Gemeente Roosdaal

 

Zitting van 27 mei 2024

 

Aanwezig:

Wim Goossens, burgemeester

Johan Van Lierde, Emmanuel de Béthune, An Van den Spiegel, Johan Linthout, Rudy Bracquez, schepenen

Iris Arijs, algemeen directeur, wnd

Verontschuldigd:

Emma Van der Maelen, algemeen directeur

 

 

Overzicht punten

Zitting van 27 mei 2024

 

Jente Schoonians: omgevingsvergunning voor het verbouwen van een eengezinswoning met aanhorigheden - Weverstraat 127 1761 Roosdaal

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen voor verbouwen van een eengezinswoning met aanhorigheden.

 

 

Publicatiedatum: 10/06/2024
Overzicht punten

Zitting van 27 mei 2024

 

Bert Van Vreckem: omgevingsvergunning voor het verbouwen van een eengezinswoning (totaalrenovatie) - Daalbeekstraat 10 - O.2024/22

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen voor het verbouwen van een eengezinswoning (totaalrenovatie).

 

 

Publicatiedatum: 10/06/2024
Overzicht punten

Zitting van 27 mei 2024

 

André Eylenbosch: omgevingsvergunning voor het isoleren van gevels en het wijzigen van gevelopeningen in voorgevel - Kattemstraat 64 - O.2024/40

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen voor het isoleren van gevels en het wijzigen van gevelopeningen in de voorgevel.

 

 

Publicatiedatum: 10/06/2024
Overzicht punten

Zitting van 27 mei 2024

 

Populier-IJzerenkruis-Stampmolenstraat: De Clercq Fabienne - Inneming 023 RUIL - uitbetaling ruilovereenkomst - goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Populier-IJzerenkruis-Stampmolenstraat: De Clercq Fabienne - Inneming 023 RUIL - uitbetaling ruilovereenkomst - goedkeuring.

 

 

Publicatiedatum: 10/06/2024
Overzicht punten

Zitting van 27 mei 2024

 

Kris Van den Borre (namens Roels Projectontwikkeling BV): openbaar onderzoek voor het bouwen van 9 woningen en 5 meergezinswoningen (21 wooneenheden) met aanleg van private wegenis, na sloop van bestaande woning (rooilijn) - Hoogstraat ZN/Ledebergstraat ZN - O.2024/42 - kennisneming

 

Kennisneming openbaar onderzoek omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen voor het bouwen van 9 woningen en 5 meergezinswoningen (21 wooneenheden) met aanleg van private wegenis, na sloop van bestaande woning (rooilijn).

 

 

Publicatiedatum: 10/06/2024
Overzicht punten

Zitting van 27 mei 2024

 

Omgevingsvergunning bronbemaling melding klasse 3 - Piezelstraat 102 - O.2024/69 - aktename

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Aktename omgevingsvergunning voor de exploitatie van een bronbemaling voor de aanleg van een zwembad (klasse 3 inrichting).

 

 

Publicatiedatum: 10/06/2024
Overzicht punten

Zitting van 27 mei 2024

 

Gemeentelijk leegstandsregister: vrijstelling - nieuwe houder zakelijk recht - Hunselberg 6 - goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

De eigenaars die nieuwe houder zijn van het zakelijk recht van de woning gelegen te Hunselberg 6  krijgen een vrijstelling voor het betalen van een leegstandsbelasting omdat zij nieuwe eigenaar zijn sinds 21/12/2023.

 

De oude eigenaars worden geschrapt als eigenaars van de leegstaande woning.

 

 

Publicatiedatum: 10/06/2024
Overzicht punten

Zitting van 27 mei 2024

 

Gemeentelijk leegstandsregister: vrijstelling - overdracht zakelijk recht - Koning Albertstraat 139 en 141 - goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

De eigenaar die nieuwe houder is van het zakelijk recht van de woning gelegen te Koning Albertstraat nummer 139 krijgt een vrijstelling voor het betalen van een leegstandsbelasting omdat hij nieuwe eigenaar is sinds 21 december 2023.

