Gemeente Roosdaal

 

Zitting van 14 april 2020

 

Aanwezig:

 

Wim Goossens, burgemeester

Johan Van Lierde, Herman Claeys, Emmanuel de Béthune, An Van den Spiegel, Rudy Bracquez, schepenen

Emma Van der Maelen, algemeen directeur

 

 

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 14 april 2020

 

Korte Kamstraat: verkavelingsvoorwaarden – afleveren attest

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Korte Kamstraat: afleveren attest voldaan aan verkavelingsvoorwaarden.

 

 

Publicatiedatum: 23/04/2020
Overzicht punten

Zitting van 14 april 2020

 

Edgar Evenepoel: aanvraag verzaking verkavelingsvergunning - akteneming

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Aanvraag verzaking verkavelingsvergunning: akteneming.

 

 

Publicatiedatum: 23/04/2020
Overzicht punten

Zitting van 14 april 2020

 

Christiane De Ruysscher, Eddy De Coninck, Gino De Moortel en Karin De Coninck: omgevingsvergunning voor het verbouwen van een eengezinswoning (uitbreiding)

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen voor het verbouwen van een eengezinswoning (uitbreiding).

 

 

Publicatiedatum: 23/04/2020
Overzicht punten

Zitting van 14 april 2020

 

Ronald Matthijs: omgevingsvergunning voor het  inrichten van een praktijkruimte in een zonevreemde woning

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen voor het inrichten van een praktijkruimte in een zonevreemde woning.

 

 

Publicatiedatum: 23/04/2020
Overzicht punten

Zitting van 14 april 2020

 

Gasthuisstraat (gedeelte Pamelse Klei-Varing): ruimen riolering - goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Riolering van de Gasthuisstraat (gedeelte) ruimen wegens dichtslibben - goedkeuring.

 

 

Publicatiedatum: 23/04/2020
Overzicht punten

Zitting van 14 april 2020

 

Grondafstand Korterij - Profetenstraat: uit te voeren werken door de technische dienst - goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Uit te voeren werken door de technische dienst na grondafstand Korterij - Profetenstraat - werkopdracht 11006 - goedkeuring.

 

 

Publicatiedatum: 23/04/2020
Overzicht punten

Zitting van 14 april 2020

 

Derrevoortstraat: project Providentia - wegen- en rioleringswerken - verrekening nr. 2 - kennisneming

 

BESLUIT:

 

Kennisneming verrekening 2 van de infrastructuurwerken wijk Providentia in de Derrevoortstraat.

 

 

Publicatiedatum: 23/04/2020
Overzicht punten

Zitting van 14 april 2020

 

Cultuurraad: annulering activiteiten - kennisneming

 

Het college van burgemeester en schepenen dient kennis te nemen van de geplande evenementen van de cultuurraad, KUNSTkijkers in het weekend van 17, 18 en 19 april 2020 en Erfgoeddag op 25 april 2020, die geannuleerd en uitgesteld worden naar aanleiding van de coronacrisis.

 

 

Publicatiedatum: 23/04/2020
Overzicht punten

Zitting van 14 april 2020

 

ILV Sportregio Pajottenland: afgelasting activiteiten t.g.v. Coronavirus - kennisneming

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de brief van 3 april 2020 van ILV Sportregio Pajottenland over de afgelasting van activiteiten tot en met eind juni, ten gevolge van de uitbraak van het Coronavirus COVID-19.

 

 

Publicatiedatum: 23/04/2020
Overzicht punten

Zitting van 14 april 2020

 

Leveren en plaatsen van speeltuigen voor het pleintje Dikke van Pamel: technische beschrijving, raming ten bedrage van 20.150,00 euro (inclusief 21% BTW), aan te schrijven kandidaten, uiterste datum indienen offertes - goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Leveren en plaatsen van speeltuigen voor het pleintje Dikke van Pamel: goedkeuring technische beschrijving, raming ten bedrage van 20.150,00 euro (inclusief 21% BTW), aan te schrijven kandidaten, uiterste datum indienen offertes.

