Gemeente Roosdaal

 

Zitting van 04 juni 2020

 

Van 22 uur.

 

Verwacht:

 

burgemeester: Wim Goossens

voorzitter: Koenraad Muyldermans

schepenen: An Van den Spiegel, Emmanuel de Béthune, Herman Claeys, Johan Van Lierde , Rudy Bracquez

gemeenteraadsleden: Linda Van den Eede, Johan Linthout, Kristof Cooreman, Linda Van Huylenbroeck, Wendy Godaert, Christiane Bert, Dirk Evenepoel, Annick Borloo, Tom De Koster, Jean Timmermans, Jan Van Den Bosch, Peggy Bulterijs, Marc Devits , Eline De Vos

algemeen directeur: Emma Van der Maelen

 

 

Overzicht punten

Zitting van 4 juni 2020

 

Notulen van de openbare vergadering raad voor maatschappelijk welzijn 23 april 2020 - goedkeuring

 

Het ontwerp van de notulen van 23 april 2020 dient te worden goedgekeurd.

 

 

Publicatiedatum: 28/05/2020
Overzicht punten

Zitting van 4 juni 2020

 

Zittingsverslag van de openbare vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn van 23 april 2020 - goedkeuring

 

Het ontwerp van het zittingsverslag van 23 april 2020 dient te worden goedgekeurd.

 

 

Publicatiedatum: 28/05/2020
Overzicht punten

Zitting van 4 juni 2020

 

Haviland intercommunale: agenda van de gewone algemene vergadering van 17 juni 2020 - goedkeuring

 

De raad voor maatschappelijk welzijn dient de agenda van de statutaire gewone algemene vergadering van intercommunale Haviland goed te keuren.

 

 

Publicatiedatum: 28/05/2020
Overzicht punten

Zitting van 4 juni 2020

 

Samenwerkingsovereenkomst met DYZO voor ondernemers in moeilijkheden - goedkeuring

 

De samenwerkingsovereenkomst met DYZO voor ondernemers in moeilijkheden dient door de raad voor maatschappelijk welzijn goedgekeurd te worden.

 

 

Publicatiedatum: 28/05/2020