Gemeente Roosdaal

 

Zitting van 27 juni 2024

 

Aanwezig:

Wim Goossens, burgemeester

Koenraad Muyldermans, voorzitter

Johan Van Lierde, Emmanuel de Béthune, An Van den Spiegel, Johan Linthout, Rudy Bracquez, schepenen

Linda Van den Eede, Kristof Cooreman, Linda Van Huylenbroeck, Wendy Godaert, Christiane Bert, Dirk Evenepoel, Annick Borloo, Tom De Koster, Jean Timmermans, Jan Van Den Bosch, Marc Devits, Eline De Vos, Jo Timmermans, Johan Billiet, gemeenteraadsleden

Iris Arijs, algemeen directeur, wnd

Verontschuldigd:

Emma Van der Maelen, algemeen directeur

 

 

Overzicht punten

Zitting van 27 juni 2024

 

Notulen van de openbare vergadering raad voor maatschappelijk welzijn van 30 mei 2024 - goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Het ontwerp van de notulen van 30 mei 2024 dient te worden goedgekeurd.

 

 

Publicatiedatum: 05/07/2024
Overzicht punten

Zitting van 27 juni 2024

 

Zittingsverslag van de openbare vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn van 30 mei 2024 - goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Het ontwerp van het zittingsverslag van 30 mei 2024 dient te worden goedgekeurd.

 

 

Publicatiedatum: 05/07/2024
Overzicht punten

Zitting van 27 juni 2024

 

Gemeentelijk patrimonium: nieuwe prijszetting voor de woning gelegen op de Kattemstraat met huisnummer 1 - goedkeuring

 

BESLUIT:

18 stemmen ja: Wim Goossens (CD&V), Johan Van Lierde (CD&V), Emmanuel de Béthune (CD&V), An Van den Spiegel (CD&V), Johan Linthout (CD&V), Rudy Bracquez (CD&V), Linda Van den Eede (N-VA), Kristof Cooreman (N-VA), Linda Van Huylenbroeck (N-VA), Wendy Godaert (N-VA), Christiane Bert (CD&V), Dirk Evenepoel (Roosdaal-Anders), Tom De Koster (CD&V), Jean Timmermans (Onafhankelijk), Jan Van Den Bosch (CD&V), Jo Timmermans (CD&V), Johan Billiet (N-VA) en Koenraad Muyldermans (CD&V).
1 stem tegen: Annick Borloo (Onafhankelijk).
2 onthoudingen: Marc Devits (Groen) en Eline De Vos (Groen).
 

Gemeentelijk patrimonium: nieuwe prijszetting voor de woning gelegen op de Kattemstraat met huisnummer 1 - goedkeuring.

 

 

Publicatiedatum: 05/07/2024
Overzicht punten

Zitting van 27 juni 2024

 

ILV Regionaal Woonbeleid: rekening 2023 - goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

De raad voor maatschappelijk welzijn keurt de jaarrekening van en de gemeentelijke bijdrage voor de interlokale vereniging "Regionaal Woonbeleid Noord-Pajottenland" van 2023 goed.

 

 

Publicatiedatum: 05/07/2024
Overzicht punten

Zitting van 27 juni 2024

 

Patrimonium: ontwerp verkoopakte voor het perceel grond gelegen in het te ontwikkelen binnengebied Brusselstraat/Keerstraat - goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

De raad voor maatschappelijk welzijn keurt het ontwerp van verkoopakte goed voor de verkoop van de grond gelegen in het binnengebied Keerstraat-Brusselstraat aan de ontwikkelaar.

 

 

Publicatiedatum: 05/07/2024
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.