Gemeente Roosdaal

 

Zitting van 30 augustus 2021

 

Aanwezig:

 

Wim Goossens, burgemeester

Johan Van Lierde, Herman Claeys, Emmanuel de Béthune, An Van den Spiegel, Rudy Bracquez, schepenen

Emma Van der Maelen, algemeen directeur

 

 

Overzicht punten

Zitting van 30 augustus 2021

 

Gunther Lefebure (namens Housing 2020 BVBA): openbaar onderzoek omgevingsvergunning voor het bouwen van een meergezinswoning (9 woongelegenheden - aangepast plan) - Ledebergstraat ZN - O.2021/132 - kennisneming

 

Kennisneming openbaar onderzoek omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen voor het bouwen van een meergezinswoning (9 woongelegenheden - aangepast plan).

 

 

Publicatiedatum: 09/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 30 augustus 2021

 

Floris Combes en Maaike Demeyere: omgevingsvergunning voor het bouwen van een eengezinswoning in open verband - Koning Albertstraat 103, 1760 Roosdaal

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen voor het bouwen van een eengezinswoning in open verband.

 

 

Publicatiedatum: 09/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 30 augustus 2021

 

Lucas Van Droogenbroeck: omgevingsvergunning voor het bouwen van een eengezinswoning in open verband na sloop van de bestaande bebouwing - Bloemhofstraat  - O.2021/118

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen voor het bouwen van een eengezinswoning in open verband na sloop van de bestaande bebouwing.

 

 

Publicatiedatum: 09/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 30 augustus 2021

 

Hannelore Smits, Kasper Wuyts, Linda Elpers en Marc Smits: omgevingsvergunning voor het verbouwen van een boerderij naar een cohousing (4 woongelegenheden) - Lostraat 115, 1760 Roosdaal

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen voor het verbouwen van een boerderij naar een cohousing (4 woongelegenheden).

 

 

Publicatiedatum: 09/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 30 augustus 2021

 

Fabienne Vander Vaeren: omgevingsvergunning voor het plaatsen van een veranda - Kaaitvaartstraat 60 1760 Roosdaal

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen voor het plaatsen van een veranda.

 

 

Publicatiedatum: 09/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 30 augustus 2021

 

Dirk Mertens en Greta Anckaert: omgevingsvergunning voor het verbouwen van een eengezinswoning - Kerkstraat 58 1761 Roosdaal

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen voor het verbouwen van een eengezinswoning.

 

 

Publicatiedatum: 09/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 30 augustus 2021

 

ILV woonbeleid: conformiteitsonderzoek – aanstelling woningcontroleurs vzw ‘Goed Wonen’

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

In het kader van de subsidiëring van de interlokale vereniging “Regionaal Woonbeleid Noord-Pajottenland” heeft de gemeente in de engagementsverklaring de verplichting aangegaan om het conformiteitsattest voor huurwoningen verplicht te maken in bepaalde situaties en voldoende woningcontroleurs aan te wijzen om aan de vraag naar conformiteitsonderzoeken te kunnen voldoen. Er is een samenwerkingsovereenkomst, met als voorwerp het uitvoeren van conformiteitsonderzoeken, afgesloten met vzw ‘Goed Wonen’. De burgemeester moet de woningcontroleurs aanwijzen, die de conformiteitsonderzoeken in zijn gemeente mogen uitvoeren.

 

 

Publicatiedatum: 09/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 30 augustus 2021

 

Gemeentelijk leegstandsregister: vrijstelling woning - renovatiewerken - Lombeekstraat 15 bus 1 -goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

De woning (het appartement), Lombeekstraat 15 bus 1 werd sinds 22 mei 2018 opgenomen in het gemeentelijk leegstandsregister. Na het versturen van de administratieve akte en herinnering werd hier nooit op gereageerd. Echter na het versturen van het aanslagbiljet voor het aanslagjaar 2019 werd er gereageerd in april 2021 dat het appartement gerenoveerd wordt.

Een vrijstelling voor renovatiewerken kan dus opgemaakt worden voor de periode 22 mei 2021 - 22 mei 2023.

 

 

Publicatiedatum: 09/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 30 augustus 2021

 

Gemeentelijk leegstandsregister: vrijstelling nieuwe eigenaar - schrapping oude eigenaar - Omloopstraat 25 -  goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

De woning, Omloopstraat 25 is officieel verkocht. De akte werd ons bezorgd door de notaris. De nieuwe eigenaars worden in kennis gesteld van de opname en de vrijstelling als nieuwe eigenaar. De oude eigenaars worden geschrapt als eigenaar uit het gemeentelijk leegstandsregister.

 

 

Publicatiedatum: 09/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 30 augustus 2021

 

Gemeentelijk leegstandsregister: te schrappen woning wegens gesloopt - Ninoofsesteenweg 237 - goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

De woning, Ninoofsesteenweg 237 die opgenomen was in het gemeentelijk leegstandsregister op 29 maart 2021, werd gesloopt en kan geschrapt worden uit het gemeentelijk leegstandsregister.

