Gemeente Roosdaal

 

Zitting van 22 maart 2021

 

Aanwezig:

 

Wim Goossens, burgemeester

Johan Van Lierde, Herman Claeys, Emmanuel de Béthune, An Van den Spiegel, Rudy Bracquez, schepenen

Emma Van der Maelen, algemeen directeur

 

 

Overzicht punten

Zitting van 22 maart 2021

 

Witteweg: beslissing door de provincie Vlaams-Brabant over een aanvraag tot principieel akkoord voor een verkaveling (PRIAK.2020/1) - kennisneming

 

BESLUIT:

 

Witteweg: beslissing provincie Vlaams-Brabant over een aanvraag tot principieel akkoord voor een verkaveling - kennisneming.

 

 

Publicatiedatum: 01/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 22 maart 2021

 

Pieter en Eric Van Wilderode (namens FV Van Wilderode Eric en Pieter VVZRL): beslissing Deputatie omgevingsvergunning voor het bouwen van een aardappelloods, plaatsen van een elektriciteitscabine, afschaffen van een buurtweg en rooien van 2 bomen en exploiteren van een varkenskwekerij (O.2020/132) - Monnikbosstraat 3 - kennisneming

 

BESLUIT:

 

Beslissing Deputatie omgevingsvergunning voor het bouwen van een aardappelloods, plaatsen van een elektriciteitscabine, afschaffen van een buurtweg en rooien van 2 bomen en exploiteren van een varkenskwekerij - kennisneming.

 

 

Publicatiedatum: 01/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 22 maart 2021

 

Witteweg: aankoop riettegels - gunning - goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Aankoop riettegels voor aanpakken wateroverlast Witteweg - gunning - goedkeuring.

 

 

Publicatiedatum: 01/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 22 maart 2021

 

Aquafinproject nr. 22.276 - GIP Project B218069: aansluiting Koning Albertstraat (2de fase) - aanleg gescheiden rioleringsstelsel in de Koning Albertstraat tussen Molenkauter - werfverslag 16 - kennisneming

 

Aquafinproject nr. 22.276 - GIP Project B218069: aansluiting Koning Albertstraat (2de fase) - aanleg gescheiden rioleringsstelsel in de Koning Albertstraat tussen Molenkauter - werfverslag 16 - kennisneming.

 

 

Publicatiedatum: 01/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 22 maart 2021

 

Subsidieaanvraag 2021004 voor het onderhoud van kleine landschapselementen en het knotten van bomen - goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Subsidieaanvraag 2021004 voor het onderhoud van kleine landschapselementen en het knotten van bomen - goedkeuring.

 

 

Publicatiedatum: 01/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 22 maart 2021

 

Subsidieaanvraag 2021005 voor het onderhoud van kleine landschapselementen en het knotten van bomen - goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Subsidieaanvraag 2021005 voor het onderhoud van kleine landschapselementen en het knotten van bomen - goedkeuring.

 

 

Publicatiedatum: 01/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 22 maart 2021

 

Wandelclub De Pajotten Hekelgem: toelating doortocht en aanbrengen bewegwijzering tijdelijke wandeling van 27 maart 2021 tot en met 11 april 2021 - goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Van 27 maart 2021 tot en met 11 april 2021 zal er een tijdelijke wandeling georganiseerd worden door wandelclub De Pajotten Hekelgem.  Hiervoor dient er bewegwijzering aangebracht te worden.

 

 

Publicatiedatum: 01/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 22 maart 2021

 

OKRAsportplus Borchtlombeek: toelating doortocht en aanbrengen bewegwijzering tijdelijke wandeling van 31 maart 2021 tot en met 31 mei 2021 - goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Van 31 maart 2021 tot en met 31 mei 2021 zal er een tijdelijke wandeling georganiseerd worden door OKRA regio Brussel.  Hiervoor dient er bewegwijzering aangebracht te worden.

 

 

Publicatiedatum: 01/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 22 maart 2021

 

Wandelclub De Lennikse Windheren: toelating doortocht en aanbrengen bewegwijzering tijdelijke gezondheidswandeling van 31 maart 2021 tot en met 7 april 2021 - goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Van 31 maart 2021 tot en met 7 april 2021 zal er een tijdelijke wandeling georganiseerd worden door wandelclub De Lennikse Windheren.  Hiervoor dient er bewegwijzering aangebracht te worden.

