Gemeente Roosdaal

 

Zitting van 19 april 2021

 

Aanwezig:

 

Wim Goossens, burgemeester

Johan Van Lierde, Herman Claeys, Emmanuel de Béthune, An Van den Spiegel, Rudy Bracquez, schepenen

Emma Van der Maelen, algemeen directeur

 

 

Overzicht punten

Zitting van 19 april 2021

 

Andre Devriendt (namens Devriendt Agro BVBA): omgevingsvergunning voor het oprichten van een tuinbouwmachineloods en het exploiteren van een tuinbouwactiviteit - Koning Albertstraat 107 - O.2020/190

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen voor het oprichten van een tuinbouwmachineloods en het exploiteren van een tuinbouwactiviteit.

 

 

Publicatiedatum: 29/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 19 april 2021

 

Chantal Willems en Wim Asselman: omgevingsvergunning voor het bouwen van een eengezinswoning in halfopen verband - Koning Albertstraat ZN, 1760 Roosdaal

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen voor het bouwen van een eengezinswoning in halfopen verband.

 

 

Publicatiedatum: 29/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 19 april 2021

 

Wilfried Schelfhout: melding omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakterras is ongegrond en niet rechtsgeldig - Kwinkeleer 16 - O.2021/56 - kennisneming

 

Melding omgevingsvergunning voor het plaatsen van een veranda is ongegrond en niet rechtsgeldig - kennisneming.

 

 

Publicatiedatum: 29/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 19 april 2021

 

Kirsten Wauters: intrekking omgevingsvergunning voor het bijstellen van een verkaveling voor het plaatsen van een overkapping - Kraanstraat 7 - O.V.2021/6 - kennisneming

 

Intrekking omgevingsvergunning voor het bijstellen van een verkaveling voor het plaatsen van een overkapping - kennisneming.

 

 

Publicatiedatum: 29/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 19 april 2021

 

Marie Van den Borre: melding omgevingsvergunning voor het inrichten van een zorgwoning - Eikauterstraat 14 - O.2021/63 - akteneming

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Melding omgevingsvergunning voor het inrichten van een zorgwoning - akteneming.

 

 

Publicatiedatum: 29/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 19 april 2021

 

Jan Vervondel (Edeldek bvba) : aanvraag verzaking verkavelingsvergunning - Kraanstraat ZN - V.4A.2013/14 - akteneming

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Aanvraag verzaking verkavelingsvergunning - akteneming.

 

 

Publicatiedatum: 29/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 19 april 2021

 

Aquafinproject nr. 22.276 - GIP Project B218069: aansluiting Koning Albertstraat (2de fase) - aanleg gescheiden rioleringsstelsel in de Koning Albertstraat tussen Molenkauter - werfverslag 19 - kennisneming

 

Aquafinproject nr. 22.276 - GIP Project B218069: aansluiting Koning Albertstraat (2de fase) - aanleg gescheiden rioleringsstelsel in de Koning Albertstraat tussen Molenkauter - werfverslag 19 - kennisneming.

 

 

Publicatiedatum: 29/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 19 april 2021

 

Aquafinproject nr. 22.277: sanering Derrevoortstraat (inclusief afkoppeling inlaten) met afkoppelen verharde oppervlakten in de Witteweg - definitieve oplevering - goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Derrevoortstraat: wegen- en rioleringwerken - definitieve oplevering - kennisneming.

 

 

Publicatiedatum: 29/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 19 april 2021

 

Aquafinproject nr. 22.276 - GIP Project B2018069: aansluiting Koning Albertstraat (2de fase) - aanleg gescheiden rioleringsstelsel in de Koning Albertstraat tussen Molenkauter en Jozef Jansstraat: vorderingsstaat nr 6 - goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Aquafinproject nr. 22.276 - GIP Project B2018069: aansluiting Koning Albertstraat (2de fase) - aanleg gescheiden rioleringsstelsel in de Koning Albertstraat tussen Molenkauter en Jozef Jansstraat: vorderingsstaat nr 6 - goedkeuring.

 

 

Publicatiedatum: 29/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 19 april 2021

 

De sloop van de voormalige site "Den Broebel" en heropbouw tot gemeentelijke zaal: vorderingsstaat nr. 3 - goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

De sloop van de voormalige site "Den Broebel" en heropbouw tot gemeentelijke zaal: vorderingsstaat nr. 3 - goedkeuring.

 

 

Publicatiedatum: 29/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 19 april 2021

 

De sloop van de voormalige site "Den Broebel" en heropbouw tot gemeentelijke zaal: vorderingsstaat nr. 3bis - goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

De sloop van de voormalige site "Den Broebel" en heropbouw tot gemeentelijke zaal: vorderingsstaat nr. 3bis - goedkeuring.

