Gemeente Roosdaal

 

Zitting van 26 augustus 2021

 

Aanwezig:

 

Wim Goossens, burgemeester

Koenraad Muyldermans, voorzitter

Johan Van Lierde, Herman Claeys, Emmanuel de Béthune, An Van den Spiegel, Rudy Bracquez, schepenen

Linda Van den Eede, Johan Linthout, Kristof Cooreman, Linda Van Huylenbroeck, Wendy Godaert, Christiane Bert, Dirk Evenepoel, Annick Borloo, Tom De Koster, Jean Timmermans, Jan Van Den Bosch, Marc Devits, Eline De Vos, gemeenteraadsleden

Emma Van der Maelen, algemeen directeur

 

Verontschuldigd:

 

 

Peggy Bulterijs, raadslid

 

 

Overzicht punten

Zitting van 26 augustus 2021

 

Notulen van de openbare vergadering raad voor maatschappelijk welzijn 24 juni 2021 - goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Het ontwerp van de notulen van 24 juni 2021 dient te worden goedgekeurd.

 

 

Publicatiedatum: 03/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 26 augustus 2021

 

Zittingsverslag van de openbare vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn van 24 juni 2021 - goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Het ontwerp van het zittingsverslag van 24 juni 2021 dient te worden goedgekeurd.

 

 

Publicatiedatum: 03/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 26 augustus 2021

 

Samenwerkingsovereenkomst met het Agentschap Opgroeien Regie en het Vlaams Agentschap voor de uitbetaling van de schoolpremie

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Huis van het Kind Roosdaal wenst een samenwerkingsovereenkomst aan te gaan met het Agentschap Opgroeien Regie en het Vlaams agentschap voor de uitbetaling van de toelagen in het kader van het gezinsbeleid waarbij deze zich zal engageren om personen die behoren tot de doelgroep sociale toeslag groeipakket te informeren over de mogelijkheid om een schoolpremie aan te vragen.

 

 

Publicatiedatum: 03/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 26 augustus 2021

 

Onderhandse verkoop perceel grond gelegen binnengebied Brusselstraat/Keerstraat aan Condius NV - verlenging overeenkomst

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Het OCMW van Roosdaal is eigenaar van een perceel grond gelegen in het binnengebied Brusselstraat/Keerstraat. Met de firma Condius nv werd in 2012 een onderhands verkoopcontract en in 2021 een addendum afgesloten met het oog op de realisatie van een verkaveling.  De verlenging loopt af op 31 juli 2021. Met firma Condius nv wordt overeengekomen om de overeenkomst tegen aangepaste voorwaarden prijs te verlengen 30 juni 2022.

 

 

Publicatiedatum: 03/09/2021