Gemeente Roosdaal

 

Zitting van 04 juni 2020

 

Van 19 uur.

 

Verwacht:

 

burgemeester: Wim Goossens

voorzitter: Koenraad Muyldermans

schepenen: An Van den Spiegel, Emmanuel de Béthune, Herman Claeys, Johan Van Lierde , Rudy Bracquez

gemeenteraadsleden: Linda Van den Eede, Johan Linthout, Kristof Cooreman, Linda Van Huylenbroeck, Wendy Godaert, Christiane Bert, Dirk Evenepoel, Annick Borloo, Tom De Koster, Jean Timmermans, Jan Van Den Bosch, Peggy Bulterijs, Marc Devits , Eline De Vos

algemeen directeur: Emma Van der Maelen

 

 

Overzicht punten

Zitting van 4 juni 2020

 

Notulen van de openbare vergadering gemeenteraad 23 april 2020 - goedkeuring

 

Het ontwerp van de notulen van 23 april 2020 dient te worden goedgekeurd.

 

 

Publicatiedatum: 28/05/2020
Overzicht punten

Zitting van 4 juni 2020

 

Zittingsverslag van de openbare vergadering gemeenteraad 23 april 2020 - goedkeuring

 

Het ontwerp van het zittingsverslag van 23 april 2020 dient te worden goedgekeurd.

 

 

Publicatiedatum: 28/05/2020
Overzicht punten

Zitting van 4 juni 2020

 

Haviland intercommunale: agenda van de gewone algemene vergadering van 17 juni 2020 - goedkeuring

 

De gemeenteraad dient de agenda van de statutaire gewone algemene vergadering van intercommunale Haviland goed te keuren.

 

 

Publicatiedatum: 28/05/2020
Overzicht punten

Zitting van 4 juni 2020

 

Intradura: agenda van de statutaire gewone algemene vergadering van woensdag 17 juni 2020 - goedkeuring

 

De gemeenteraad dient de agenda van de statutaire gewone algemene vergadering van de opdrachthoudende vereniging Intradura goed te keuren.

 

 

Publicatiedatum: 28/05/2020
Overzicht punten

Zitting van 4 juni 2020

 

Fluvius opdrachthoudende vereniging: algemene vergadering tevens jaarvergadering van 27 mei 2020 - besluit van het college van burgemeester en schepenen van 18 mei 2020 - bekrachtiging

 

De gemeenteraad dient het besluit van 18 mei 2020 van het college van burgemeester en schepenen te bekrachtigen betreffende de goedkeuring van de agenda van de algemene vergadering tevens jaarvergadering van 27 mei 2020 van Fluvius opdrachthoudende vereniging. Het besluit van 23 april 2020 van de gemeenteraad met de goedkeuring van de agenda van de algemene vergadering tevens jaarvergadering van 27 mei 2020 van Fluvius opdrachthoudende vereniging wordt hierdoor opgeheven.

 

 

Publicatiedatum: 28/05/2020
Overzicht punten

Zitting van 4 juni 2020

 

Iverlek: intekening op de uitgifte van aandelen Apt door Iverlek - goedkeuring

 

De gemeenteraad keurt de intekening op de uitgifte van aandelen Apt door Iverlek goed. De gemeente heeft interesse om bijkomende aandelen te verwerven mochten deze beschikbaar zijn (indien niet alle gemeenten zouden intekenen op de aan heb toegewezen aandelen).

 

 

Publicatiedatum: 28/05/2020
Overzicht punten

Zitting van 4 juni 2020

 

Centraal Kerkbestuur Roosdaal: budget 2020 - akteneming

 

Akteneming van het budget 2020 van het centraal kerkbestuur Roosdaal.

 

 

Publicatiedatum: 28/05/2020
Overzicht punten

Zitting van 4 juni 2020

 

Kerkfabriek Sint-Gaugericus (parochie Pamel): meerjarenplan voor de periode 2020-2025 en budget 2020 - goedkeuring

 

De gemeenteraad dient zijn goedkeuring te geven over het meerjarenplan voor de periode 2020-2025 en het budget voor het dienstjaar 2020 van de kerkfabriek Sint-Gaugericus (parochie Pamel).

 

 

Publicatiedatum: 28/05/2020
Overzicht punten

Zitting van 4 juni 2020

 

Kerkfabriek Sint-Apollonia (parochie Ledeberg): meerjarenplan voor de periode 2020-2025 en budget 2020 - goedkeuring

 

De gemeenteraad dient zijn goedkeuring te geven over het meerjarenplan voor de periode 2020-2025 en het budget voor het dienstjaar 2020 van de kerkfabriek Sint-Apollonia (parochie Ledeberg).

 

 

Publicatiedatum: 28/05/2020
Overzicht punten

Zitting van 4 juni 2020

 

Kerkfabriek Onze Lieve Vrouw-Lombeek: meerjarenplan voor de periode 2020-2025 en budget 2020 - goedkeuring

 

De gemeenteraad dient zijn goedkeuring te geven over het meerjarenplan voor de periode 2020-2025 en het budget voor het dienstjaar 2020 van de kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw te Onze-Lieve-Vrouw-Lombeek.

 

 

Publicatiedatum: 28/05/2020
Overzicht punten

Zitting van 4 juni 2020

 

Kerkfabriek Sint-Martinus (parochie Strijtem): meerjarenplan voor de periode 2020-2025 en budget 2020 - goedkeuring

 

De gemeenteraad dient zijn goedkeuring te geven over het meerjarenplan voor de periode 2020-2025 en het budget voor het dienstjaar 2020 van de kerkfabriek Sint-Martinus (parochie Strijtem).

