Gemeente Roosdaal

 

Zitting van 29 april 2021

 

Van 22 uur.

 

Verwacht:

 

burgemeester: Wim Goossens

voorzitter: Koenraad Muyldermans

schepenen: An Van den Spiegel, Emmanuel de Béthune, Herman Claeys, Johan Van Lierde , Rudy Bracquez

gemeenteraadsleden: Linda Van den Eede, Johan Linthout, Kristof Cooreman, Linda Van Huylenbroeck, Wendy Godaert, Christiane Bert, Dirk Evenepoel, Annick Borloo, Tom De Koster, Jean Timmermans, Jan Van Den Bosch, Peggy Bulterijs, Marc Devits , Eline De Vos

algemeen directeur: Emma Van der Maelen

 

 

Overzicht punten

Zitting van 29 april 2021

 

Notulen van de openbare vergadering raad voor maatschappelijk welzijn 25 maart 2021 - goedkeuring

 

Het ontwerp van de notulen van 25 maart 2021 dient te worden goedgekeurd.

 

 

Publicatiedatum: 21/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 29 april 2021

 

Zittingsverslag van de openbare vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn van 25 maart 2021 - goedkeuring

 

Het ontwerp van het zittingsverslag van 25 maart 2021 dient te worden goedgekeurd.

 

 

Publicatiedatum: 21/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 29 april 2021

 

Haviland intercommunale: agenda van de gewone algemene vergadering van 16 juni 2021 - goedkeuring

 

De raad voor maatschappelijk welzijn dient de agenda van de statutaire gewone algemene vergadering van intercommunale Haviland goed te keuren.

 

 

Publicatiedatum: 21/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 29 april 2021

 

Vaststellen van een reglement betreffende consumptiebonnen in het kader van de coronasubsidies

 

De subsidieaanvraag ter ondersteuning van het consumptiebudget voor kwetsbare doelgroepen werd goedgekeurd. De raad voor maatschappelijk welzijn keurt het reglement betreffende de uitgifte van de waardebonnen en de bijhorende modaliteiten goed.

 

 

Publicatiedatum: 21/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 29 april 2021

 

Huis van het Kind: week van de groeilamp - goedkeuring

 

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn neemt kennis van en keurt de organisatie van de activiteiten voor gezinnen tijdens de week van de opvoeding goed.

 

 

Publicatiedatum: 21/04/2021