Gemeente Roosdaal

 

Zitting van 29 april 2021

 

Aanwezig:

 

Wim Goossens, burgemeester

Koenraad Muyldermans, voorzitter

Johan Van Lierde, Herman Claeys, Emmanuel de Béthune, An Van den Spiegel, Rudy Bracquez, schepenen

Linda Van den Eede, Johan Linthout, Kristof Cooreman, Linda Van Huylenbroeck, Wendy Godaert, Christiane Bert, Dirk Evenepoel, Annick Borloo, Tom De Koster, Jean Timmermans, Jan Van Den Bosch, Peggy Bulterijs, Marc Devits, Eline De Vos, gemeenteraadsleden

Emma Van der Maelen, algemeen directeur

 

 

Overzicht punten

Zitting van 29 april 2021

 

Bekrachtiging tijdelijke politieverordening inzake het niet fysiek toelaten van gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Aan de raad wordt gevraagd om het tijdelijk politiereglement van 15 april 2021 inzake het het niet fysiek toelaten van gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn van 29 april 2021 te bekrachtigen.

 

 

Publicatiedatum: 07/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 29 april 2021

 

Bekrachtiging tijdelijke politieverordening inzake het invoeren van een mondmaskerverplichting in de schoolomgevingen

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Aan de raad wordt gevraagd om het tijdelijk politiereglement van 14 april 2021 inzake het invoeren van een mondmaskerplicht aan de schoolomgevingen te bekrachtigen.

 

 

Publicatiedatum: 07/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 29 april 2021

 

Notulen van de openbare vergadering gemeenteraad 25 maart 2021 - goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Het ontwerp van de notulen van 25 maart 2021 dient te worden goedgekeurd.

 

 

Publicatiedatum: 07/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 29 april 2021

 

Zittingsverslag van de openbare vergadering gemeenteraad 25 maart 2021 - goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Het ontwerp van het zittingsverslag van 25 maart 2021 dient te worden goedgekeurd.

 

 

Publicatiedatum: 07/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 29 april 2021

 

Iverlek opdrachthoudende vereniging: agenda algemene vergadering tevens jaarvergadering van 18 juni 2021 - goedkeuring

 

BESLUIT:

12 stemmen ja: Wim Goossens (CD&V), Johan Van Lierde (CD&V), Herman Claeys (CD&V), Emmanuel de Béthune (CD&V), An Van den Spiegel (CD&V), Rudy Bracquez (CD&V), Johan Linthout (CD&V), Christiane Bert (CD&V), Dirk Evenepoel (Roosdaal-Anders), Tom De Koster (CD&V), Jan Van Den Bosch (CD&V) en Koenraad Muyldermans (CD&V).
9 onthoudingen: Linda Van den Eede (N-VA), Kristof Cooreman (N-VA), Linda Van Huylenbroeck (N-VA), Wendy Godaert (N-VA), Annick Borloo (N-VA), Jean Timmermans (N-VA), Peggy Bulterijs (N-VA), Marc Devits (Groen) en Eline De Vos (Groen).
 

De gemeenteraad dient de agenda van de algemene vergadering tevens jaarvergadering van opdrachthoudende vereniging Iverlek goed te keuren.

 

 

Publicatiedatum: 07/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 29 april 2021

 

Fluvius West: algemene vergadering tevens jaarvergadering van 21 juni 2021 - goedkeuring

 

BESLUIT:

12 stemmen ja: Wim Goossens (CD&V), Johan Van Lierde (CD&V), Herman Claeys (CD&V), Emmanuel de Béthune (CD&V), An Van den Spiegel (CD&V), Rudy Bracquez (CD&V), Johan Linthout (CD&V), Christiane Bert (CD&V), Dirk Evenepoel (Roosdaal-Anders), Tom De Koster (CD&V), Jan Van Den Bosch (CD&V) en Koenraad Muyldermans (CD&V).
9 onthoudingen: Linda Van den Eede (N-VA), Kristof Cooreman (N-VA), Linda Van Huylenbroeck (N-VA), Wendy Godaert (N-VA), Annick Borloo (N-VA), Jean Timmermans (N-VA), Peggy Bulterijs (N-VA), Marc Devits (Groen) en Eline De Vos (Groen).
 

