Gemeente Roosdaal

 

Zitting van 27 juni 2024

 

Aanwezig:

Wim Goossens, burgemeester

Koenraad Muyldermans, voorzitter

Johan Van Lierde, Emmanuel de Béthune, An Van den Spiegel, Johan Linthout, Rudy Bracquez, schepenen

Linda Van den Eede, Kristof Cooreman, Linda Van Huylenbroeck, Wendy Godaert, Christiane Bert, Dirk Evenepoel, Annick Borloo, Tom De Koster, Jean Timmermans, Jan Van Den Bosch, Marc Devits, Eline De Vos, Jo Timmermans, Johan Billiet, gemeenteraadsleden

Iris Arijs, algemeen directeur, wnd

Verontschuldigd:

Emma Van der Maelen, algemeen directeur

 

 

Overzicht punten

Zitting van 27 juni 2024

 

Notulen van de openbare vergadering gemeenteraad 30 mei 2024 - goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Het ontwerp van de notulen van 30 mei 2024 dient te worden goedgekeurd.

 

 

Publicatiedatum: 05/07/2024
Overzicht punten

Zitting van 27 juni 2024

 

Zittingsverslag van de openbare vergadering gemeenteraad 30 mei 2024 - goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Het ontwerp van het zittingsverslag van 30 mei 2024 dient te worden goedgekeurd.

 

 

Publicatiedatum: 05/07/2024
Overzicht punten

Zitting van 27 juni 2024

 

Sint-Apolloniaweg: vaststellen rooilijn binnen een omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden – O.V.2024/7 - goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Definitief vaststellen van een nieuwe rooilijn binnen een omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden op 4,00 meter uit de as van de Sint-Apolloniaweg.

 

 

Publicatiedatum: 05/07/2024
Overzicht punten

Zitting van 27 juni 2024

 

Hunselstraat (22.779): uitvoering van een optimaal gescheiden rioleringsstelsel: samenwerkingsovereenkomst - goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Hunselstraat (22.779): uitvoering van een optimaal gescheiden rioleringsstelsel: samenwerkingsovereenkomst - goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 05/07/2024
Overzicht punten

Zitting van 27 juni 2024

 

Heropbouwen van een keermuur aan de Puttenberg te Roosdaal: het bestek, de raming en gunningswijze - bekrachtiging

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Heropbouwen van een keermuur aan de Puttenberg te Roosdaal: het bestek, de raming en gunningswijze - bekrachtiging

 

 

Publicatiedatum: 05/07/2024
Overzicht punten

Zitting van 27 juni 2024

 

Jeugd: aanpassing aan subsidiereglement - goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

De gemeenteraad dient de wijzigingen aan het subsidiereglement voor jeugdwerking goed te keuren.

 

 

Publicatiedatum: 05/07/2024
Overzicht punten

Zitting van 27 juni 2024

 

Gemeentelijk reglement voor toelagen aan Roosdaalse erkende sportverenigingen voor huur- en energiekosten van niet-gemeentelijke sportinfrastructuur: aanpassing - goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

De gemeenteraad keurt het aangepaste gemeentelijke reglement voor toelagen aan Roosdaalse erkende sportverenigingen voor huur- en energiekosten van Roosdaalse niet-gemeentelijke sportinfrastructuur goed.

 

 

Publicatiedatum: 05/07/2024
Overzicht punten

Zitting van 27 juni 2024

 

Gebruiksreglement kantine 't Sportvlot: aanpassing - goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

De gemeenteraad dient het aangepaste gebruiksreglement voor de kantine van 't Sportvlot goed te keuren.

 

 

Publicatiedatum: 05/07/2024
Overzicht punten

Zitting van 27 juni 2024

 

Retributiereglement kantine 't Sportvlot: aanpassing - goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

De gemeenteraad keurt het aangepaste retributiereglement voor de kantine van 't Sportvlot goed.

 

 

Publicatiedatum: 05/07/2024
Overzicht punten

Zitting van 27 juni 2024

 

Sport: toekenning nominatieve subsidie aan Alfasun Gooikse Pijl - goedkeuring

 

BESLUIT:

16 stemmen ja: Wim Goossens (CD&V), Johan Van Lierde (CD&V), Emmanuel de Béthune (CD&V), An Van den Spiegel (CD&V), Johan Linthout (CD&V), Rudy Bracquez (CD&V), Linda Van den Eede (N-VA), Kristof Cooreman (N-VA), Linda Van Huylenbroeck (N-VA), Wendy Godaert (N-VA), Christiane Bert (CD&V), Tom De Koster (CD&V), Jan Van Den Bosch (CD&V), Jo Timmermans (CD&V), Johan Billiet (N-VA) en Koenraad Muyldermans (CD&V).
5 stemmen tegen: Dirk Evenepoel (Roosdaal-Anders), Annick Borloo (Onafhankelijk), Jean Timmermans (Onafhankelijk), Marc Devits (Groen) en Eline De Vos (Groen).
 

