Gemeente Roosdaal

 

Zitting van 25 maart 2021

 

Aanwezig:

 

Wim Goossens, burgemeester

Koenraad Muyldermans, voorzitter

Johan Van Lierde, Herman Claeys, Emmanuel de Béthune, An Van den Spiegel, Rudy Bracquez, schepenen

Linda Van den Eede, Johan Linthout, Kristof Cooreman, Linda Van Huylenbroeck, Wendy Godaert, Christiane Bert, Dirk Evenepoel, Annick Borloo, Tom De Koster, Jean Timmermans, Jan Van Den Bosch, Peggy Bulterijs, Marc Devits, Eline De Vos, gemeenteraadsleden

Emma Van der Maelen, algemeen directeur

 

 

Overzicht punten

Zitting van 25 maart 2021

 

Notulen van de openbare vergadering raad voor maatschappelijk welzijn 25 februari 2021 - goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Het ontwerp van de notulen van 25 februari 2021 dient te worden goedgekeurd.

 

 

Publicatiedatum: 02/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 25 maart 2021

 

Zittingsverslag van de openbare vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn van 25 februari 2021 - goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Het ontwerp van het zittingsverslag van 25 februari 2021 dient te worden goedgekeurd.

 

 

Publicatiedatum: 02/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 25 maart 2021

 

Haviland intercommunale: gewone algemene vergadering van 16 juni 2021 - statutenwijziging - goedkeuring

 

BESLUIT:

20 stemmen ja: Wim Goossens (CD&V), Johan Van Lierde (CD&V), Herman Claeys (CD&V), Emmanuel de Béthune (CD&V), An Van den Spiegel (CD&V), Rudy Bracquez (CD&V), Johan Linthout (CD&V), Kristof Cooreman (N-VA), Linda Van Huylenbroeck (N-VA), Wendy Godaert (N-VA), Christiane Bert (CD&V), Dirk Evenepoel (Roosdaal-Anders), Annick Borloo (N-VA), Tom De Koster (CD&V), Jean Timmermans (N-VA), Jan Van Den Bosch (CD&V), Peggy Bulterijs (N-VA), Marc Devits (Groen), Eline De Vos (Groen) en Koenraad Muyldermans (CD&V).
1 onthouding: Linda Van den Eede (N-VA).
 

De raad voor maatschappelijk welzijn dient de statutenwijziging van de gewone algemene vergadering van intercommunale Haviland goed te keuren.

 

 

Publicatiedatum: 02/04/2021