 

 

Publicatiedatum: 29/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 19 april 2021

 

De sloop van de voormalige site "Den Broebel" en heropbouw tot gemeentelijke zaal: vorderingsstaat nr. 3ter - goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

De sloop van de voormalige site "Den Broebel" en heropbouw tot gemeentelijke zaal: vorderingsstaat nr. 3ter - goedkeuring.

 

 

Publicatiedatum: 29/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 19 april 2021

 

Gemeentelijke basisschool Triangel: aankoop hout voor maken meubilair: technische beschrijving, raming ten bedrage van 4.000,00 euro (inclusief BTW), aan te schrijven leveranciers, uiterste datum indienen offerte, gunning - goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Aankopen hout voor het aanmaken van kasten in de verschillende scholen - goedkeuring.

 

 

Publicatiedatum: 29/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 19 april 2021

 

Aankoop beplanting speelplein Dikken van Pamel: technische beschrijving, raming ten bedrage van 5.000,00 euro (inclusief BTW), aan te schrijven ondernemers, uiterste datum indienen offertes, gunning - goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Aankoop beplanting speelplein Dikken van Pamel: technische beschrijving, raming ten bedrage van 5.000,00 euro (inclusief BTW), aan te schrijven ondernemers, uiterste datum indienen offertes, gunning - goedkeuring.

 

 

Publicatiedatum: 29/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 19 april 2021

 

VK-Borchtlombeek: gebruik uitleendienst - goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Het college dient het gebruik van het materiaal van de uitleendienst goed te keuren.

 

 

Publicatiedatum: 29/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 19 april 2021

 

Kom op tegen Kanker: toelating doortocht en aanbrengen bewegwijzering 1000 km voor Kom op tegen Kanker - goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Van 13 mei 2021 tot en met 16 mei 2021 zal de coronaproof alternatieve 1000 km voor Kom op tegen Kanker plaatshebben.  Eén van de lussen zal door onze gemeente lopen.  Hiervoor dient er bewegwijzering aangebracht te worden.

 

 

Publicatiedatum: 29/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 19 april 2021

 

Tifogame: verloop van de actie - goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Het college dient het verloop van de actie Tifogame goed te keuren.

 

 

Publicatiedatum: 29/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 19 april 2021

 

Middenstand: inrichting zomerterrassen - goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Het college dient de plaatsing van de zomerterrassen goed te keuren.

 

 

Publicatiedatum: 29/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 19 april 2021

 

Notulen college van burgemeester en schepenen 12 april 2021 - goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

De notulen van het college van burgemeester en schepenen dienen goedgekeurd te worden.

 

 

Publicatiedatum: 29/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 19 april 2021

 

Agenda gemeenteraad 29 april 2021

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

De agenda van de gemeenteraad dient vastgesteld te worden.

 

 

Publicatiedatum: 29/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 19 april 2021

 

Kerkfabriek Sint-Gaugericus Pamel: notulen van de kerkraad van 25 maart 2021

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Het college van burgemeester en schepenen dient de notulen van de vergadering van de kerkraad Sint-Gaugericus Pamel goed te keuren.

 

 

Publicatiedatum: 29/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 19 april 2021

 

Providentia cvba: voordracht kandidaat-bestuurder(s) in de raad van bestuur

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Providentia cvba: voordracht kandidaat-bestuurder(s) in de raad van bestuur.

 

 

Publicatiedatum: 29/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 19 april 2021

 

Huur 3 koffietoestellen en levering bijhorende ingrediënten voor administratief centrum, gemeentelijke werkplaats en gemeentelijke basisschool Triangel - gunning

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de huur van 3 koffietoestellen en levering bijhorende ingrediënten voor administratief centrum, gemeentelijke werkplaats en gemeentelijke basisschool Triangel goed.

 

 

Publicatiedatum: 29/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 19 april 2021

 

Wifi4EU: aanduiding leverancier voor installatie - goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Roosdaal verkreeg in de 3e ronde van het Europese project Wifi4EU een voucher ter waarde van 15.000,00 euro om te investeren in kwalitatief en toegankelijk internet in de publieke ruimte.

 

 

Publicatiedatum: 29/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 19 april 2021

 

Gemeentefinanciën: goedkeuren van facturen

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Het college van burgemeester en schepenen dient de facturen goed te keuren.

 

 

Publicatiedatum: 29/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 19 april 2021

 

Gemeentefinanciën: gunningen

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

De gunningen dienen goedgekeurd te worden.

 

 

Publicatiedatum: 29/04/2021