De toekenning van de logistieke en financiële steun (onder de vorm van een nominatieve subsidie) voor de organisatie van de Alfasun Gooikse Pijl voor mannen op zondag 22 september door met vertrek in Roosdaal (Belleheide Center) moet door de gemeenteraad goedgekeurd worden

 

 

Publicatiedatum: 05/07/2024
Overzicht punten

Zitting van 27 juni 2024

 

Toekenning subsidie Fotografenvereniging Roosdaal - goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

De Fotografenvereniging Roosdaal (FVR) heeft zich aangeboden om voor de gemeente op regelmatige basis foto's aan te leveren en zo het bruikbaar beeldmateriaal voor publicaties en andere niet-commerciële doeleinden vanuit het lokaal bestuur te verbreden en kwalitatief te verbeteren en zo ook de kunst van fotografie in ons bestuur meer aandacht te geven.

 

Het lokaal bestuur op haar beurt maakt dankbaar gebruik van dit aanbod voor beeldmateriaal van evenementen, voor website en infoblad en andere uitgaven en wil de vereniging voor haar inspanningen een nominatieve subsidie geven van 800,00 euro per jaar tot zo lang de vereniging dit initiatief verder wil nemen.

 

 

Publicatiedatum: 05/07/2024
Overzicht punten

Zitting van 27 juni 2024

 

Dienstverleningsovereenkomst Projectmanager en coördinator ICT tussen de lokale besturen Ternat, Affligem, Roosdaal, Liedekerke en Lennik - goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Uit de bestuurskrachtanalyse bleek dat de TARL-gemeenten heel wat gelijkaardige troeven en uitdagingen hebben. De TARL-gemeenten hebben zich daarom vorig jaar geëngageerd tot een versterkte samenwerking en daarbij verschillende projecten en prioriteiten bepaald om deze samenwerking verder uit te bouwen.  Recent heeft ook Lennik zich aangesloten bij het plan versterkte samenwerking. 

 

Een van de prioritaire samenwerkingen is het ICT-beleid. Daarom is het aangewezen een ICT-coördinator aan te stellen om het strategisch ICT-beleid af te stemmen, de verschillende ICT-diensten te optimaliseren, schaalvoordelen te behalen, de samenwerking op ICT-vlak te versterken en de digitale dienstverlening aan de burger te verbeteren. 

 

Bijgevolg wordt een dienstverleningsovereenkomst afgesloten tussen de lokale besturen van Ternat, Affligem, Roosdaal, Liedekerke en Lennik.

 

 

Publicatiedatum: 05/07/2024
Overzicht punten

Zitting van 27 juni 2024

 

Buurtinformatienetwerken (BIN's) in Roosdaal: toelagereglement ter ondersteuning van de werking - goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Het toelagereglement ter ondersteuning van de werking van buurtinformatienetwerken dient te worden goedgekeurd.

 

 

Publicatiedatum: 05/07/2024
Overzicht punten

Zitting van 27 juni 2024

 

ILV Regionaal Woonbeleid: rekening 2023 - goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

De gemeenteraad keurt de jaarrekening van en de gemeentelijke bijdrage voor de interlokale vereniging "Regionaal Woonbeleid Noord-Pajottenland" van 2023 goed.

 

 

Publicatiedatum: 05/07/2024
Overzicht punten

Zitting van 27 juni 2024

 

Gemeentelijke Academie voor Beeldende en Audiovisuele Kunst Liedekerke: rekening 2023 - advies

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

De rekening 2023 van de Gemeentelijke Academie voor Beeldende en Audiovisuele Kunst Liedekerke wordt voor advies voorgelegd aan de gemeenteraad. Hiermee wordt de gemeentelijke bijdrage voor Roosdaal goedgekeurd.