 

 

Publicatiedatum: 28/05/2020
Overzicht punten

Zitting van 4 juni 2020

 

Kerkfabriek Sint-Amandus (parochie Borchtlombeek): meerjarenplan voor de periode 2020-2025 en budget 2020 - goedkeuring

 

De gemeenteraad dient zijn goedkeuring te geven over het meerjarenplan voor de periode 2020-2025 en het budget voor het dienstjaar 2020 van de kerkfabriek Sint-Amandus (parochie Borchtlombeek).

 

 

Publicatiedatum: 28/05/2020
Overzicht punten

Zitting van 4 juni 2020

 

Kerkfabriek Sint-Amandus (kapelanie Onze-Lieve-Vrouw Onbevlekt Hart van Maria - Kattem): meerjarenplan voor de periode 2020-2025 en budget 2020 - goedkeuring

 

De gemeenteraad dient zijn goedkeuring te geven over het meerjarenplan voor de periode 2020-2025 en het budget voor het dienstjaar 2020 van de kerkfabriek Sint-Amandus (kapelanie Onze-Lieve-Vrouw Onbevlekt Hart van Maria - Kattem).

 

 

Publicatiedatum: 28/05/2020
Overzicht punten

Zitting van 4 juni 2020

 

Afsluiten van een samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente Roosdaal en HAVILAND intercommunale IgSv (verder: ”Haviland”) met betrekking tot een dienstverlening projectregie voor kleuterschool Triangel Pamel - goedkeuring

 

Bouwen van een kleuterschool Triangel Pamel, verlenen "in-house opdracht" en goedkeuren overeenkomst projectregie van de gemeente Roosdaal met Haviland.

 

 

Publicatiedatum: 28/05/2020
Overzicht punten

Zitting van 4 juni 2020

 

Bibliotheek: overeenkomst Basisinfrastructuur Digitale Bibliotheek tussen vzw Cultuurconnect en Gemeentebestuur Roosdaal - goedkeuring

 

Cultuurconnect vzw vraagt via hun begeleidende brief van 27 maart 2020 aan het gemeentebestuur van Roosdaal om nu ook formeel in te tekenen op het Eengemaakt Bibliotheeksysteem (EBS) en de Basisinfrastructuur Digitale Bibliotheek door ondertekening van de basisovereenkomst en vier bijlagen. Cultuurconnect vzw heeft in een brief van 28 februari 2020 met rectificatie op 2 maart 2020 de verhoging van de kostenbijdrage voor de Basisinfrastructuur Digitale Bibliotheek aangekondigd als gevolg van de besparingen op het cultuurbudget van de nieuwe Vlaamse regering en heeft bijgevolg een aangepast voorstel van overeenkomst overgemaakt aan het gemeentebestuur. Cultuurconnect vzw vraagt het gemeentebestuur van Roosdaal één tegengetekend exemplaar van de basisovereenkomst en de vier bijlagen over te maken en de gevraagde contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming en de contactgegevens in geval van gegevenslekken op te nemen in de overeenkomst.

 

 

Publicatiedatum: 28/05/2020
Overzicht punten

Zitting van 4 juni 2020

 

Toerisme: gebruiksreglement camperplaats - goedkeuring

 

Het gebruiksreglement voor het camperterrein dient door de gemeenteraad goedgekeurd te worden.

 

 

Publicatiedatum: 28/05/2020
Overzicht punten

Zitting van 4 juni 2020

 

Toerisme: Toeristisch samenwerkingsverband Pajottenland en Zennevallei: statuten - goedkeuring

 

Aan de gemeenteraad worden ter goedkeuring voorgelegd: de samenstelling van het bestuursorgaan van Toerisme Pajottenland en Zennevallei, de statuten van de vereniging en de het lidmaatschap (gratis) van Roosdaal bij Toerisme Pajottenland en Zennevallei.

 

 

Publicatiedatum: 28/05/2020
Overzicht punten

Zitting van 4 juni 2020

 

Overeenkomst met metaaldetectorist om op de bunkerweide objecten te zoeken en opgraven: goedkeuring

 

Het gemeentebestuur kreeg de vraag van Kenny Dullaert, hobby metaaldetectorist, om op de bunkerweide te mogen zoeken en opgraven naar potentieel waardevolle (erfgoed)objecten.

 

Na positief advies mits voorwaarden vanuit de Intergemeentelijke Onroerende ErfgoedDienst (IOED) Pajottenland & Zennevallei, ging het college van burgemeester en schepenen op 18 mei 2020 akkoord mits naleving van de vooropgestelde voorwaarden, m.n.:

- het opmaken van een overeenkomst tussen de gemeente en de metaaldetectorist die bepaalt dat de gemeente eigenaar blijft van alle opgegraven objecten, maar de metaaldetectorist deze eventueel wel in bewaring mag nemen;

- een goede bewaring te voorzien volgens de handleiding die het agentschap onroerend erfgoed hier rond heeft opgesteld;

- foto's en beschrijving van de gevonden objecten op te sturen naar Medea, een centrum voor metaaldetectievondsten in Vlaanderen dat dit erfgoed ontsluit naar een ruimer publiek

 

De metaaldetectorist in kwestie ging met alle voorwaarden akkoord en er wordt bijgevolg een overeenkomst opgesteld die u ter goedkeuring wordt voorgelegd.

 

 

Publicatiedatum: 28/05/2020