Gemeente Roosdaal

 

Zitting van 23 april 2020

 

Aanwezig:

 

Wim Goossens, burgemeester

Koenraad Muyldermans, voorzitter

Johan Van Lierde, Herman Claeys, Emmanuel de Béthune, An Van den Spiegel, Rudy Bracquez, schepenen

Linda Van den Eede, Johan Linthout, Kristof Cooreman, Linda Van Huylenbroeck, Wendy Godaert, Christiane Bert, Dirk Evenepoel, Annick Borloo, Tom De Koster, Jean Timmermans, Jan Van Den Bosch, Peggy Bulterijs, Marc Devits, Eline De Vos, gemeenteraadsleden

Emma Van der Maelen, algemeen directeur

 

 

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 23 april 2020

 

Notulen van de openbare vergadering raad voor maatschappelijk welzijn 20 februari 2020 - goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Het ontwerp van de notulen van 20 februari 2020 dient te worden goedgekeurd.

 

 

Publicatiedatum: 30/04/2020
Overzicht punten

Zitting van 23 april 2020

 

Zittingsverslag van de openbare vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn van 20 februari 2020 - goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Het ontwerp van het zittingsverslag van 20 februari 2020 dient te worden goedgekeurd.

 

 

Publicatiedatum: 30/04/2020
Overzicht punten

Zitting van 23 april 2020

 

Jaarverslag 2019 schuldbemiddeling - goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Het jaarverslag voor het werkingsjaar 2019 van het OCMW Roosdaal voor schuldbemiddeling wordt goedgekeurd.

 

 

Publicatiedatum: 30/04/2020
Overzicht punten

Zitting van 23 april 2020

 

OCMW Roosdaal: meerjarenplan 2020-2025 - kennisneming door de gouverneur

 

BESLUIT:

 

Kennisneming van de brief van de gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant betreffende het nazicht en de inhoudelijke vaststellingen van het meerjarenplan 2020-2025.

 

 

Publicatiedatum: 30/04/2020