De gemeenteraad dient de agenda van de algemene vergadering tevens jaarvergadering van 21 juni 2021 van Fluvius West goed te keuren.

 

 

Publicatiedatum: 07/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 29 april 2021

 

Fluvius opdrachthoudende vereniging: algemene vergadering tevens jaarvergadering van 26 mei 2021 - goedkeuring

 

BESLUIT:

12 stemmen ja: Wim Goossens (CD&V), Johan Van Lierde (CD&V), Herman Claeys (CD&V), Emmanuel de Béthune (CD&V), An Van den Spiegel (CD&V), Rudy Bracquez (CD&V), Johan Linthout (CD&V), Christiane Bert (CD&V), Dirk Evenepoel (Roosdaal-Anders), Tom De Koster (CD&V), Jan Van Den Bosch (CD&V) en Koenraad Muyldermans (CD&V).
9 onthoudingen: Linda Van den Eede (N-VA), Kristof Cooreman (N-VA), Linda Van Huylenbroeck (N-VA), Wendy Godaert (N-VA), Annick Borloo (N-VA), Jean Timmermans (N-VA), Peggy Bulterijs (N-VA), Marc Devits (Groen) en Eline De Vos (Groen).
 

De gemeenteraad dient de agenda van de algemene vergadering tevens jaarvergadering van Fluvius opdrachthoudende vereniging goed te keuren.

 

 

Publicatiedatum: 07/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 29 april 2021

 

Haviland intercommunale: agenda van de gewone algemene vergadering van 16 juni 2021 - goedkeuring

 

BESLUIT:

19 stemmen ja: Wim Goossens (CD&V), Johan Van Lierde (CD&V), Herman Claeys (CD&V), Emmanuel de Béthune (CD&V), An Van den Spiegel (CD&V), Rudy Bracquez (CD&V), Johan Linthout (CD&V), Kristof Cooreman (N-VA), Linda Van Huylenbroeck (N-VA), Wendy Godaert (N-VA), Christiane Bert (CD&V), Annick Borloo (N-VA), Tom De Koster (CD&V), Jean Timmermans (N-VA), Jan Van Den Bosch (CD&V), Peggy Bulterijs (N-VA), Marc Devits (Groen), Eline De Vos (Groen) en Koenraad Muyldermans (CD&V).
2 onthoudingen: Linda Van den Eede (N-VA) en Dirk Evenepoel (Roosdaal-Anders).
 

De gemeenteraad dient de agenda van de statutaire gewone algemene vergadering van intercommunale Haviland goed te keuren.

 

 

Publicatiedatum: 07/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 29 april 2021

 

Havicrem cv: agenda van de bijzondere algemene vergadering van 9 juni 2021 - goedkeuring

 

BESLUIT:

11 stemmen ja: Wim Goossens (CD&V), Johan Van Lierde (CD&V), Herman Claeys (CD&V), Emmanuel de Béthune (CD&V), An Van den Spiegel (CD&V), Rudy Bracquez (CD&V), Johan Linthout (CD&V), Christiane Bert (CD&V), Tom De Koster (CD&V), Jan Van Den Bosch (CD&V) en Koenraad Muyldermans (CD&V).
10 onthoudingen: Linda Van den Eede (N-VA), Kristof Cooreman (N-VA), Linda Van Huylenbroeck (N-VA), Wendy Godaert (N-VA), Dirk Evenepoel (Roosdaal-Anders), Annick Borloo (N-VA), Jean Timmermans (N-VA), Peggy Bulterijs (N-VA), Marc Devits (Groen) en Eline De Vos (Groen).
 

De gemeenteraad dient de agenda van de bijzondere algemene vergadering van Havicrem cv goed te keuren.

 

 

Publicatiedatum: 07/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 29 april 2021

 

Providentia cvba: voordracht kandidaat-bestuurder(s) in de raad van bestuur - bekrachtiging

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Providentia cvba: voordracht kandidaat-bestuurder(s) in de raad van bestuur - bekrachtiging.

 

 

Publicatiedatum: 07/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 29 april 2021

 

Lostraat: vaststellen rooilijn voor wegenis- en rioleringswerken – O.2020/193 - goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Lostraat: definitief vaststellen van de nieuwe rooilijn binnen een omgevingsvergunning voor het herinrichten van de Lostraat, Kleine Lostraat en Profetenstraat voor de wegenis- en rioleringswerken.

