Gemeente Roosdaal

 

Zitting van 30 maart 2020

 

Aanwezig:

 

Wim Goossens, burgemeester

Johan Van Lierde, Herman Claeys, Emmanuel de Béthune, An Van den Spiegel, Rudy Bracquez, schepenen

Emma Van der Maelen, algemeen directeur

 

 

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 30 maart 2020

 

Hoge Raad voor Handhavingsuitvoering: adviesvraag

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Hoge Raad voor Handhavingsuitvoering: adviesvraag.

 

 

Publicatiedatum: 09/04/2020
Overzicht punten

Zitting van 30 maart 2020

 

Kris De Leener: omgevingsvergunning voor het plaatsen van een veranda

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen voor het plaatsen van een veranda.

 

 

Publicatiedatum: 09/04/2020
Overzicht punten

Zitting van 30 maart 2020

 

Wegverkeer: signalisatie categorie 6 - permanente toelating 2020 - Abog NV - goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Wegverkeer - signalisatie categorie 6 - permanente toelating 2020 - Abog NV - goedkeuring.

 

 

Publicatiedatum: 09/04/2020
Overzicht punten

Zitting van 30 maart 2020

 

Aansluiting woning op de collector van Aquafin door De Watergroep: Gustaaf Ponchautstraat 4 - goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Gustaaf Ponchautstraat 4 - aansluiting van de woning op de Aquafin collector - goedkeuring.

 

 

Publicatiedatum: 09/04/2020
Overzicht punten

Zitting van 30 maart 2020

 

Derrevoortstraat: project Providentia - wegen- en rioleringswerken - vorderingsstaat nr. 7 (eindstaat) - kennisneming

 

BESLUIT:

 

Kennisneming vorderingsstaat 7 (nihil) van de infrastructuurwerken wijk Providentia in de Derrevoortstraat.

 

 

Publicatiedatum: 09/04/2020
Overzicht punten

Zitting van 30 maart 2020

 

Gemeentelijk leegstandsregister: te schrappen woning - goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de schrapping van de leegstand goed daar de woning gedurende 6 maanden onafgebroken bewoond is.

 

 

Publicatiedatum: 09/04/2020
Overzicht punten

Zitting van 30 maart 2020

 

Gemeentelijk leegstandsregister: te schrappen woning - goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de schrapping van de leegstand goed daar de woning gedurende 6 maanden onafgebroken bewoond is.

 

 

Publicatiedatum: 09/04/2020
Overzicht punten

Zitting van 30 maart 2020

 

De Grote Lenteschoonmaak 2020: annulatie - kennisneming

 

Gezien de maatregelen met betrekking tot Corona/Covid19 besliste de Wildbeheereenheid West-Pajottenland vzw en Natuurpunt Roosdaal om de natuurschoonmaak uit te stellen.

Mooimakers nam de beslissing de campagne rond de lenteschoonmaak volledig te annuleren.

 

 

Publicatiedatum: 09/04/2020
Overzicht punten

Zitting van 30 maart 2020

 

Rapportering pesticidengebruik 2019 - kennisneming

 

Rattenverdelgingsproducten vallen onder de generieke afwijkingen van de wet op het verbod van pesticiden voor overheden. Hiervoor moet jaarlijks aangegeven worden hoeveel het vorige jaar gebruikt werd.

 

 

Publicatiedatum: 09/04/2020
Overzicht punten

Zitting van 30 maart 2020

 

Subsidieaanvraag 2020004 voor het onderhoud van kleine landschapselementen en het knotten van bomen - goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Subsidieaanvraag 2020004 voor het onderhoud van kleine landschapselementen en het knotten van bomen - goedkeuring.

 

 

Publicatiedatum: 09/04/2020
Overzicht punten

Zitting van 30 maart 2020

 

Subsidieaanvraag 2020005 voor het onderhoud van kleine landschapselementen en het knotten van bomen - goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Subsidieaanvraag 2020005 voor het onderhoud van kleine landschapselementen en het knotten van bomen.

 

 

Publicatiedatum: 09/04/2020
Overzicht punten

Zitting van 30 maart 2020

 

MiNa: rapportering dienstjaar 2019 - goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Het college van burgemeester en schepenen dient de rapportering over de taken van de MiNa doelgroepwerknemers, uitgevoerd in 2019, welke omvat: diverse natuurtaken voor 2.935,00 uren, goed te keuren.

 

 

Publicatiedatum: 09/04/2020
Overzicht punten

Zitting van 30 maart 2020

 

Jeugdhuis Splinter vzw: gebruik podium Pajottenland+ - goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Het college dient de ontlening van het mobiel podium bij Pajottenland+ goed te keuren.

 

 

Publicatiedatum: 09/04/2020
Overzicht punten

Zitting van 30 maart 2020

 

Unique vzw: uithangen regenboogvlag - goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Het college dient het uithangen van de regenboogvlag goed te keuren ter gelegenheid van de Dag tegen Holebifobie en Transfobie.

