overheidsopdracht collectieve hospitalisatieverzekering van de Federale Pensioendienst - goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

De toetreding van AGB Roosdaal tot de overheidsopdracht collectieve hospitalisatieverzekering van de Federale Pensioendienst wordt ter bekrachtiging voorgelegd aan de raad van bestuur.

 

 

Publicatiedatum: 25/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 23 maart 2021

 

Haviland IgSv: notulen algemene vergadering van 16/12/2020

 

Publicatiedatum: 25/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 23 maart 2021

 

Haviland IgSv: statutenwijziging - goedkeuring

 

BESLUIT:

 

Op 16 juni 2021 heeft een gewone algemene vergadering van de Haviland Intercommunale plaats waar een voorstel van statutenwijziging zal worden voorgelegd. In uitvoering van artikel 38 van de statuten van Haviland dient de raad van bestuur van AGB Roosdaal voorafgaandelijk aan deze vergadering over de voorgelegde statutenwijziging te beraadslagen.

 

 

Publicatiedatum: 25/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 23 maart 2021

 

Vragen

 

Publicatiedatum: 25/03/2021