Gemeente Roosdaal

 

Zitting van 25 maart 2021

 

Aanwezig:

 

Wim Goossens, burgemeester

Koenraad Muyldermans, voorzitter

Johan Van Lierde, Herman Claeys, Emmanuel de Béthune, An Van den Spiegel, Rudy Bracquez, schepenen

Linda Van den Eede, Johan Linthout, Kristof Cooreman, Linda Van Huylenbroeck, Wendy Godaert, Christiane Bert, Dirk Evenepoel, Annick Borloo, Tom De Koster, Jean Timmermans, Jan Van Den Bosch, Peggy Bulterijs, Marc Devits, Eline De Vos, gemeenteraadsleden

Emma Van der Maelen, algemeen directeur

 

 

Overzicht punten

Zitting van 25 maart 2021

 

Bekrachtiging tijdelijke politieverordening inzake het invoeren van een mondmaskerverplichting in de schoolomgevingen

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Aan de raad wordt gevraagd om het tijdelijk politiereglement van 19 februari 2021 inzake het invoeren van een mondmaskerplicht aan de schoolomgevingen te bekrachtigen.

 

 

Publicatiedatum: 02/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 25 maart 2021

 

Bekrachtiging tijdelijke politieverordening inzake het niet fysiek toelaten van gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Aan de raad wordt gevraagd om het tijdelijk politiereglement van 16 maart 2021 inzake het het niet fysiek toelaten van gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn van 25 maart 2021 te bekrachtigen.

 

 

Publicatiedatum: 02/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 25 maart 2021

 

Notulen van de openbare vergadering gemeenteraad 25 februari 2021 - goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Het ontwerp van de notulen van 25 februari 2021 dient te worden goedgekeurd.

 

 

Publicatiedatum: 02/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 25 maart 2021

 

Zittingsverslag van de openbare vergadering gemeenteraad 25 februari 2021 - goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Het ontwerp van het zittingsverslag van 25 februari 2021 dient te worden goedgekeurd.

 

 

Publicatiedatum: 02/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 25 maart 2021

 

Haviland intercommunale: gewone algemene vergadering van 16 juni 2021 - statutenwijziging - goedkeuring

 

BESLUIT:

18 stemmen ja: Wim Goossens (CD&V), Johan Van Lierde (CD&V), Herman Claeys (CD&V), Emmanuel de Béthune (CD&V), An Van den Spiegel (CD&V), Rudy Bracquez (CD&V), Johan Linthout (CD&V), Kristof Cooreman (N-VA), Linda Van Huylenbroeck (N-VA), Wendy Godaert (N-VA), Christiane Bert (CD&V), Dirk Evenepoel (Roosdaal-Anders), Annick Borloo (N-VA), Tom De Koster (CD&V), Jean Timmermans (N-VA), Jan Van Den Bosch (CD&V), Peggy Bulterijs (N-VA) en Koenraad Muyldermans (CD&V).
3 onthoudingen: Linda Van den Eede (N-VA), Marc Devits (Groen) en Eline De Vos (Groen).
 

De gemeenteraad dient de statutenwijziging van de gewone algemene vergadering van intercommunale Haviland goed te keuren.

 

 

Publicatiedatum: 02/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 25 maart 2021

 

Gebruikersovereenkomst kantoorruimte Provinciaal Plattelandscentrum Peerenbosch  - goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Het lokaal bestuur Roosdaal keurt de gebruikersovereenkomst betreffende de kantoorruimte van het provinciaal plattelandscentrum Peerenbosch goed.

 

 

Publicatiedatum: 02/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 25 maart 2021

 

Ninoofesteenweg ZN: adviesvraag door provincie Vlaams-Brabant over aanvraag tot principieel akkoord voor het bouwen van een eengezinswoning in een woonuitbreidingsgebied te Roosdaal

 

BESLUIT:

19 stemmen ja: Wim Goossens (CD&V), Johan Van Lierde (CD&V), Herman Claeys (CD&V), Emmanuel de Béthune (CD&V), An Van den Spiegel (CD&V), Rudy Bracquez (CD&V), Linda Van den Eede (N-VA), Johan Linthout (CD&V), Kristof Cooreman (N-VA), Linda Van Huylenbroeck (N-VA), Wendy Godaert (N-VA), Christiane Bert (CD&V), Dirk Evenepoel (Roosdaal-Anders), Annick Borloo (N-VA), Tom De Koster (CD&V), Jean Timmermans (N-VA), Jan Van Den Bosch (CD&V), Peggy Bulterijs (N-VA) en Koenraad Muyldermans (CD&V).
2 stemmen tegen: Marc Devits (Groen) en Eline De Vos (Groen).
 

