Gemeente Roosdaal

 

Zitting van 20 mei 2024

 

Aanwezig:

Wim Goossens, burgemeester

Johan Van Lierde, Emmanuel de Béthune, An Van den Spiegel, Rudy Bracquez, schepenen

Iris Arijs, algemeen directeur, wnd

Verontschuldigd:

Johan Linthout, schepen

Emma Van der Maelen, algemeen directeur

 

 

Overzicht punten

Zitting van 20 mei 2024

 

Philippe Beckwée: omgevingsvergunning voor 1 nieuwe kavel voor een eengezinswoning in halfopen verband - Dalstraat ZN - O.V.2024/4

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden voor 1 nieuwe kavel voor een eengezinswoning in halfopen verband.

 

 

Publicatiedatum: 29/05/2024
Overzicht punten

Zitting van 20 mei 2024

 

Cemal Hocalar: omgevingsvergunning voor het wijzigen van raam- en deuropeningen in de voorgevel - Gasthuisstraat 59 - O.2024/38

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen voor het wijzigen van raam- en deuropeningen in de voorgevel.

 

 

Publicatiedatum: 29/05/2024
Overzicht punten

Zitting van 20 mei 2024

 

Frank Beeckman (namens De Doncker BVBA): beslissing bouwberoep deputatie - Nieuwe Kaai 20 - O.2023/62 - kennisneming

 

BESLUIT:

 

Beslissing bouwberoep deputatie - Nieuwe Kaai 20 - kennisneming.

 

 

Publicatiedatum: 29/05/2024
Overzicht punten

Zitting van 20 mei 2024

 

Roland Eylenbosch: beslissing bouwberoep deputatie - Hunselberg 1 - O.2023/84 - kennisneming

 

BESLUIT:

 

Beslissing bouwberoep deputatie - Hunselberg 1 - kennisneming.

 

 

Publicatiedatum: 29/05/2024
Overzicht punten

Zitting van 20 mei 2024

 

Notaris Peter De Schepper: splitsing eigendom – Brusselstraat 70 en ZN

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Splitsing eigendom – Brusselstraat 70 en ZN.

 

 

Publicatiedatum: 29/05/2024
Overzicht punten

Zitting van 20 mei 2024

 

Nina De Coster, Leen Deraedt en Sigrid Sempot (namens Providentia CVBA): verlenging uiterste beslissingsdatum beroepschrift omgevingsvergunning - Halleweg ZN - O.2023/78 - kennisneming

 

Verlenging uiterste beslissingsdatum beroepschrift omgevingsvergunning Halleweg ZN - O.2023/78 - kennisneming.

 

 

Publicatiedatum: 29/05/2024
Overzicht punten

Zitting van 20 mei 2024

 

Hanne Blomme (namens Hyboma NV): openbaar onderzoek voor het bouwen van 3 eengezinswoningen in halfopen en gesloten verband - Groenenboomgaard 28, 26A en 26 - O.2024/64 - kennisneming

 

Kennisneming openbaar onderzoek omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen voor het bouwen van 3 eengezinswoningen in halfopen en gesloten verband.

 

 

Publicatiedatum: 29/05/2024
Overzicht punten

Zitting van 20 mei 2024

 

Lutgarde Vande Gaer: openbaar onderzoek voor het omvormen van 3 appartementen naar kantoorruimte (functiewijziging) - Omer De Vidtslaan 50 - O 2024/55 - kennisneming

 

Kennisneming openbaar onderzoek omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen voor omvormen van 3 appartementen naar kantoorruimte (functiewijziging).

 

 

Publicatiedatum: 29/05/2024
Overzicht punten

Zitting van 20 mei 2024

 

Hunselbeek - subsidieoproep Groene Rand - principiële goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Hunselbeek - subsidieoproep Groene Rand - principiële goedkeuring.

 

 

Publicatiedatum: 29/05/2024
Overzicht punten

Zitting van 20 mei 2024

 

Asfalteringswerken 2024: gunning - goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Asfalteringswerken 2024: gunning - goedkeuring.

 

 

Publicatiedatum: 29/05/2024
Overzicht punten

Zitting van 20 mei 2024

 

Witteweg 22.277B: afkoppelen verharde oppervlakten in de Witteweg: gunning - goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Witteweg 22.277B: afkoppelen verharde oppervlakten in de Witteweg: gunning - goedkeuring.

 

 

Publicatiedatum: 29/05/2024
Overzicht punten

Zitting van 20 mei 2024

 

Liselot Van Bellinghen: organisatie trouwfeest - goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Op zaterdag 8 juni 2024 heeft er een trouwfeest plaats in een open tent terrein gelegen FC Flora, Monnikveldstraat 22.

 

 

Publicatiedatum: 29/05/2024
Overzicht punten

Zitting van 20 mei 2024

 

NV-A Roosdaal: organisatie actie uitdelen attenties - goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

N-VA Roosdaal wenst op zaterdag 15 juni 2024 attenties uit te delen aan de Roosdaalse inwoners en dit op het kerkplein te Pamel.

 

 

Publicatiedatum: 29/05/2024
Overzicht punten

Zitting van 20 mei 2024

 

Notulen college van burgemeester en schepenen 14 mei 2024 - goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

De notulen van het college van burgemeester en schepenen dienen goedgekeurd te worden.

 

 

Publicatiedatum: 29/05/2024
Overzicht punten

Zitting van 20 mei 2024

 

Agenda gemeenteraad 30 mei 2024

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

De agenda van de gemeenteraad dient vastgesteld te worden.