 

 

Publicatiedatum: 23/04/2020
Overzicht punten

Zitting van 14 april 2020

 

Jeugd: impactanalyse lokale diensteneconomie Navigate You(th) - goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Het college van burgemeester en schepenen dient de impactanalyse lokale diensteneconomie voor het project Navigate You(th) goed te keuren.

 

 

Publicatiedatum: 23/04/2020
Overzicht punten

Zitting van 14 april 2020

 

Notulen college van burgemeester en schepenen 6 april 2020 - goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

De notulen van het college van burgemeester en schepenen dienen goedgekeurd te worden.

 

 

Publicatiedatum: 23/04/2020
Overzicht punten

Zitting van 14 april 2020

 

Besluiten algemeen directeur - kennisneming

 

Het college van burgemeester en schepenen dient kennis te nemen van de besluiten van de algemeen directeur.

 

 

Publicatiedatum: 23/04/2020
Overzicht punten

Zitting van 14 april 2020

 

Agenda gemeenteraad 23 april 2020

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

De agenda van de gemeenteraad dient vastgesteld te worden.

 

 

Publicatiedatum: 23/04/2020
Overzicht punten

Zitting van 14 april 2020

 

Gemeentepersoneel: uitstel ingangsdatum pensioen - aanvaarding

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de pensioenaanvragen van de vastbenoemde personeelsleden goed.

 

 

Publicatiedatum: 23/04/2020
Overzicht punten

Zitting van 14 april 2020

 

Gemeentepersoneel: selectieproef één voltijdse statutaire betrekking verantwoordelijke aankopen (38/38) - aanstelling

 

BESLUIT:

Bij geheime stemming.
 

 

Na afloop van de selectieprocedure beslist de aanstellende overheid over de aanstelling van een kandidaat.

 

 

Publicatiedatum: 23/04/2020
Overzicht punten

Zitting van 14 april 2020

 

Gemeentefinanciën: gunningen

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

De gunningen dienen goedgekeurd te worden.

 

 

Publicatiedatum: 23/04/2020
Overzicht punten

Zitting van 14 april 2020

 

Gemeentefinanciën: goedkeuren van facturen

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Het college van burgemeester en schepenen dient de facturen goed te keuren.

 

 

Publicatiedatum: 23/04/2020
Overzicht punten

Zitting van 14 april 2020

 

Gemeentebelasting: belasting op tweede verblijven voor het aanslagjaar 2017 - ambtshalve inkohiering

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt het bijkomend kohier voor de belasting op de tweede verblijven voor het aanslagjaar 2017 goed.

 

 

Publicatiedatum: 23/04/2020
Overzicht punten

Zitting van 14 april 2020

 

Gemeentebelasting: belasting op de tweede verblijven voor het aanslagjaar 2018 - ambtshalve inkohiering

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de ambtshalve inkohiering van de gemeentebelasting op de tweede verblijven 2018 goed.

 

 

Publicatiedatum: 23/04/2020
Overzicht punten

Zitting van 14 april 2020

 

Gemeentebelastingen: belasting op de tweede verblijven voor het aanslagjaar 2019: vaststelling en uitvoerbaarverklaring van het kohier

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt het kohier van de gemeentebelastingen op de tweede verblijven 2019 goed.

 

 

Publicatiedatum: 23/04/2020
Overzicht punten

Zitting van 14 april 2020

 

Gemeentebelastingen: bezwaar op het mobiele reclamepaneel voor het aanslagjaar 2018, geplaatst op de openbare parking Ninoofsesteenweg - Poelkbeekstraat - niet inwilliging

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Gemeentebelastingen: bezwaar op het mobiele reclamepaneel voor het aanslagjaar 2018, geplaatst op de openbare parking Ninoofsesteenweg - Poelkbeekstraat - niet inwilliging.

 

 

Publicatiedatum: 23/04/2020
Overzicht punten

Zitting van 14 april 2020

 

Gemeentelijk onderwijs: tijdelijke aanstelling in het ambt van leermeester Islamitische godsdienst voor 12/24 in niet-vacante lestijden - goedkeuring

 

BESLUIT:

Bij geheime stemming.
 

 

Het college van burgemeester en schepenen stelt onderwijzers aan.

 

 

Publicatiedatum: 23/04/2020