Ninoofsesteenweg ZN: adviesvraag door provincie Vlaams-Brabant over aanvraag tot principieel akkoord voor het bouwen van een eengezinswoning in een woonuitbreidingsgebied te Roosdaal.

 

 

Publicatiedatum: 02/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 25 maart 2021

 

Haviland: samenwerkingsovereenkomst dienstverlening - handhaving ruimtelijke ordening - goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Haviland: samenwerkingsovereenkomst dienstverlening - handhaving ruimtelijke ordening - goedkeuring.

 

 

Publicatiedatum: 02/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 25 maart 2021

 

Gemeentelijk aanvullend verkeersreglement: snelheidszones - zone 30, zone 50, bebouwde kom - goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Gemeentelijk aanvullend verkeersreglement: snelheidszones - zone 30, zone 50, bebouwde kom - goedkeuring.

 

 

Publicatiedatum: 02/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 25 maart 2021

 

Gemeentelijk aanvullend verkeersreglement: toegangsweg Brusselstraat 29 - aanpassing E9h - goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Gemeentelijk aanvullend verkeersreglement: toegangsweg Brusselstraat 29 - aanpassing E9h - goedkeuring.

 

 

Publicatiedatum: 02/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 25 maart 2021

 

Asfalteringswerken - dienstjaar 2021: het bestek, de raming en gunningswijze - goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Asfalteringswerken - dienstjaar 2021: het bestek, de raming en gunningswijze - goedkeuring.

 

 

Publicatiedatum: 02/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 25 maart 2021

 

Beheersoverdracht voor de gescheiden inzameling en verwerking van afgedankte matrassen aan Intradura - goedkeuring

 

BESLUIT:

12 stemmen ja: Wim Goossens (CD&V), Johan Van Lierde (CD&V), Herman Claeys (CD&V), Emmanuel de Béthune (CD&V), An Van den Spiegel (CD&V), Rudy Bracquez (CD&V), Johan Linthout (CD&V), Christiane Bert (CD&V), Dirk Evenepoel (Roosdaal-Anders), Tom De Koster (CD&V), Jan Van Den Bosch (CD&V) en Koenraad Muyldermans (CD&V).
9 onthoudingen: Linda Van den Eede (N-VA), Kristof Cooreman (N-VA), Linda Van Huylenbroeck (N-VA), Wendy Godaert (N-VA), Annick Borloo (N-VA), Jean Timmermans (N-VA), Peggy Bulterijs (N-VA), Marc Devits (Groen) en Eline De Vos (Groen).
 

De gemeenteraad beslist over de beheersoverdracht voor de gescheiden inzameling en verwerking van afgedankte matrassen aan Intradura.

 

 

Publicatiedatum: 02/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 25 maart 2021

 

Actieplan afvalpreventie 2021-2022 - goedkeuring

 

BESLUIT:

19 stemmen ja: Wim Goossens (CD&V), Johan Van Lierde (CD&V), Herman Claeys (CD&V), Emmanuel de Béthune (CD&V), An Van den Spiegel (CD&V), Rudy Bracquez (CD&V), Linda Van den Eede (N-VA), Johan Linthout (CD&V), Kristof Cooreman (N-VA), Linda Van Huylenbroeck (N-VA), Wendy Godaert (N-VA), Christiane Bert (CD&V), Dirk Evenepoel (Roosdaal-Anders), Annick Borloo (N-VA), Tom De Koster (CD&V), Jean Timmermans (N-VA), Jan Van Den Bosch (CD&V), Peggy Bulterijs (N-VA) en Koenraad Muyldermans (CD&V).
2 stemmen tegen: Marc Devits (Groen) en Eline De Vos (Groen).
 

De gemeenteraad beslist over het actieplan afvalpreventie Roosdaal 2021-2022.

 

 

Publicatiedatum: 02/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 25 maart 2021

 

ILV Woonbeleid: verplicht conformiteitsattest voor huurwoningen - reglement

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Vanaf 2022 zullen alle huurwoningen verplicht worden om een conformiteitsattest te hebben. Dit zal gefaseerd gebeuren over enkele jaren. De eerste fase die in gaat vanaf 1 januari 2022 zal de verplichting opgelegd worden voor nieuwe huurcontracten.

 

 

Publicatiedatum: 02/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 25 maart 2021

 

ILV Woonbeleid: conformiteitsonderzoek - Samenwerkingsovereenkomst met vzw ‘Goed Wonen’

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

In het kader van de subsidiëring van de interlokale vereniging “Regionaal Woonbeleid Noord-Pajottenland” heeft de gemeente in de engagementsverklaring de verplichting aangegaan om het conformiteitsattest voor huurwoningen verplicht te maken in bepaalde situaties en voldoende woningcontroleurs aan te wijzen om aan de vraag naar conformiteitsonderzoeken te kunnen voldoen.