 

De eigenaars die nieuwe houders zijn van het zakelijk recht van de woning gelegen te Koning Albertstraat nummer 141 krijgen een vrijstelling voor het betalen van een leegstandsbelasting omdat zij nieuwe eigenaars zijn sinds 21 december 2023.

 

De vorige eigenaars worden geschrapt als eigenaars van de leegstaande woningen.

 

 

Publicatiedatum: 10/06/2024
Overzicht punten

Zitting van 27 mei 2024

 

Renovatie en uitbreiding oud gemeentehuis Borchtlombeek: niet-gunning en stopzetting van de plaatsingsprocedure - goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Renovatie en uitbreiding oud gemeentehuis Borchtlombeek: niet-gunning en stopzetting van de plaatsingsprocedure - goedkeuring.

 

 

Publicatiedatum: 10/06/2024
Overzicht punten

Zitting van 27 mei 2024

 

Private afkoppelingen: uitbetalen subsidie Stampmolenstraat 21B - goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Uitbetaling van de subsidie voor de afkoppeling van regen- en afvalwater op privaat domein, Stampmolenstraat 21B.

 

 

Publicatiedatum: 10/06/2024
Overzicht punten

Zitting van 27 mei 2024

 

Wegen- en rioleringswerken Gasthuisstraat-Molenveldstraat: overeenkomst met de ontwerper - kennisneming

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de overeenkomst (studieopdracht MLO-ROO3024) van 15 juli 2022 tussen Aquafin nv (RioPact-Aquafin in uitvoering van de gemeenteraadsbeslissing van 30 mei 2008) en de ontwerper, Studiebureau Jonckheere bvba, Koningin Astridlaan 134/5 te 8200 Brugge voor het project wegenis- en rioleringswerken Gasthuisstraat-Molenveldstraat.

 

 

Publicatiedatum: 10/06/2024
Overzicht punten

Zitting van 27 mei 2024

 

ILV sportregio Pajottenland: deelname regionale sportdag voor gemeente- en OCMW-personeel op donderdag 20 juni te Gooik - goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Het college van burgemeester en schepenen dient de deelname van de gemeente- en OCWM-personeelsleden aan de regionale sportdag op donderdag 20 juni 2024 in Gooik goed te keuren.

 

 

Publicatiedatum: 10/06/2024
Overzicht punten

Zitting van 27 mei 2024

 

Sportvlot: herstelling en onderhoud technische installaties (sanitair, verwarmingsketel, luchtgroep,...) gunning - goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Sportvlot: herstelling en onderhoud technische installaties (sanitair, verwarmingsketel, luchtgroep,...) gunning - goedkeuring.

 

 

Publicatiedatum: 10/06/2024
Overzicht punten

Zitting van 27 mei 2024

 

Leveren en plaatsen beamer en projectiescherm voor zaal Den Broebel: gunning van de opdracht

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Voorstel gunning van de opdracht voor de opdracht levering en plaatsing beamer en projectiescherm zaal Den Broebel.

 

 

Publicatiedatum: 10/06/2024
Overzicht punten

Zitting van 27 mei 2024

 

Ontwerp en druk vrijetijdsbrochure 2024: gunning van de opdracht - goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Voorstel gunning van de opdracht voor de opdracht ontwerp en druk van een vrijetijdsbrochure.

 

 

Publicatiedatum: 10/06/2024
Overzicht punten

Zitting van 27 mei 2024

 

Notulen college van burgemeester en schepenen 20 mei 2024 - goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

De notulen van het college van burgemeester en schepenen dienen goedgekeurd te worden.

 

 

Publicatiedatum: 10/06/2024
Overzicht punten

Zitting van 27 mei 2024

 

Besluiten algemeen directeur - kennisneming

 

Het college van bugemeester en schepenen dient kennis te nemen van de besluiten van de algemeen directeur.