 

 

Publicatiedatum: 05/07/2024
Overzicht punten

Zitting van 27 juni 2024

 

Gemeentelijk onderwijs: aanpassing schoolreglement schooljaar 2024-2025

 

BESLUIT:

11 stemmen ja: Wim Goossens (CD&V), Johan Van Lierde (CD&V), Emmanuel de Béthune (CD&V), An Van den Spiegel (CD&V), Johan Linthout (CD&V), Rudy Bracquez (CD&V), Christiane Bert (CD&V), Tom De Koster (CD&V), Jan Van Den Bosch (CD&V), Jo Timmermans (CD&V) en Koenraad Muyldermans (CD&V).
10 onthoudingen: Linda Van den Eede (N-VA), Kristof Cooreman (N-VA), Linda Van Huylenbroeck (N-VA), Wendy Godaert (N-VA), Dirk Evenepoel (Roosdaal-Anders), Annick Borloo (Onafhankelijk), Jean Timmermans (Onafhankelijk), Marc Devits (Groen), Eline De Vos (Groen) en Johan Billiet (N-VA).
 

De aanpassingen van het schoolreglement voor schooljaar 2024-2025 voor de gemeentelijke basisscholen Triangel wordt ter goedkeuring voorgelegd.

 

 

Publicatiedatum: 05/07/2024
Overzicht punten

Zitting van 27 juni 2024

 

Gemeentelijk onderwijs: vaststelling van de kalender van de vakanties en verlofdagen van het gemeentelijk basisonderwijs voor het schooljaar 2024-2025

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Voor de aanvang van het schooljaar 2024-2025 dienen de verlofdagen en de vakanties vastgelegd te worden.

 

 

Publicatiedatum: 05/07/2024
Overzicht punten

Zitting van 27 juni 2024

 

Gemeentelijk onderwijs: lestijdenpakket gemeentelijk basisonderwijs Triangel Pamel voor het schooljaar 2024-2025 - goedkeuring

 

BESLUIT:

14 stemmen ja: Wim Goossens (CD&V), Johan Van Lierde (CD&V), Emmanuel de Béthune (CD&V), An Van den Spiegel (CD&V), Johan Linthout (CD&V), Rudy Bracquez (CD&V), Christiane Bert (CD&V), Dirk Evenepoel (Roosdaal-Anders), Annick Borloo (Onafhankelijk), Tom De Koster (CD&V), Jean Timmermans (Onafhankelijk), Jan Van Den Bosch (CD&V), Jo Timmermans (CD&V) en Koenraad Muyldermans (CD&V).
7 onthoudingen: Linda Van den Eede (N-VA), Kristof Cooreman (N-VA), Linda Van Huylenbroeck (N-VA), Wendy Godaert (N-VA), Marc Devits (Groen), Eline De Vos (Groen) en Johan Billiet (N-VA).
 

Elk schooljaar wordt het lestijdenpakket vastgesteld op basis van de schoolbevolking van februari van het vorige schooljaar.

De vaststelling van het lestijdenpakket voor de gemeentelijke basisschool Triangel Pamel voor schooljaar 2024-2025 en het ten laste nemen van lestijden door het lokaal bestuur wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

 

 

Publicatiedatum: 05/07/2024
Overzicht punten

Zitting van 27 juni 2024

 

Gemeentelijk onderwijs: lestijdenpakket gemeentelijk basisonderwijs Triangel Strijtem/O.L.V.-Lombeek voor het schooljaar 2024-2025 - goedkeuring

 

BESLUIT:

14 stemmen ja: Wim Goossens (CD&V), Johan Van Lierde (CD&V), Emmanuel de Béthune (CD&V), An Van den Spiegel (CD&V), Johan Linthout (CD&V), Rudy Bracquez (CD&V), Christiane Bert (CD&V), Dirk Evenepoel (Roosdaal-Anders), Annick Borloo (Onafhankelijk), Tom De Koster (CD&V), Jean Timmermans (Onafhankelijk), Jan Van Den Bosch (CD&V), Jo Timmermans (CD&V) en Koenraad Muyldermans (CD&V).
7 onthoudingen: Linda Van den Eede (N-VA), Kristof Cooreman (N-VA), Linda Van Huylenbroeck (N-VA), Wendy Godaert (N-VA), Marc Devits (Groen), Eline De Vos (Groen) en Johan Billiet (N-VA).
 

Elk schooljaar wordt het lestijdenpakket vastgesteld op basis van de schoolbevolking van februari van het vorige schooljaar.

De vaststelling van het lestijdenpakket voor de gemeentelijke basisschool Triangel Pamel voor schooljaar 2024-2025 en het ten laste nemen van lestijden door het lokaal bestuur wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

 

 

Publicatiedatum: 05/07/2024
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.