 

Om aan deze verplichting te kunnen voldoen wordt een samenwerking afgesloten met de vzw 'Goed Wonen' voor het uitvoeren van de conformiteitsonderzoeken.

 

 

Publicatiedatum: 02/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 25 maart 2021

 

Retributiereglement: aanvraag conformiteitsattest

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Voor de aanvraag van een conformiteitsattest dient de aanvrager een retributie van 90,00 euro te betalen.

 

 

Publicatiedatum: 02/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 25 maart 2021

 

Gemeentebelastingen: belastingreglement op de aanvragen van stedenbouwkundige en milieutechnische aard (omgevingsvergunning) voor de aanslagjaren 2021-2025 - goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

In het belastingreglement op de aanvragen van stedenbouwkundige en milieutechnische aard (omgevingsvergunning) (aanslagjaren 2019-2025), goedgekeurd door de gemeenteraad op 20 december 2018, wordt het conformiteitsattest (kamer)woningen geschrapt. Aanvragen voor conformiteitsattesten worden n.a.v. het besluit van 25 maart 2021 van de gemeenteraad worden aangerekend via een retributiereglement.

 

 

Publicatiedatum: 02/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 25 maart 2021

 

Aanpassing financieringskrediet AGB Roosdaal

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Het directiecomité van het AGB Roosdaal heeft een opdracht toegewezen voor de opwaardering van het dak van het gemeenschapscentrum. Er was voor de opdracht echter 12.600,00 euro te weinig krediet voorzien. De investeringsuitgaven van het AGB worden gefinancierd via een toegestane lening door de gemeente. Hierbij wordt alvast beslist dat de budgettaire raming voor de toegestane lening aan het AGB zal verhoogd worden bij de eerstvolgende aanpassing van het meerjarenplan.

 

 

Publicatiedatum: 02/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 25 maart 2021

 

Bijkomend agendapunt Roosdaal-Anders: aanleggen van een ‘in memoriambos’ - Toegevoegd punt

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Aanleggen van een ‘in memoriambos’ naast het bestaande geboortebos.

 

 

Publicatiedatum: 02/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 25 maart 2021

 

Bijkomend agendapunt Groen: onderzoek tot bouwpauze - Toegevoegd punt

 

BESLUIT:

2 stemmen ja: Marc Devits (Groen) en Eline De Vos (Groen).
18 stemmen tegen: Wim Goossens (CD&V), Johan Van Lierde (CD&V), Herman Claeys (CD&V), Emmanuel de Béthune (CD&V), An Van den Spiegel (CD&V), Rudy Bracquez (CD&V), Linda Van den Eede (N-VA), Johan Linthout (CD&V), Kristof Cooreman (N-VA), Linda Van Huylenbroeck (N-VA), Wendy Godaert (N-VA), Christiane Bert (CD&V), Annick Borloo (N-VA), Tom De Koster (CD&V), Jean Timmermans (N-VA), Jan Van Den Bosch (CD&V), Peggy Bulterijs (N-VA) en Koenraad Muyldermans (CD&V).
1 onthouding: Dirk Evenepoel (Roosdaal-Anders).
 

Voorstel tot het invoeren van een bouwpauze dat minstens duurt tot wanneer er een definitief goedgekeurd beleidsplan Ruimte wordt ontwikkeld. Nadien wordt de bouwpauze opnieuw geëvalueerd.

 

 

Publicatiedatum: 02/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 25 maart 2021

 

Bijkomend agendapunt Groen: patrimonium - SURE2050 - duurzaam gemeentelijk vastgoedbeheer - goedkeuring - Toegevoegd punt

 

BESLUIT:

10 stemmen ja: Linda Van den Eede (N-VA), Kristof Cooreman (N-VA), Linda Van Huylenbroeck (N-VA), Wendy Godaert (N-VA), Dirk Evenepoel (Roosdaal-Anders), Annick Borloo (N-VA), Jean Timmermans (N-VA), Peggy Bulterijs (N-VA), Marc Devits (Groen) en Eline De Vos (Groen).
11 stemmen tegen: Wim Goossens (CD&V), Johan Van Lierde (CD&V), Herman Claeys (CD&V), Emmanuel de Béthune (CD&V), An Van den Spiegel (CD&V), Rudy Bracquez (CD&V), Johan Linthout (CD&V), Christiane Bert (CD&V), Tom De Koster (CD&V), Jan Van Den Bosch (CD&V) en Koenraad Muyldermans (CD&V).
 

Engagement voor en vanuit Roosdaal als geassocieerde gemeente bij het project SURE2050 om via het leerplatform strategisch over het gemeentelijk patrimonium na te denken en een duurzaam vastgoedbeheer uit te bouwen.

 

 

Publicatiedatum: 02/04/2021