Gemeente Roosdaal

 

Zitting van 28 juni 2021

 

Aanwezig:

 

Wim Goossens, burgemeester

Johan Van Lierde, Herman Claeys, Emmanuel de Béthune, An Van den Spiegel, Rudy Bracquez, schepenen

Emma Van der Maelen, algemeen directeur

 

 

Overzicht punten

Zitting van 28 juni 2021

 

Dorien Pletinckx: omgevingsvergunning voor het aanleggen van een terras - Koning Albertstraat 47A - O.2021/42

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen voor het aanleggen van een terras.

 

 

Publicatiedatum: 08/07/2021
Overzicht punten

Zitting van 28 juni 2021

 

Luc Van Den Hende: omgevingsvergunning voor het bouwen van een carport - Reusestraat 46 - O.2021/86

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen voor het bouwen van een carport.

 

 

Publicatiedatum: 08/07/2021
Overzicht punten

Zitting van 28 juni 2021

 

Gregory Lievens (namens EWL Technics BV): omgevingsvergunning voor het bouwen van een gebouw voor gemengd gebruik met een loods, kantoren en 2 wooneenheden - Ninoofsesteenweg 235, 237, 237 bus 1, 237 bus 2 - O.2021/22

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen voor het bouwen van een gebouw voor gemengd gebruik met een loods, kantoren en 2 wooneenheden.

 

 

Publicatiedatum: 08/07/2021
Overzicht punten

Zitting van 28 juni 2021

 

Steven Hemerijckx: omgevingsvergunning voor het kappen van 3 bomen - Tenbrugskensweg ZN - O.2021/78

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen voor kappen van 3 bomen.

 

 

Publicatiedatum: 08/07/2021
Overzicht punten

Zitting van 28 juni 2021

 

Hannelore Luchtens: omgevingsvergunning voor het verbouwen van een eengezinswoning - Lombeekstraat 63, 1760 Roosdaal

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen voor het verbouwen van een eengezinswoning.

 

 

Publicatiedatum: 08/07/2021
Overzicht punten

Zitting van 28 juni 2021

 

Vincent Crol: omgevingsvergunning voor het verbouwen van een eengezinswoning - Derrevoortstraat 25, 1760 Roosdaal

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen voor het verbouwen van een eengezinswoning.

 

 

Publicatiedatum: 08/07/2021
Overzicht punten

Zitting van 28 juni 2021

 

Gemeentelijke basisschool Triangel afdeling Pamel: oprichten van een kleuterblok, verslag 4 - kennisneming

 

Gemeentelijke basisschool Triangel afdeling Pamel: oprichten van een kleuterblok, verslag 4 - kennisneming.

 

 

Publicatiedatum: 08/07/2021
Overzicht punten

Zitting van 28 juni 2021

 

Gemeentelijke basisschool Triangel afdeling Pamel: oprichten van een kleuterblok, verslag 5 - kennisneming

 

Gemeentelijke basisschool Triangel afdeling Pamel: oprichten van een kleuterblok, verslag 5 - kennisneming.

 

 

Publicatiedatum: 08/07/2021
Overzicht punten

Zitting van 28 juni 2021

 

Gemeentelijk leegstandsregister: vrijstelling nieuwe eigenaar - Gootjesstraat 33 -  goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

In september 2019 werd bezwaar ingediend tegen de leegstandbelasting voor het aanslagjaar 2018 door de heer Lieven De Boitselier omdat hij nieuwe (enige) eigenaar geworden was.

Voor het aanslagjaar 2018 kon dit nog niet worden toegekend omdat hij pas eigenaar was vanaf 29 april 2019.

De heer Lieven De Boitselier werd hier ook van op de hoogte gebracht.

 

Voor het aanslagjaar 2019 werd hij niet belast.

De officiële vrijstelling werd nog niet bij besluit goedgekeurd of noch werd de eigenaar hiervan op de hoogte gebracht.

