Gemeente Roosdaal

 

Zitting van 29 april 2021

 

Aanwezig:

 

Wim Goossens, burgemeester

Koenraad Muyldermans, voorzitter

Johan Van Lierde, Herman Claeys, Emmanuel de Béthune, An Van den Spiegel, Rudy Bracquez, schepenen

Linda Van den Eede, Johan Linthout, Kristof Cooreman, Linda Van Huylenbroeck, Wendy Godaert, Christiane Bert, Dirk Evenepoel, Annick Borloo, Tom De Koster, Jean Timmermans, Jan Van Den Bosch, Peggy Bulterijs, Marc Devits, Eline De Vos, gemeenteraadsleden

Emma Van der Maelen, algemeen directeur

 

 

Overzicht punten

Zitting van 29 april 2021

 

Notulen van de openbare vergadering raad voor maatschappelijk welzijn 25 maart 2021 - goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Het ontwerp van de notulen van 25 maart 2021 dient te worden goedgekeurd.

 

 

Publicatiedatum: 07/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 29 april 2021

 

Zittingsverslag van de openbare vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn van 25 maart 2021 - goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Het ontwerp van het zittingsverslag van 25 maart 2021 dient te worden goedgekeurd.

 

 

Publicatiedatum: 07/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 29 april 2021

 

Haviland intercommunale: agenda van de gewone algemene vergadering van 16 juni 2021 - goedkeuring

 

BESLUIT:

16 stemmen ja: Wim Goossens (CD&V), Johan Van Lierde (CD&V), Herman Claeys (CD&V), Emmanuel de Béthune (CD&V), An Van den Spiegel (CD&V), Rudy Bracquez (CD&V), Johan Linthout (CD&V), Kristof Cooreman (N-VA), Wendy Godaert (N-VA), Christiane Bert (CD&V), Annick Borloo (N-VA), Tom De Koster (CD&V), Jean Timmermans (N-VA), Jan Van Den Bosch (CD&V), Peggy Bulterijs (N-VA) en Koenraad Muyldermans (CD&V).
4 onthoudingen: Linda Van den Eede (N-VA), Dirk Evenepoel (Roosdaal-Anders), Marc Devits (Groen) en Eline De Vos (Groen).
 

De raad voor maatschappelijk welzijn dient de agenda van de statutaire gewone algemene vergadering van intercommunale Haviland goed te keuren.

 

 

Publicatiedatum: 07/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 29 april 2021

 

Vaststellen van een reglement betreffende consumptiebonnen in het kader van de coronasubsidies

 

BESLUIT:

13 stemmen ja: Wim Goossens (CD&V), Johan Van Lierde (CD&V), Herman Claeys (CD&V), Emmanuel de Béthune (CD&V), An Van den Spiegel (CD&V), Rudy Bracquez (CD&V), Johan Linthout (CD&V), Christiane Bert (CD&V), Tom De Koster (CD&V), Jan Van Den Bosch (CD&V), Marc Devits (Groen), Eline De Vos (Groen) en Koenraad Muyldermans (CD&V).
8 onthoudingen: Linda Van den Eede (N-VA), Kristof Cooreman (N-VA), Linda Van Huylenbroeck (N-VA), Wendy Godaert (N-VA), Dirk Evenepoel (Roosdaal-Anders), Annick Borloo (N-VA), Jean Timmermans (N-VA) en Peggy Bulterijs (N-VA).
 

De subsidieaanvraag ter ondersteuning van het consumptiebudget voor kwetsbare doelgroepen werd goedgekeurd. De raad voor maatschappelijk welzijn keurt het reglement betreffende de uitgifte van de waardebonnen en de bijhorende modaliteiten goed.

 

 

Publicatiedatum: 07/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 29 april 2021

 

Huis van het Kind: week van de groeilamp - goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn neemt kennis van en keurt de organisatie van de activiteiten voor gezinnen tijdens de week van de opvoeding goed.

 

 

Publicatiedatum: 07/05/2021