 

 

Publicatiedatum: 09/04/2020
Overzicht punten

Zitting van 30 maart 2020

 

Scouts Borchtlombeek: gebruik uitleendienst - goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Het college dient het gebruik van het materiaal van de uitleendienst goed te keuren.

 

 

Publicatiedatum: 09/04/2020
Overzicht punten

Zitting van 30 maart 2020

 

22ste Sneukeltocht: organisatie en medewerking gemeentebestuur - goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

De organisatie van en medewerking vanuit het gemeentebestuur aan de 22ste Roosdaalse Sneukeltocht op 14 juni 2020 dient door het college van burgemeester en schepenen goedgekeurd te worden.

 

 

Publicatiedatum: 09/04/2020
Overzicht punten

Zitting van 30 maart 2020

 

Notulen college van burgemeester en schepenen 23 maart 2020 - goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

De notulen van het college van burgemeester en schepenen dienen goedgekeurd te worden.

 

 

Publicatiedatum: 09/04/2020
Overzicht punten

Zitting van 30 maart 2020

 

Besluiten algemeen directeur - kennisneming

 

Het college van burgemeester en schepenen dient kennis te nemen van de besluiten van de algemeen directeur.

 

 

Publicatiedatum: 09/04/2020
Overzicht punten

Zitting van 30 maart 2020

 

Pajottenland+ vzw: intentieverklaring leaderproject "Pajottenland slim boerenlandschap" - goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft zijn goedkeuring betreffende de intentieverklaring van het leaderproject "Pajottenland slim boerenlandschap" van Pajottenland+ vzw.

 

 

Publicatiedatum: 09/04/2020
Overzicht punten

Zitting van 30 maart 2020

 

Vergoeding leden selectiecommissie aanwervingsprocedure van een voltijds statutair omgevingsambtenaar milieu B4-B5 - goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de vergoeding van de leden van de selectiecommissie goed.

 

 

Publicatiedatum: 09/04/2020
Overzicht punten

Zitting van 30 maart 2020

 

Gemeentepersoneel: selectieproef één voltijdse statutaire betrekking omgevingsambtenaar milieu B4-B5 (38/38) - aanstelling

 

BESLUIT:

Bij geheime stemming.
 

 

Na afloop van de selectieprocedure beslist de aanstellende overheid over de aanstelling van een kandidaat.

 

 

Publicatiedatum: 09/04/2020
Overzicht punten

Zitting van 30 maart 2020

 

Gemeentepersoneel: stopzetting aanwervingsprocedure voor één voltijdse contractuele betrekking verantwoordelijke openbare werken A1a-A3a (38/38) - goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Het college van burgemeester en schepenen beslist over de stopzetting van een aanwervingsprocedure.

 

 

Publicatiedatum: 09/04/2020
Overzicht punten

Zitting van 30 maart 2020

 

Gemeentepersoneel: stopzetting aanwervingsprocedure voor één deeltijdse contractuele betrekking deskundige onderwijs B1-B3 (19/38) - goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Het college van burgemeester en schepenen beslist over de stopzetting van een aanwervingsprocedure.

 

 

Publicatiedatum: 09/04/2020
Overzicht punten

Zitting van 30 maart 2020

 

Gemeentefinanciën: goedkeuren van facturen

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Het college van burgemeester en schepenen dient de facturen goed te keuren.

 

 

Publicatiedatum: 09/04/2020
Overzicht punten

Zitting van 30 maart 2020

 

Gemeentefinanciën: gunningen

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Het college van burgemeester en schepenen dient de gunningen goed te keuren.

 

 

Publicatiedatum: 09/04/2020
Overzicht punten

Zitting van 30 maart 2020

 

Aankoop bureaustoelen: bijkomende bestelling van 8 bureaustoelen - goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de aankoop van 8 bijkomende bureaustoelen goed.

 

 

Publicatiedatum: 09/04/2020
Overzicht punten

Zitting van 30 maart 2020

 

Leveren en plaatsen van rolgordijnen: voorlopige oplevering - goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de voorlopige oplevering van deze opdracht goed.

 

 

Publicatiedatum: 09/04/2020
Overzicht punten

Zitting van 30 maart 2020

 

Gemeentebelasting op het huis-aan-huis verspreiding van niet-geadresseerde drukwerken die handelsreclame bevatten voor het aanslagjaar 2018 (derde kwartaal): vaststelling en uitvoerbaarverklaring van het bijkomend kohier

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Het bijkomend kohier dient door het college van burgemeester en schepenen uitvoerbaar verklaard te worden.

 

 

Publicatiedatum: 09/04/2020
Overzicht punten

Zitting van 30 maart 2020

 

Gemeentebelastingen: belasting op het verhuren van voertuigen met bestuurder - aanslagjaar 2019 - vaststelling en uitvoerbaarverklaring van het kohier

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Het kohier voor de gemeentebelasting op het verhuren van voertuigen met bestuurder voor aanslagjaar 2019 dient vastgesteld te worden.

Het kohier voor de gemeentebelasting op het verhuren van voertuigen met bestuurder voor aanslagjaar 2019 dient uitvoerbaar verklaard te worden.

 

 

Publicatiedatum: 09/04/2020