 

 

Publicatiedatum: 09/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 30 augustus 2021

 

Aquafinproject nr. 22.276 - GIP Project B218069: aansluiting Koning Albertstraat (2de fase) - aanleg gescheiden rioleringsstelsel in de Koning Albertstraat tussen Molenkauter - werfverslag 30 - kennisneming

 

Aquafinproject nr. 22.276 - GIP Project B218069: aansluiting Koning Albertstraat (2de fase) - aanleg gescheiden rioleringsstelsel in de Koning Albertstraat tussen Molenkauter - werfverslag 30 - kennisneming.

 

 

Publicatiedatum: 09/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 30 augustus 2021

 

Aquafinproject nr. 22.276 - GIP Project B218069: aansluiting Koning Albertstraat (2de fase) - aanleg gescheiden rioleringsstelsel in de Koning Albertstraat tussen Molenkauter - werfverslag 31 - kennisneming

 

Aquafinproject nr. 22.276 - GIP Project B218069: aansluiting Koning Albertstraat (2de fase) - aanleg gescheiden rioleringsstelsel in de Koning Albertstraat tussen Molenkauter - werfverslag 31 - kennisneming.

 

 

Publicatiedatum: 09/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 30 augustus 2021

 

Aquafinproject nr. 22.276 - GIP Project B2018069: aansluiting Koning Albertstraat (2de fase) - aanleg gescheiden rioleringsstelsel in de Koning Albertstraat tussen Molenkauter en Jozef Jansstraat: vorderingsstaat nr 10 - goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Aquafinproject nr. 22.276 - GIP Project B2018069: aansluiting Koning Albertstraat (2de fase) - aanleg gescheiden rioleringsstelsel in de Koning Albertstraat tussen Molenkauter en Jozef Jansstraat: vorderingsstaat nr 10 - goedkeuring.

 

 

Publicatiedatum: 09/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 30 augustus 2021

 

Onderhoud van de wegeninfrastructuur: aanbrengen van verf- en thermoplastische markeringen - gunning - goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Onderhoud van de wegenifrastructuur: aanbrengen van verf- en thermoplastische markeringen - gunning - goedkeuring.

 

 

Publicatiedatum: 09/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 30 augustus 2021

 

Kom op tegen Kanker: organisatie plantjesverkoop 17 en 18 september 2021 - goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Ook in 2021 zal er vanuit de gemeente en het actiecomité Kom op tegen Kanker een plantjesverkoop tvv. Kom op tegen Kanker georganiseerd worden.  Dit jaar zal de verkoop zowel deur-aan-deur als online zijn en geheel volgens de op dat moment geldende Covid-19 maatregelen.

 

 

Publicatiedatum: 09/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 30 augustus 2021

 

Jeugdraad Roosdaal: deelname aan en organisatie van boekenkaftdag Ezelsoor - goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Het college van burgemeester en schepenen dient de organisatie van de boekenkaftdag Ezelsoor door de jeugdraad en bibliotheek goed te keuren.

 

 

Publicatiedatum: 09/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 30 augustus 2021

 

Sport: organisatie G-sportdag voor mensen met een beperking in samenwerking met DAÏS vzw te Belleheide Center - goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Het college van burgemeester en schepenen dient de organisatie van een G-sportfeest in samenwerking met DAÏS vzw goed te keuren.

 

 

Publicatiedatum: 09/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 30 augustus 2021

 

SAM: uitleendienst - goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Het college dient het gebruik van het materiaal van de uitleendienst goed te keuren.

 

 

Publicatiedatum: 09/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 30 augustus 2021

 

FERM Pamel: grote zaal Kattem - goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Het college dient het gebruik van de grote zaal van Kattem goed te keuren.

 

 

Publicatiedatum: 09/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 30 augustus 2021

 

KMD en USD: sleutel zalen Kattem - goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Het college dient het al dan niet permanent gebruik van een sleutel van de zalen van Kattem goed te keuren voor de sportverenigingen die uitwijken naar de zalen van Kattem.

 

 

Publicatiedatum: 09/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 30 augustus 2021

 

KLJ-Strijtem: organisatie van een tijdelijke activiteit met elektronisch versterkte muziek en plaatsen aankondigingsborden - goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

KLJ-Strijtem wenst op 3, 4 en 5 september 2021 hun Summer Moves Out te organiseren met zomerbar en Breugheliaan en dit geheel volgens de op dat moment geldende COVID-19 maatregelen.

 

 

Publicatiedatum: 09/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 30 augustus 2021

 

Werkgroep Kattoem-Rausa: organisatie van een tijdelijke activiteit - goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Werkgroep Kattoem-Rausa wenst op zaterdag 4 september 2021 een wandeling te organiseren met de mogelijkheid om iets te eten en drinken bij de aankomst.  Dit geheel volgens de op dat moment geldende COVID-19 maatregelen.

 

 

Publicatiedatum: 09/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 30 augustus 2021

 

Scouts Borchtlombeek: organisatie van een tijdelijke activiteit met elektronisch versterkte muziek en plaatsen aankondigingsborden - goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Scouts Borchtlombeek organiseert tijdens het weekend van 10 tot en met 13 september 2021 een scoutscafé en tuinfeest geheel volgens de op dat moment geldende COVID-19 maatregelen.