 

 

Publicatiedatum: 07/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 29 april 2021

 

Bijkomend agendapunt N-VA-fractie: Nagaan om in te tekenen op de raamovereenkomst van de Vlaamse Regering tot onderzoek van sociale verhuurders naar buitenlandse eigendommen van sociale huurders - Toegevoegd punt

 

BESLUIT:

19 stemmen ja: Wim Goossens (CD&V), Johan Van Lierde (CD&V), Herman Claeys (CD&V), Emmanuel de Béthune (CD&V), An Van den Spiegel (CD&V), Rudy Bracquez (CD&V), Linda Van den Eede (N-VA), Johan Linthout (CD&V), Kristof Cooreman (N-VA), Linda Van Huylenbroeck (N-VA), Wendy Godaert (N-VA), Christiane Bert (CD&V), Dirk Evenepoel (Roosdaal-Anders), Annick Borloo (N-VA), Tom De Koster (CD&V), Jean Timmermans (N-VA), Jan Van Den Bosch (CD&V), Peggy Bulterijs (N-VA) en Koenraad Muyldermans (CD&V).
2 onthoudingen: Marc Devits (Groen) en Eline De Vos (Groen).
 

Bijkomend agendapunt N-VA-fractie: Nagaan om in te tekenen op de raamovereenkomst van de Vlaamse Regering tot onderzoek van sociale verhuurders naar buitenlandse eigendommen van sociale huurders.

 

 

Publicatiedatum: 07/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 29 april 2021

 

MiNa: toetredingscontract met het Vlaams Gewest voor de toekenning van compensatie voor milieugerelateerde taken, uitgevoerd door doelgroepwerknemers voor de periode 2014-2021 - goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

In de beleidsnota Omgeving 2019-2024 staat dat de bestaande steun-maatregelen en subsidies geëvalueerd zouden worden en verder in lijn zouden worden gebracht met de omgevingsprioriteiten. Met die kritische evaluatie wordt uitvoering gegeven aan de rationalisering op het vlak van subsidies die in het regeerakkoord vooropgesteld wordt. Voor wat betreft de subsidie waarvan de aanvraagprocedure geregeld is in artikel 8 van het besluit van 28 maart 2014 van de Vlaamse Regering houdende toekenning van compensatie aan verschillende actoren en aan gemeenten voor milieu-gerelateerde taken, uitgevoerd door doelgroepwerknemers, was de conclusie dat deze subsidie die kritische evaluatie niet doorstaat. Het is dan ook niet meer te verantwoorden om deze subsidie voort te zetten. Om de overgang voor de reeds participerende lokale besturen geleidelijk te laten verlopen, loopt de subsidie voor de werkingsjaren 2020 en 2021 verder, maar er wordt geen nieuwe intekenperiode ingesteld.

 

 

Publicatiedatum: 07/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 29 april 2021

 

Bijkomend agendapunt N-VA-fractie: Trouwen in open lucht - Toegevoegd punt

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

De N-VA-fractie agendeert het agendapunt trouwen in open lucht op de gemeenteraad van 29 april 2021.

 

 

Publicatiedatum: 07/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 29 april 2021

 

Logo Zenneland vzw: aanvraag verlenging erkenning - goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Logo Zenneland vzw is een vereniging waarmee de gemeente reeds geruime tijd samenwerkt op gebied van sensibilisatie, activiteiten, ... .

Om de samenwerking verder te kunnen zetten moet Logo Zenneland vzw opnieuw erkend worden voor de periode 2022-2027.

 

 

Publicatiedatum: 07/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 29 april 2021

 

Addendum bij de samenwerkingsovereenkomst in het kader van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 november 2020 tot toekenning van een subsidie aan de lokale besturen om de contact- en bronopsporing ter bestrijding van de COVID-19-pandemie te versterken tot verderzetting van de engagementen

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van een subsidie aan de lokale besturen om de bronopsporing (voor de periode 1 april 2021 tot en met 30 juni 2021) en het contactonderzoek (voor de periode van 1 april tot en met 31 mei 2021) ter bestrijding van de COIVD-19-pandemie te versterken - verlenging van de samenwerkingsovereenkomst met het Agentschap Zorg en Gezondheid - goedkeuring.

 

 

Publicatiedatum: 07/05/2021