 

 

Publicatiedatum: 10/06/2024
Overzicht punten

Zitting van 27 mei 2024

 

Zefier cv: agenda van de gewone algemene vergadering (jaarvergadering) van donderdag 13 juni 2024 - goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Het college van burgemeester en schepenen dient de agenda van de gewone algemene vergadering (jaarvergadering) van Zefier cv goed te keuren.

 

 

Publicatiedatum: 10/06/2024
Overzicht punten

Zitting van 27 mei 2024

 

Gemeentepersoneel: aanstelling jobstudenten zomervakantie 2024 - aanpassing - goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Gemeentepersoneel: aanstelling jobstudenten tijdens de zomervakantie 2024 - goedkeuring.

 

 

Publicatiedatum: 10/06/2024
Overzicht punten

Zitting van 27 mei 2024

 

Gemeentepersoneel: selectie één voltijdse contractuele betrekking werkleider groen C1-C3 (38/38) - kandidaturen - goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Het college van burgemeester en schepenen beoordeelt de geldigheid van de kandidaturen voor een selectieprocedure. Op basis van die beoordeling wordt beslist welke kandidaten tot de selectieprocedure worden toegelaten.

 

 

Publicatiedatum: 10/06/2024
Overzicht punten

Zitting van 27 mei 2024

 

Gemeentepersoneel: ontslag technisch assistent D1-D3 - goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Het college van burgemeester en schepenen beslist over het ontslag van een contractueel personeelslid.

 

 

Publicatiedatum: 10/06/2024
Overzicht punten

Zitting van 27 mei 2024

 

Solva: voorstel jaaractieplan 2024 van de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk - aanpassing - goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het aangepaste jaaractieplan 2024 van Solva.

 

 

Publicatiedatum: 10/06/2024
Overzicht punten

Zitting van 27 mei 2024

 

Gemeentefinanciën: goedkeuren van facturen

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de facturen goed.

 

 

Publicatiedatum: 10/06/2024
Overzicht punten

Zitting van 27 mei 2024

 

Gemeentefinanciën: gunningen

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

De gunningen dienen goedgekeurd te worden.

 

 

Publicatiedatum: 10/06/2024
Overzicht punten

Zitting van 27 mei 2024

 

Gemeentelijk onderwijs: prijsuitdeling zesde leerjaar en organisatie receptie einde schooljaar 2023-2024 - goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Het college van burgemeester en schepen hecht zijn goedkeuring aan de prijsuitdeling en de receptie op het einde van elk schooljaar.

 

 

Publicatiedatum: 10/06/2024
Overzicht punten

Zitting van 27 mei 2024

 

Stedelijke academie voor muziek, woord en dans Ninove - afdeling Roosdaal: organisatie proclamatie schooljaar 2024-2025- goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de proclamatie van de stedelijke academie muziek, woord en dans Ninove - afdeling Roosdaal en geeft zijn goedkeuring over het uitreiken van een prijs aan de leerlingen die afstuderen.

 

 

Publicatiedatum: 10/06/2024
Overzicht punten

Zitting van 27 mei 2024

 

Academie voor beeldende en audiovisuele kunsten afdeling Roosdaal: prijsuitdeling en opendeurdag 2024 - goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de opendeurdag van de Academie voor beeldende en audiovisuele kunsten afdeling Roosdaal en geeft zijn goedkeuring over het uitreiken van een prijs aan de leerlingen die afstuderen.

 

 

Publicatiedatum: 10/06/2024
Overzicht punten

Zitting van 27 mei 2024

 

Gemeentelijk onderwijs: aanvraag dienstonderbreking - toekenning

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de dienstonderbreking in het gemeentelijk onderwijs goed.

 

 

Publicatiedatum: 10/06/2024
Overzicht punten

Zitting van 27 mei 2024

 

Begraafplaatsen: verlenging grafconcessie 10 jaar - goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Een nieuwe grafconcessie of verlenging van bestaande concessie op een Roosdaalse begraafplaats.

 

 

Publicatiedatum: 10/06/2024
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.