Gemeente Roosdaal

 

Zitting van 11 mei 2020

 

Aanwezig:

 

Wim Goossens, burgemeester

Johan Van Lierde, Emmanuel de Béthune, An Van den Spiegel, Rudy Bracquez, schepenen

Emma Van der Maelen, algemeen directeur

 

Verontschuldigd:

 

Herman Claeys, schepen

 

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 11 mei 2020

 

Pieter en Eric Van Wilderode (namens FV Van Wilderode Eric en Pieter VVZRL): advies omgevingsvergunning voor het bouwen van een varkensstal, mestvaalt, mestkelder en het expoiteren van een varkenskwekerij

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Advies betreffende de omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen en voor het exploiteren van ingedeelde inrichtingen of activiteiten voor bouwen van een varkensstal, mestvaalt, mestkelder en het expoiteren van een varkenskwekerij.

 

 

Publicatiedatum: 19/05/2020
Overzicht punten

Zitting van 11 mei 2020

 

Freddy en Josine Clement-Van Eeckhoudt: omgevingsvergunning voor het herbestemmen van een eengezinswoning tot een meergezinswoning (regularisatie)

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen voor het herbestemmen van een eengezinswoning tot een meergezinswoning (regularisatie).

 

 

Publicatiedatum: 19/05/2020
Overzicht punten

Zitting van 11 mei 2020

 

Véronique Biltereyst: omgevingsvergunning voor het plaatsen van een keermuur in de voortuin

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen voor het plaatsen van een keermuur in de voortuin.

 

 

Publicatiedatum: 19/05/2020
Overzicht punten

Zitting van 11 mei 2020

 

Housing 2020: omgevingsvergunning voor het bouwen van een meergezinswoning (9 wooneenheden), toepassing wijzigingsverzoek - goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Omgevingsvergunning voor het bouwen van een meergezinswoning (9 wooneenheden), toepassing wijzigingsverzoek - goedkeuring.

 

 

Publicatiedatum: 19/05/2020
Overzicht punten

Zitting van 11 mei 2020

 

Souffriau Veerle: Omgevingsvergunning voor 1 nieuwe kavel voor een eengezinswoning in gesloten verband - openbaar onderzoek - kennisneming

 

Kennisneming openbaar onderzoek omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden voor 1 nieuwe kavel voor een eengezinswoning in gesloten verband.

 

 

Publicatiedatum: 19/05/2020
Overzicht punten

Zitting van 11 mei 2020

 

Aanleg parking rond kantine en kunstgrasveld: voorlopige oplevering en het gedeeltelijk vrijgeven van de borgtocht - goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Goedkeuring van de voorlopige oplevering en het gedeeltelijk vrijgeven van de borgtocht van de werken bij de aanleg van een parking aan de kantine met kleedkamers.

 

 

Publicatiedatum: 19/05/2020
Overzicht punten

Zitting van 11 mei 2020

 

Notulen college van burgemeester en schepenen 4 mei 2020 - goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

De notulen van het college van burgemeester en schepenen dienen goedgekeurd te worden.

 

 

Publicatiedatum: 19/05/2020
Overzicht punten

Zitting van 11 mei 2020

 

Vlaamse vervoermaatschappij De Lijn: deelname aan de 29ste algemene vergadering van aandeelhouders op 26 mei 2020 - goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Het college van burgemeester en schepenen dient toelating te geven om deel te nemen aan de 29ste algemene vergadering van aandeelhouders van de Vlaamse vervoermaatschappij De Lijn op dinsdag 26 mei 2020.

 

 

Publicatiedatum: 19/05/2020
Overzicht punten

Zitting van 11 mei 2020

 

Zefier cvba: agenda van de gewone algemene vergadering (jaarvergadering) van donderdag 11 juni 2020 - goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Het college van burgemeester en schepenen dient de agenda van de gewone algemene vergadering (jaarvergadering) van Zefier cvba goed te keuren.

 

 

Publicatiedatum: 19/05/2020
Overzicht punten

Zitting van 11 mei 2020

 

Gemeentepersoneel: vervanging technisch assistent schoonmaak - aanstelling

 

BESLUIT:

Bij geheime stemming.
 

 

Het college van burgemeester en schepenen beslist over aanstellingen van personeel.

 

 

Publicatiedatum: 19/05/2020
Overzicht punten

Zitting van 11 mei 2020

 

Gemeentepersoneel: ontslag technisch assistent D1-D3 – goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het ontslag omwille van een dringende reden en het verzoek tot vrijwillig ontslag en keurt de uitdiensttreding goed.

 

 

Publicatiedatum: 19/05/2020
Overzicht punten

Zitting van 11 mei 2020

 

Solva: werkplaatsbezoek van de Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk op 27 april 2020 - kennisneming

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de werkplaatsbezoeken van de Gemeenschappelijke Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk.

 

 

Publicatiedatum: 19/05/2020
Overzicht punten

Zitting van 11 mei 2020

 

Gemeentefinanciën: gunningen

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

De gunningen dienen goedgekeurd te worden.

 

 

Publicatiedatum: 19/05/2020
Overzicht punten

Zitting van 11 mei 2020

 

Gemeentefinanciën: goedkeuren van facturen

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Het college van burgemeester en schepenen dient de facturen goed te keuren.

 

 

Publicatiedatum: 19/05/2020
Overzicht punten

Zitting van 11 mei 2020

 

Uitbreiding gemeentelijke basisschool Triangel Pamel - overdracht dossier aan Haviland - aanpassing raming en wijze van gunnen - goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de verdere begeleiding van het dossier door Haviland goed en een aanpassing van de raming en een aanpassing van de wijze van gunnen.

 

 

Publicatiedatum: 19/05/2020
Overzicht punten

Zitting van 11 mei 2020

 

Gemeentebelastingen: belasting op huis-aan-huis verspreiding van niet-geadresseerde drukwerken die handelsreclame bevatten voor het eerste kwartaal 2018 - Fichenr. 8981 - ambtshalve inkohiering

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Het kohier dient door het college van burgemeester en schepenen uitvoerbaar verklaard te worden.

 

 

Publicatiedatum: 19/05/2020