 

 

Publicatiedatum: 01/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 22 maart 2021

 

Notulen college van burgemeester en schepenen 15 maart 2021 - goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

De notulen van het college van burgemeester en schepenen dienen goedgekeurd te worden.

 

 

Publicatiedatum: 01/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 22 maart 2021

 

Besluiten algemeen directeur - kennisneming

 

Het college van burgemeester en schepenen dient kennis te nemen van de besluiten van de algemeen directeur.

 

 

Publicatiedatum: 01/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 22 maart 2021

 

Verzoekschrift college van burgemeester en schepenen - ontvankelijkheidsbepaling

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Verzoekschrift college van burgemeester en schepenen - ontvankelijkheidsbepaling.

 

 

Publicatiedatum: 01/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 22 maart 2021

 

Verzekering: afsluiten polis voor schade door vandalisme aan privé bezittingen van de leden van het college van burgemeester en schepenen - goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft zijn goedkeuring voor het afsluiten van een polis 'alle risico geweld' voor vandalisme aan privé bezittingen van de leden van het college van burgemeester en schepenen.

 

 

Publicatiedatum: 01/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 22 maart 2021

 

Gemeentepersoneel: aanvraag pensioen met ingang van 1 oktober 2021 - aanvaarding

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de pensioenaanvragen van de vastbenoemde personeelsleden goed.

 

 

Publicatiedatum: 01/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 22 maart 2021

 

Gemeentepersoneel: aanstelling jobstudenten paas- en zomervakantie 2021 - goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Gemeentepersoneel: aanstelling jobstudenten tijdens de paas- en zomervakantie 2021 - goedkeuring.

 

 

Publicatiedatum: 01/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 22 maart 2021

 

Mensura vzw: verslag bedrijfsbezoek 2021 - kennisneming

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de bedrijfsbezoeken.

 

 

Publicatiedatum: 01/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 22 maart 2021

 

Ondersteuning van juridische dienstverlening inzake personeelsbeheer - goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de samenwerking goed tussen Poolstok/Jurplus en het lokaal bestuur van Roosdaal inzake de juridische ondersteuning op het vlak van personeelsbeleid.

 

 

Publicatiedatum: 01/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 22 maart 2021

 

Administratie: softwaretoepassing voor "werken op afspraak": technische beschrijving, raming ten bedrage van 15.000,00 euro (inclusief BTW), aan te schrijven ondernemers, uiterste datum indienen offertes, gunning - goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Voor het vlot organiseren van het "werken op afspraak" is het nodig om een professionele softwaretool in gebruik te nemen.

 

 

Publicatiedatum: 01/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 22 maart 2021

 

Gemeentefinanciën: gunningen

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

De gunningen dienen goedgekeurd te worden.

 

 

Publicatiedatum: 01/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 22 maart 2021

 

Gemeentefinanciën: goedkeuren van facturen

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Het college van burgemeester en schepenen dient de facturen goed te keuren.

 

 

Publicatiedatum: 01/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 22 maart 2021

 

Gemeentebelastingen: bezwaar leegstand 2019 - Fichenummer 10.539 - uitspraak

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Uitspraak bezwaar leegstandbelasting Koollochting 38.

 

 

Publicatiedatum: 01/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 22 maart 2021

 

Copier/printer voor de academie voor muziek, woord en dans Roosdaal: afsluiten huurovereenkomst 72 maand - goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

De Academie voor muziek, woord en dans - afdeling Roosdaal - beschikt momenteel enkel over een kleine desktopprinter, grotere print- en kopieeropdrachten gebeuren nu vaak op het toestel van de administratie AGB maar het is aangewezen om een eigen snelle copier/printer te voorzien met kleurenafdruk.

 

 

Publicatiedatum: 01/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 22 maart 2021

 

Geboortepremie: maand februari 2021

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Toekennen van de geboortepremies voor de maand februari 2021.

 

 

Publicatiedatum: 01/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 22 maart 2021

 

Jubilarissen mei 2021: toekennen premie - goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Jubilarissen mei 2021: toekennen premie - goedkeuring.

 

 

Publicatiedatum: 01/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 22 maart 2021

 

Copier/printer Bibliotheek Roosdaal: vernieuwing - goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

De huidige copier/printer van de bibliotheek is reeds voorbij de normale levensduur, er treden steeds vaker technische problemen op en de leverancier gaf reeds aan dat niet alle wisselstukken nog voorradig zijn.

 

 

Publicatiedatum: 01/04/2021