Gemeente Roosdaal

 

Zitting van 24 juni 2021

 

Aanwezig:

 

Wim Goossens, burgemeester

Koenraad Muyldermans, voorzitter

Johan Van Lierde, Herman Claeys, Emmanuel de Béthune, An Van den Spiegel, Rudy Bracquez, schepenen

Linda Van den Eede, Johan Linthout, Kristof Cooreman, Linda Van Huylenbroeck, Wendy Godaert, Christiane Bert, Dirk Evenepoel, Annick Borloo, Tom De Koster, Jean Timmermans, Jan Van Den Bosch, Peggy Bulterijs, Marc Devits, Eline De Vos, gemeenteraadsleden

Emma Van der Maelen, algemeen directeur

 

 

Overzicht punten

Zitting van 24 juni 2021

 

Notulen van de openbare vergadering raad voor maatschappelijk welzijn 27 mei 2021 - goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Het ontwerp van de notulen van 27 mei 2021 dient te worden goedgekeurd.

 

 

Publicatiedatum: 01/07/2021
Overzicht punten

Zitting van 24 juni 2021

 

Zittingsverslag van de openbare vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn van 27 mei 2021 - goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Het ontwerp van het zittingsverslag van 27 mei 2021 dient te worden goedgekeurd.

 

 

Publicatiedatum: 01/07/2021
Overzicht punten

Zitting van 24 juni 2021

 

Jaarrekening 2020 lokaal bestuur Roosdaal - deel OCMW - vaststelling

 

BESLUIT:

12 stemmen ja: Wim Goossens (CD&V), Johan Van Lierde (CD&V), Herman Claeys (CD&V), Emmanuel de Béthune (CD&V), An Van den Spiegel (CD&V), Rudy Bracquez (CD&V), Johan Linthout (CD&V), Christiane Bert (CD&V), Dirk Evenepoel (Roosdaal-Anders), Tom De Koster (CD&V), Jan Van Den Bosch (CD&V) en Koenraad Muyldermans (CD&V).
9 onthoudingen: Linda Van den Eede (N-VA), Kristof Cooreman (N-VA), Linda Van Huylenbroeck (N-VA), Wendy Godaert (N-VA), Annick Borloo (N-VA), Jean Timmermans (N-VA), Peggy Bulterijs (N-VA), Marc Devits (Groen) en Eline De Vos (Groen).
 

Vaststelling van het deel OCMW van de de geïntegreerde jaarrekening 2020 van gemeente en OCMW Roosdaal.

 

 

Publicatiedatum: 01/07/2021
Overzicht punten

Zitting van 24 juni 2021

 

Rapportering financiën en organisatie 2020 - kennisneming

 

BESLUIT:

 

Het Decreet lokaal Bestuur legt aan de algemeen directeur en aan de financieel directeur enkele verplichtingen op inzake de rapportering aan de gemeenteraad, aan de raad voor maatschappelijk welzijn, aan het college van burgemeester en schepenen, en aan het vast bureau.

De financieel directeur rapporteert over de thesaurietoestand, de liquiditeitsprognose, de beheerscontrole, en de evolutie van de budgetten.  Daarnaast wordt er gerapporteerd over zijn taak van de voorafgaande krediet- en wetmatigheidscontrole van de beslissingen van de gemeente en van het OCMW met budgettaire en financiële impact. Ten slotte rapporteert de financieel directeur over het debiteurenbeheer, in het bijzonder de invordering van de fiscale en niet-fiscale ontvangsten (art. 177 DLB).

De algemeen directeur rapporteert jaarlijks aan het college van burgemeester en schepenen, de gemeenteraad, de raad voor maatschappelijk welzijn en het vast bureau over de organisatiebeheersing (art.  219 DLB).

 

 

Publicatiedatum: 01/07/2021