Om dit officieel in orde te brengen dient de vrijstelling nog goedgekeurd te worden en dient de eigenaar op de hoogte gebracht te worden.

 

 

Publicatiedatum: 08/07/2021
Overzicht punten

Zitting van 28 juni 2021

 

Buso scholen Sint-Franciscus: aanvraag bekers - goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Het college van burgemeester en schepenen dient de schenking van bekers goed te keuren.

 

 

Publicatiedatum: 08/07/2021
Overzicht punten

Zitting van 28 juni 2021

 

Pamelse Wielerclub: aanvraag bekers - goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Het college van burgemeester en schepenen dient de aanvraag voor bekers voor een wielerwedstrijd goed te keuren.

 

 

Publicatiedatum: 08/07/2021
Overzicht punten

Zitting van 28 juni 2021

 

Cultuurraad: organisatie en programma Vlaamse feestdag

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

De organisatie en programma van de Vlaamse Feestdag cultuurraden en -diensten gemeenten Roosdaal, Gooik en Lennik.

 

 

Publicatiedatum: 08/07/2021
Punt bijlagen/links Affiche Vlaamse Feestdag RGL 10-07-2021.jpg
Overzicht punten

Zitting van 28 juni 2021

 

Woon- en zorgcentrum Onze Lieve Vrouw vzw: toelating rondrit oldtimers - goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Op zaterdag 3 juli 2021 organiseert Woon- en zorgcentrum Onze Lieve Vrouw vzw een rondrit met een 7-tal oldtimers.

 

 

Publicatiedatum: 08/07/2021
Overzicht punten

Zitting van 28 juni 2021

 

Jeugdraad Roosdaal: organisatie Roosdaal Zomert - goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Op 01/07; 08/07; 19/08 en 26/08 organiseert Jeugdraad Roosdaal 4 zomeravonden op en rond het terras van Jeugdhuis Splinter en dit geheel volgens de op dat moment geldende Covid-19 maatregelen.

 

 

Publicatiedatum: 08/07/2021
Overzicht punten

Zitting van 28 juni 2021

 

Notulen college van burgemeester en schepenen 21 juni 2021 - goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

De notulen van het college van burgemeester en schepenen dienen goedgekeurd te worden.

 

 

Publicatiedatum: 08/07/2021
Overzicht punten

Zitting van 28 juni 2021

 

Administratief centrum: schenking oud meubilair

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Het college van burgemeester en schepenen dient zijn akkoord te geven om het oud kantoormeubilair van het administratief centrum gratis weg te schenken aan het personeel. De overschot van het oud kantoormeubilair zal naar de kringwinkel gebracht worden.

 

 

Publicatiedatum: 08/07/2021
Overzicht punten

Zitting van 28 juni 2021

 

Bibliotheek Roosdaal: uitbetaling stagevergoeding - goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Aan de stagiaire kan een stagevergoeding uitbetaald worden.

 

 

Publicatiedatum: 08/07/2021
Overzicht punten

Zitting van 28 juni 2021

 

Technische dienst Roosdaal: uitbetaling stagevergoeding - goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Aan de stagiaire kan een stagevergoeding uitbetaald worden.

 

 

Publicatiedatum: 08/07/2021
Overzicht punten

Zitting van 28 juni 2021

 

Gemeentepersoneel: vervanging technisch assistent schoonmaak - aanstelling

 

BESLUIT:

Bij geheime stemming.
 

 

Het college van burgemeester en schepenen beslist over de tijdelijke aanstelling van personeel.

 

 

Publicatiedatum: 08/07/2021
Overzicht punten

Zitting van 28 juni 2021

 

Vergoeding leden selectiecommissie aanwervingsprocedure van een voltijds statutair clusterverantwoordelijke ruimte A4a-A4b - goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de vergoeding van de leden van de selectiecommissie goed.

