Gemeente Roosdaal

 

Zitting van 06 april 2021

 

Aanwezig:

 

Wim Goossens, burgemeester

Johan Van Lierde, Herman Claeys, Emmanuel de Béthune, An Van den Spiegel, Rudy Bracquez, schepenen

Emma Van der Maelen, algemeen directeur

 

 

Overzicht punten

Zitting van 6 april 2021

 

Verzoekschrift: hoorrecht - kennisneming

 

Het verzoekschrift van 9 maart 2021 van enkele buurtbewoners uit de Kriebrugstraat en Pamelstraat stelde de vraag om gehoord te worden door het college van burgemeester en schepenen - kennisneming.

 

 

Publicatiedatum: 15/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 6 april 2021

 

Bruno Liekendael: omgevingsvergunning voor het plaatsen van een zwembad, een tuinhuis, een overdekt terras en verharding - Lombeekstraat 90, 1760 Roosdaal

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen voor het plaatsen van een zwembad, een tuinhuis, een overdekt terras en verharding.

 

 

Publicatiedatum: 15/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 6 april 2021

 

Cindy Massagé en Filip Pelicaen: omgevingsvergunning voor het  bouwen van een eengezinswoning in halfopen verband in toepassing van art. 4.4.1. van de VCRO (inplanting nulpas) - Ramerstraat 40, 1760 Roosdaal

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen voor het bouwen van een eengezinswoning in halfopen verband in toepassing van art. 4.4.1. van de VCRO (inplanting nulpas).

 

 

Publicatiedatum: 15/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 6 april 2021

 

Geert Appelmans: omgevingsvergunning voor het plaatsen van een zwembad - Brusselstraat 64, 1760 Roosdaal

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen voor het plaatsen van een zwembad.

 

 

Publicatiedatum: 15/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 6 april 2021

 

Maggy Baetens en Ward Dujardin: omgevingsvergunning voor het  verbouwen van een eengezinswoning (uitbreiding) - Gasthuisstraat 44, 1760 Roosdaal

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen voor het verbouwen van een eengezinswoning (uitbreiding).

 

 

Publicatiedatum: 15/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 6 april 2021

 

Thiry Paints: openbaar onderzoek voor het bouwen van een bedrijfsgebouw

 

Kennisneming openbaar onderzoek omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen voor het bouwen van een bedrijfsgebouw.

 

 

Publicatiedatum: 15/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 6 april 2021

 

Wim Evenepoel: openbaar onderzoek voor het aanleggen van 2 padelterreinen in toepassing van art. 4.1.1. van de VCRO

 

Kennisneming openbaar onderzoek omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen voor het aanleggen van 2 padelterreinen in toepassing van art. 4.1.1. van de VCRO.

 

 

Publicatiedatum: 15/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 6 april 2021

 

Christophe en Gloria Thielemans-Campos de Rojas: hoorzitting bouwberoep - O.2020/131 – Korte Kamstraat 12B

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Bouwberoep deputatie: vraag uitnodiging hoorzitting 15 april 2021 om 08.00 uur (dossiernummer O.2021/131).

 

 

Publicatiedatum: 15/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 6 april 2021

 

Regionaal Woonbeleid Noord-Pajottenland: verslag

woonoverleg van 10 maart 2021 - kennisneming

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van het woonoverleg van 10 maart 2021.

 

 

Publicatiedatum: 15/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 6 april 2021

 

Aquafinproject nr. 22.276 - GIP Project B218069: aansluiting Koning Albertstraat (2de fase) - aanleg gescheiden rioleringsstelsel in de Koning Albertstraat tussen Molenkauter - werfverslag 18 - kennisneming

 

Aquafinproject nr. 22.276 - GIP Project B218069: aansluiting Koning Albertstraat (2de fase) - aanleg gescheiden rioleringsstelsel in de Koning Albertstraat tussen Molenkauter - werfverslag 18 - kennisneming.

 

 

Publicatiedatum: 15/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 6 april 2021

 

Aquafinproject nr. 22.276 - GIP Project B218069: aansluiting Koning Albertstraat (2de fase) - aanleg gescheiden rioleringsstelsel in de Koning Albertstraat tussen Molenkauter - fase 4 - besprekingsverslag 8 - kennisneming

 

Aquafinproject nr. 22.276 - GIP Project B218069: aansluiting Koning Albertstraat (2de fase) - aanleg gescheiden rioleringsstelsel in de Koning Albertstraat tussen Molenkauter - fase 4 - besprekingsverslag 8 - kennisneming.

 

 

Publicatiedatum: 15/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 6 april 2021

 

RioPact: besprekingsverslag van de vergadering van 26 maart 2021 - goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

RioPact: besprekingsverslag van de vergadering van 26 maart 2021 - goedkeuring.

 

 

Publicatiedatum: 15/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 6 april 2021

 

Asfalteringswerken - dienstjaar 2021: opstarten procedure, aan te schrijven ondernemers, uiterste datum indienen offertes - goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Asfalteringswerken - dienstjaar 2021: opstarten procedure, aan te schrijven ondernemers, uiterste datum indienen offertes - goedkeuring.

 

 

Publicatiedatum: 15/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 6 april 2021

 

Aankoop gietijzeren wegenartikelen voor riolerings- en wegenwerken: technische beschrijving, raming ten bedrage van 10.021,22 euro (inclusief BTW), aan te schrijven ondernemers, uiterste datum indienen offertes - goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Aankoop gietijzeren artikelen voor de aanleg en onderhoud van gemeentewegen.

