Gemeente Roosdaal

 

Zitting van 26 augustus 2021

 

Van 21 uur.

 

Verwacht:

 

burgemeester: Wim Goossens

voorzitter: Koenraad Muyldermans

schepenen: An Van den Spiegel, Emmanuel de Béthune, Herman Claeys, Johan Van Lierde , Rudy Bracquez

gemeenteraadsleden: Linda Van den Eede, Johan Linthout, Kristof Cooreman, Linda Van Huylenbroeck, Wendy Godaert, Christiane Bert, Dirk Evenepoel, Annick Borloo, Tom De Koster, Jean Timmermans, Jan Van Den Bosch, Peggy Bulterijs, Marc Devits , Eline De Vos

algemeen directeur: Emma Van der Maelen

 

 

Overzicht punten

Zitting van 26 augustus 2021

 

Notulen van de openbare vergadering raad voor maatschappelijk welzijn 24 juni 2021 - goedkeuring

 

Het ontwerp van de notulen van 24 juni 2021 dient te worden goedgekeurd.

 

 

Publicatiedatum: 18/08/2021
Overzicht punten

Zitting van 26 augustus 2021

 

Zittingsverslag van de openbare vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn van 24 juni 2021 - goedkeuring

 

Het ontwerp van het zittingsverslag van 24 juni 2021 dient te worden goedgekeurd.

 

 

Publicatiedatum: 18/08/2021
Overzicht punten

Zitting van 26 augustus 2021

 

Samenwerkingsovereenkomst met het Agentschap Opgroeien Regie en het Vlaams Agentschap voor de uitbetaling van de schoolpremie

 

Huis van het Kind Roosdaal wenst een samenwerkingsovereenkomst aan te gaan met het Agentschap Opgroeien Regie en het Vlaams agentschap voor de uitbetaling van de toelagen in het kader van het gezinsbeleid waarbij deze zich zal engageren om personen die behoren tot de doelgroep sociale toeslag groeipakket te informeren over de mogelijkheid om een schoolpremie aan te vragen.

 

 

Publicatiedatum: 18/08/2021
Overzicht punten

Zitting van 26 augustus 2021

 

Onderhandse verkoop perceel grond gelegen binnengebied Brusselstraat/Keerstraat aan Condius NV - verlenging overeenkomst

 

Het OCMW van Roosdaal is eigenaar van een perceel grond gelegen in het binnengebied Brusselstraat/Keerstraat. Met de firma Condius nv werd in 2012 een onderhands verkoopcontract en in 2021 een addendum afgesloten met het oog op de realisatie van een verkaveling.  De verlenging loopt af op 31 juli 2021. Met firma Condius nv wordt overeengekomen om de overeenkomst tegen aangepaste voorwaarden prijs te verlengen 30 juni 2022.

 

 

Publicatiedatum: 18/08/2021