 

 

Publicatiedatum: 08/07/2021
Overzicht punten

Zitting van 28 juni 2021

 

Gemeentepersoneel: selectie één voltijdse contractuele betrekking deskundige wegen en gebouwen B1-B3 (38/38) - aanstelling

 

BESLUIT:

Bij geheime stemming.
 

 

De aanstellende overheid beslist over de aanstelling van een kandidaat.

 

 

Publicatiedatum: 08/07/2021
Overzicht punten

Zitting van 28 juni 2021

 

Gemeentepersoneel: deskundige ICT - aanstelling

 

BESLUIT:

Bij geheime stemming.
 

 

Het college van burgemeester en schepenen beslist over aanstellingen van personeel.

 

 

Publicatiedatum: 08/07/2021
Overzicht punten

Zitting van 28 juni 2021

 

Gemeentefinanciën: gunningen

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

De gunningen dienen goedgekeurd te worden.

 

 

Publicatiedatum: 08/07/2021
Overzicht punten

Zitting van 28 juni 2021

 

Gemeentefinanciën: goedkeuren van facturen

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Goedkeuren facturen.

 

 

Publicatiedatum: 08/07/2021
Overzicht punten

Zitting van 28 juni 2021

 

Leveren van benzine en diesel via tankkaarten - raamovereenkomst: bestek, raming ten bedrage van 87.766,99 euro (inclusief 21% BTW), aan te schrijven ondernemers, vaststellen van de uiterste datum van indienen van de offertes - goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de opstart van de prijsvraag goed.

 

 

Publicatiedatum: 08/07/2021
Overzicht punten

Zitting van 28 juni 2021

 

Gemeentelijk onderwijs: benoeming van een zorgcoördinator in vast verband voor 4/36 uur per week - goedkeuring

 

BESLUIT:

Bij geheime stemming.
 

 

Het college van burgemeester en schepenen beslist over de vaste benoemingen in het onderwijs.

 

 

Publicatiedatum: 08/07/2021
Overzicht punten

Zitting van 28 juni 2021

 

Gemeentelijk onderwijs: benoeming van een leermeester lichamelijke opvoeding kleuter in vast verband voor 16/24 uur per week - goedkeuring

 

BESLUIT:

Bij geheime stemming.
 

 

Het college van burgemeester en schepenen beslist over de vaste benoemingen in het onderwijs.

 

 

Publicatiedatum: 08/07/2021
Overzicht punten

Zitting van 28 juni 2021

 

Gemeentelijk onderwijs: benoeming van een leermeester islamitische godsdienst in vast verband voor 16/24 uur per week - goedkeuring

 

BESLUIT:

Bij geheime stemming.
 

 

Het college van burgemeester en schepenen beslist over de vaste benoemingen in het onderwijs.

 

 

Publicatiedatum: 08/07/2021
Overzicht punten

Zitting van 28 juni 2021

 

Gemeentelijk onderwijs: benoeming van een kinderverzorger in vast verband voor 4/32 uur per week - goedkeuring

 

BESLUIT:

Bij geheime stemming.
 

 

Het college van burgemeester en schepenen beslist over de vaste benoemingen in het onderwijs.

 

 

Publicatiedatum: 08/07/2021
Overzicht punten

Zitting van 28 juni 2021

 

Gemeentelijk onderwijs: benoeming van twee kleuteronderwijzers in vast verband voor in totaal 43 uur per week - goedkeuring

 

BESLUIT:

Bij geheime stemming.
 

 

Het college van burgemeester en schepenen beslist over de vaste benoemingen in het onderwijs.

 

 

Publicatiedatum: 08/07/2021
Overzicht punten

Zitting van 28 juni 2021

 

Begraafplaatsen: vervallende concessies 2022 - goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Begraafplaatsen: vervallende concessies 2022 - goedkeuring.

 

 

Publicatiedatum: 08/07/2021
Overzicht punten

Zitting van 28 juni 2021

 

Gebruik raadzaal: huwelijk - goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Gebruik raadzaal ikv huwelijk - goedkeuring.

 

 

Publicatiedatum: 08/07/2021