 

 

Publicatiedatum: 15/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 6 april 2021

 

Aankoop 5 extra snelheidsinformatieborden (sibs): raming, aan te schrijven ondernemers, uiterste datum indienen offertes, gunning - goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Aankoop 5 extra snelheidsinformatieborden (sibs): consultatie voorwaarden van 5 gelijkaardige snelheidsinformatieborden, raming, aan te schrijven ondernemers, uiterste datum indienen offertes, gunning - goedkeuring.

 

 

Publicatiedatum: 15/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 6 april 2021

 

De sloop van de voormalige site "Den Broebel" en heropbouw tot gemeentelijke zaal: werfverslag 14 - kennisneming

 

De sloop van de voormalige site "Den Broebel" en heropbouw tot gemeentelijke zaal: werfverslag 14 - kennisneming.

 

 

Publicatiedatum: 15/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 6 april 2021

 

De sloop van de voormalige site "Den Broebel" en heropbouw tot gemeentelijke zaal: werfverslag 15 - kennisneming

 

De sloop van de voormalige site "Den Broebel" en heropbouw tot gemeentelijke zaal: werfverslag 15 - kennisneming.

 

 

Publicatiedatum: 15/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 6 april 2021

 

De sloop van de voormalige site "Den Broebel" en heropbouw tot gemeentelijke zaal: werfverslag 16 - kennisneming

 

De sloop van de voormalige site "Den Broebel" en heropbouw tot gemeentelijke zaal: werfverslag 16 - kennisneming.

 

 

Publicatiedatum: 15/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 6 april 2021

 

Huurdersbond Vlaams Brabant: collectief lidmaatschap - goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Het college van burgemeester en schepenen bekijkt het voorstel om een overeenkomst af te sluiten met de Huurdersbond Vlaams-Brabant. Inwoners kunnen op deze manier sneller en makkelijker geholpen worden indien zij vragen hebben over huren/verhuren.

 

 

Publicatiedatum: 15/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 6 april 2021

 

Den Broebel keuken: gunning - goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Den Broebel keuken: gunning - goedkeuring.

 

 

Publicatiedatum: 15/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 6 april 2021

 

Aankoop van een afzetcontainer (14 m³ kapelcontainer met schuifdeuren) voor de inzameling van gemeentelijk afval: gunning - goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Er dient een afzetcontainer aangekocht te worden ter vervanging van acht 1.100 liter containers voor de inzameling van gemeentelijk afval.

 

 

Publicatiedatum: 15/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 6 april 2021

 

Notulen college van burgemeester en schepenen 29 maart 2021 - goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

De notulen van het college van burgemeester en schepenen dienen goedgekeurd te worden.

 

 

Publicatiedatum: 15/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 6 april 2021

 

Centraal Kerkbestuur Roosdaal: notulen van de kerkraad van 16 maart 2021

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Centraal Kerkbestuur Roosdaal: notulen van de kerkraad van 16 maart 2021.

 

 

Publicatiedatum: 15/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 6 april 2021

 

Gemeentepersoneel: open verklaren van een voltijdse statutaire betrekking clusterverantwoordelijke ruimte A4a-A4b - goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

De aanstellende overheid verklaart een betrekking vacant en bepaalt volgens welke procedure de selectie zal gebeuren.

 

 

Publicatiedatum: 15/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 6 april 2021

 

Vergoeding leden selectiecommissie aanwervingsprocedure van een voltijds contractueel deskundige ICT en GIS B1-B3 - goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de vergoeding van de leden van de selectiecommissie goed.

 

 

Publicatiedatum: 15/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 6 april 2021

 

Vergoeding leden selectiecommissie aanwervingsprocedure van een voltijds contractueel deskundige wegen en gebouwen B1-B3 - goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de vergoeding van de leden van de selectiecommissie goed.

 

 

Publicatiedatum: 15/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 6 april 2021

 

Gemeentefinanciën: gunningen

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

De gunningen dienen goedgekeurd te worden.

 

 

Publicatiedatum: 15/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 6 april 2021

 

Gemeentefinanciën: goedkeuren van facturen

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Het college van burgemeester en schepenen dient de facturen goed te keuren.

 

 

Publicatiedatum: 15/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 6 april 2021

 

Gemeentebelastingen: leegstand 2017 - Fichenummer 10.443 - uitspraak

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Uitspraak bezwaar leegstandsbelasting Abeelstraat 1 en Hoogstraat 100.

 

 

Publicatiedatum: 15/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 6 april 2021

 

Gemeentebelastingen: verhaalbelasting Lostraat 2de fase - aanslagjaar 2020 - vaststelling en uitvoerbaarverklaring van het kohier

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Gemeentebelastingen: verhaalbelasting Lostraat 2de fase - aanslagjaar 2020 - vaststelling en uitvoerbaarverklaring van het kohier.

 

 

Publicatiedatum: 15/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 6 april 2021

 

Vrij onderwijs: sociale voordelen 2021 - toekenning

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

De andere onderwijsnetten krijgen jaarlijks een toelage voor de leerlingen die in Roosdaal wonen.

 

 

Publicatiedatum: 15/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 6 april 2021

 

Bevolkingsregister: afschrijving van ambtswege

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Het college van burgemeester en schepenen beslist over de ambtshalve schrapping van een inwoner.

 

 

Publicatiedatum: 15/04/2021