Gemeente Roosdaal

 

Zitting van 30 mei 2024

 

Verwacht:

 

burgemeester: Wim Goossens

voorzitter: Koenraad Muyldermans

schepenen: An Van den Spiegel, Emmanuel de Béthune, Johan Linthout, Johan Van Lierde , Rudy Bracquez

gemeenteraadsleden: Linda Van den Eede, Kristof Cooreman, Linda Van Huylenbroeck, Wendy Godaert, Christiane Bert, Dirk Evenepoel, Annick Borloo, Tom De Koster, Jean Timmermans, Jan Van Den Bosch, Marc Devits, Eline De Vos, Jo Timmermans , Johan Billiet

algemeen directeur: Emma Van der Maelen

 

 

Overzicht punten

Zitting van 30 mei 2024

 

Notulen van de openbare vergadering raad voor maatschappelijk welzijn van 18 april 2024 - goedkeuring

 

Het ontwerp van de notulen van 18 april 2024 dient te worden goedgekeurd.

 

 

Publicatiedatum: 22/05/2024
Overzicht punten

Zitting van 30 mei 2024

 

Zittingsverslag van de openbare vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn van 18 april 2024 - goedkeuring

 

Het ontwerp van het zittingsverslag van 18 april 2024 dient te worden goedgekeurd.

 

 

Publicatiedatum: 22/05/2024
Overzicht punten

Zitting van 30 mei 2024

 

Jaarrekening 2023 lokaal bestuur Roosdaal - deel OCMW - vaststelling

 

Vaststelling van het deel OCMW van de geïntegreerde jaarrekening 2023 van gemeente en OCMW Roosdaal.

 

 

Publicatiedatum: 22/05/2024
Overzicht punten

Zitting van 30 mei 2024

 

Haviland Intercommunale: agenda van de gewone algemene vergadering van 19 juni 2024 - goedkeuring

 

De gemeenteraad dient de agenda van de statutaire gewone algemene vergadering van Haviland Intercommunale goed te keuren.

 

 

Publicatiedatum: 22/05/2024
Overzicht punten

Zitting van 30 mei 2024

 

Schoolpremie 2024: samenwerkingsovereenkomst met het Agentschap Opgroeien Regie en het Vlaams Agentschap voor de uitbetaling van de Toelagen in het kader van het Gezinsbeleid (V.U.T.G.) - goedkeuring

 

Huis van het Kind Roosdaal wenst een samenwerkingsovereenkomst aan te gaan met het V.U.T.G. in het kader van het uitdelen van een schoolpremie voor gezinnen met een beperkt inkomen.

 

 

Publicatiedatum: 22/05/2024
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.