Gemeente Roosdaal

 

Zitting van 22 juni 2021

 

Aanwezig:

 

Johan Van Lierde, voorzitter

Leon Brion, Vanessa Vekens, Anja Raeymaekers, Vicky Vanhuylenbroeck, Jan Daem, Kim De Coen, Frans Vanderschueren, Jo Segers, leden

Nancy Vanderveken, secretaris

 

 

Overzicht punten

Zitting van 22 juni 2021

 

Financiën: jaarrekeningen volgens BBC en NBB 2020 - vaststelling

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

De jaarrekeningen van het jaar 2020 volgens de BBC en het model van de Nationale Bank van België worden ter vaststelling aan de raad van bestuur voorgelegd. De jaarrekening wordt afgesloten met een balanstotaal van 4.886.280,49 euro en een te bestemmen winst van 96.767,41 euro.

 

 

Publicatiedatum: 23/06/2021