 

 

Publicatiedatum: 29/05/2024
Overzicht punten

Zitting van 20 mei 2024

 

College van burgemeester en schepenen: verlofregeling juli-augustus 2024 - kennisneming

 

Dit agendapunt werd uitgesteld naar een volgende zitting.

 

 

Publicatiedatum: 29/05/2024
Overzicht punten

Zitting van 20 mei 2024

 

Vlaamse vervoermaatschappij De Lijn: deelname aan de 33ste algemene vergadering van aandeelhouders op 28 mei 2024 - goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Het college van burgemeester en schepenen dient toelating te geven om deel te nemen aan de 33ste algemene vergadering van aandeelhouders van de Vlaamse vervoermaatschappij De Lijn op dinsdag 28 mei 2024.

 

 

Publicatiedatum: 29/05/2024
Overzicht punten

Zitting van 20 mei 2024

 

Vergoeding leden selectiecommissie selectieprocedure één voltijdse contractuele betrekking deskundige ICT - goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de vergoeding van de leden van de selectiecommissie goed.

 

 

Publicatiedatum: 29/05/2024
Overzicht punten

Zitting van 20 mei 2024

 

Gemeentepersoneel: arbeidsongeval - geen blijvende ongeschiktheid - kennisneming

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Sinds 1 juli 2014 is de werkgever wettelijk verplicht bij arbeidsongevallen met een tijdelijke arbeidsongeschiktheid van minder of meer dan 30 dagen de genezenverklaring af te handelen. De werkgever dient op dit vlak een aantal stappen te ondernemen aangezien Medex hierin geen initiatief neemt. De werkgever dient de genezing te bevestigen en te betekenen aan het slachtoffer.

 

 

Publicatiedatum: 29/05/2024
Overzicht punten

Zitting van 20 mei 2024

 

Gemeentepersoneel: selectie één voltijdse contractuele betrekking technisch assistent startbaan D1-D3 (38/38) - aanstelling

 

BESLUIT:

Bij geheime stemming.
 

 

De aanstellende overheid beslist over de aanstelling van een kandidaat.

 

 

Publicatiedatum: 29/05/2024
Overzicht punten

Zitting van 20 mei 2024

 

Communicatie: boete ongeautoriseerd gebruik beeldmateriaal op de gemeentelijke website - kennisneming

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Wegens het ongeautoriseerd gebruik van een auteursrechtelijk beschermde foto is een boete verschuldigd aan rechtenkantoor RightsControl.

 

 

Publicatiedatum: 29/05/2024
Overzicht punten

Zitting van 20 mei 2024

 

Administratie: serververnieuwing ICT-infrastructuur lokaal bestuur Roosdaal - plaatsing van de opdracht voor 171.102,22 euro (inclusief 21% BTW) binnen de raamovereenkomst Kampenhout -  goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

De serverinfrastructuur van Lokaal Bestuur Roosdaal moet vernieuwd worden, de vorige serververnieuwing dateert van 2018 (initieel 5 jaar met 1 jaar verlenging).

 

 

Publicatiedatum: 29/05/2024
Overzicht punten

Zitting van 20 mei 2024

 

Gemeentefinanciën: goedkeuren van facturen

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de facturen goed.

 

 

Publicatiedatum: 29/05/2024
Overzicht punten

Zitting van 20 mei 2024

 

Gemeentefinanciën: gunningen

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

De gunningen dienen goedgekeurd te worden.

 

 

Publicatiedatum: 29/05/2024
Overzicht punten

Zitting van 20 mei 2024

 

Gemeentelijk onderwijs: aanvragen dienstonderbrekingen voor het schooljaar 2024-2025 - toekenning

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de dienstonderbrekingen voor het schooljaar 2024 - 2025 in het gemeentelijk onderwijs goed.

 

 

Publicatiedatum: 29/05/2024
Overzicht punten

Zitting van 20 mei 2024

 

GABAK: druk en bedeling flyer grondgebied Roosdaal ter promotie voor schooljaar 2024-2025 - goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Druk van een flyer voor de Academie voor Beeldende en Audiovisuele Kunsten, afdeling Roosdaal, en de huis-aan-huis bedeling ervan dient te worden voorgelegd ter goedkeuring.

 

 

Publicatiedatum: 29/05/2024
Overzicht punten

Zitting van 20 mei 2024

 

Aankoop digitale touchscreens: technische beschrijving, raming ten bedrage van 31.500€ (inclusief 21% BTW), aan te schrijven kandidaten, uiterste datum van indienen van de offertes - goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Aankoop interactieve touchscreens voor de 1e graad van de gemeentelijke basisschool Triangel in het kader van de verdere uitrol van de Digisprong schooljaar 2024 - 2025: technische beschrijving, raming ten bedrage van 31.500€ (inclusief 21% BTW), aan te schrijven kandidaten, uiterste datum van indienen van de offertes - goedkeuring.

 

 

Publicatiedatum: 29/05/2024
Overzicht punten

Zitting van 20 mei 2024

 

Begraafplaatsen: verlenging grafconcessie 10 jaar - goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Een nieuwe grafconcessie of verlenging van bestaande concessie op een Roosdaalse begraafplaats.

 

 

Publicatiedatum: 29/05/2024
Overzicht punten

Zitting van 20 mei 2024

 

Jubilarissen juni 2024: toekennen premie - goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Jubilarissen januari 2024: toekennen premie - goedkeuring.

 

 

Publicatiedatum: 29/05/2024
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.