 

 

Publicatiedatum: 09/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 30 augustus 2021

 

Kermis O.L.Vr.-Lombeek: toewijzing standplaatsen - goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Tijdens het kermisweekend van 4 en 5 september 2021, georganiseerd door Gezinsbond O.L.Vr.-Lombeek, zullen er zoals voorgaande jaren een aantal kermisuitbaters aanwezig zijn.

 

 

Publicatiedatum: 09/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 30 augustus 2021

 

Fietsclub 53x11 vzw: toelating doortocht en aanbrengen bewegwijzering "53x11 Classic" voor wielertoeristen op zondag 5 september 2021 - goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Op zondag 5 september 2021 organiseert fietsclub 53x11 vzw haar wielertoeristentocht geheel volgens de op dat moment geldende COVID-19 maatregelen.

 

 

Publicatiedatum: 09/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 30 augustus 2021

 

Open monumentendag 2021: deelname en praktische organisatie - goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Het college dient de organisatie van de Open Monumentendag goed te keuren.

 

 

Publicatiedatum: 09/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 30 augustus 2021

 

Leaderproject: "Kapellekes Troef": deelname - goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Het college dient de indiening van de subsidieaanvraag bij Pajottenland+ voor het project "Kapellekes Troef" goed te keuren.

 

 

Publicatiedatum: 09/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 30 augustus 2021

 

Notulen college van burgemeester en schepenen 17 augustus 2021 - goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

De notulen van het college van burgemeester en schepenen dienen goedgekeurd te worden.

 

 

Publicatiedatum: 09/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 30 augustus 2021

 

Besluiten algemeen directeur - kennisneming

 

Het college van burgemeester en schepenen dient kennis te nemen van de besluiten van de algemeen directeur.

 

 

Publicatiedatum: 09/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 30 augustus 2021

 

Kandidatuur Pajottenland voor de oproep Landschapsparken - goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Het college van burgemeester en schepenen doet een voorstel tot kandidatuur voor het Pajottenland voor de oproep Landschapsparken.

 

 

Publicatiedatum: 09/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 30 augustus 2021

 

Gemeentepersoneel: definitieve vervroegde pensionering - goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de vervroegde oppensioenstelling.

 

 

Publicatiedatum: 09/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 30 augustus 2021

 

Gemeentepersoneel: uitzendarbeid - aanstelling

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Het college van burgemeester en schepenen is bevoegd om uitzendkrachten in dienst te nemen binnen de mogelijkheden en regels die de gemeenteraad heeft vastgelegd.

 

 

Publicatiedatum: 09/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 30 augustus 2021

 

Gemeentepersoneel: toekenning premie voor niet-gemotoriseerde verplaatsingen - fietsvergoeding - goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft toelating voor de fietsvergoeding.

 

 

Publicatiedatum: 09/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 30 augustus 2021

 

Gemeentefinanciën: gunningen

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

De gunningen dienen goedgekeurd te worden.

 

 

Publicatiedatum: 09/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 30 augustus 2021

 

Gemeentefinanciën: goedkeuren van facturen

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Goedkeuren van facturen.

 

 

Publicatiedatum: 09/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 30 augustus 2021

 

Gemeentebelasting: beroep tegen niet-inwilliging van het bezwaarschrift van Sitmedia tegen de gemeentebelasting op huis-aan-huis verspreiding van niet-geadresseerd drukwerk voor het dienstjaar 2019 - neerlegging eerste conclusie - goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Goedkeuring van de eerste conclusie in het beroep tegen de niet-inwilliging van het bezwaarschrift van Sitmedia tegen de huis-aan-huis-belasting van 2019.

 

 

Publicatiedatum: 09/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 30 augustus 2021

 

Gemeentebelasting op de tweede verblijven voor het aanslagjaar 2021: vaststelling en uitvoerbaarverklaring van het kohier

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt het kohier van de gemeentebelastingen op de tweede verblijven 2021 goed.

 

 

Publicatiedatum: 09/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 30 augustus 2021

 

Gemeentelijk onderwijs: uitstappen in de directe omgeving van de school tijdens het schooljaar 2021-2022 - goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Gemeentelijk onderwijs: uitstappen in de directe omgeving van de school tijdens het schooljaar 2021-2022 - goedkeuring.

 

 

Publicatiedatum: 09/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 30 augustus 2021

 

Gemeentelijk onderwijs: infosessies tijdens het schooljaar 2021-2022 voor directies door het OVSG gevolgd door mevrouw Peggy Meert en mevrouw Vanessa Geeraerts, directeurs Triangel Roosdaal - goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Gemeentelijk onderwijs: infosessies tijdens het schooljaar 2021-2022 voor directies door het OVSG gevolgd door mevrouw Peggy Meert en mevrouw Vanessa Geeraerts, directeurs Triangel - goedkeuring.

 

 

Publicatiedatum: 09/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 30 augustus 2021

 

Jubilarissen september 2021

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Jubilarissen september 2021.

 

 

Publicatiedatum: 09/09/2021