Gemeente Roosdaal

 

Zitting van 29 maart 2021

 

Aanwezig:

 

Wim Goossens, burgemeester

Johan Van Lierde, Herman Claeys, Emmanuel de Béthune, An Van den Spiegel, Rudy Bracquez, schepenen

Emma Van der Maelen, algemeen directeur

 

 

Overzicht punten

Zitting van 29 maart 2021

 

Patrick Bulté: melding omgevingsvergunning voor het bouwen van een tuinhuis is ongegrond en niet rechtsgeldig - Kleemstraat 36-68 - kennisneming

 

Melding omgevingsvergunning voor het plaatsen van een tuinhuis is ongegrond en niet rechtsgeldig - kennisneming.

 

 

Publicatiedatum: 08/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 29 maart 2021

 

David Schets: melding omgevingsvergunning voor het plaatsen van een tuinhuis is ongegrond en niet rechtsgeldig - Eikauterstraat 24 - O.2021/51 - kennisneming

 

Melding omgevingsvergunning voor het plaatsen van een tuinhuis is ongegrond en niet rechtsgeldig - kennisneming.

 

 

Publicatiedatum: 08/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 29 maart 2021

 

Gunther Rombaux: melding omgevingsvergunning voor het aanleggen van een dakterras is ongegrond en niet rechtsgeldig - Pamelse Klei 21A - O.2021/47 - kennisneming

 

Melding omgevingsvergunning voor het aanleggen van een dakterras is ongegrond en niet rechtsgeldig - kennisneming.

 

 

Publicatiedatum: 08/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 29 maart 2021

 

Francis Lippens: omgevingsvergunning voor het plaatsen van een zwembad - Lostraat 155 - O.2021/14

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen voor het plaatsen van een zwembad.

 

 

Publicatiedatum: 08/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 29 maart 2021

 

Heidy Lateur: weigering omgevingsvergunning voor het plaatsen van een carport in toepassing van art. 4.4.1. van de VCRO (inplanting) - Kapelleweg 7 - O.2020/178

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Weigering omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen voor het plaatsen van een carport in toepassing van art. 4.4.1. van de VCRO (inplanting).

 

 

Publicatiedatum: 08/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 29 maart 2021

 

Joren Heyman: omgevingsvergunning voor het plaatsen van een zwembad met verharding - Piezelstraat 93, 1760 Roosdaal

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen voor het plaatsen van een zwembad met verharding.

 

 

Publicatiedatum: 08/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 29 maart 2021

 

Filip De Coppel: omgevingsvergunning voor het slopen van 2 gebouwen - Ramerstraat 26, 1760 Roosdaal

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen voor het slopen van 2 gebouwen.

 

 

Publicatiedatum: 08/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 29 maart 2021

 

Jens Van den Eede: omgevingsvergunning voor het plaatsen van een keermuur en afsluiting - Koning Albertstraat 219, 1760 Roosdaal

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen voor het plaatsen van een keermuur en afsluiting.

 

 

Publicatiedatum: 08/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 29 maart 2021

 

Isabelle Vandenhouwe: melding omgevingsvergunning voor het plaatsen van een veranda - Wolvenstraat 80 - O.2021/48 - akteneming

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Melding omgevingsvergunning voor het plaatsen van een veranda - akteneming.

 

 

Publicatiedatum: 08/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 29 maart 2021

 

Rik Vandenhouwe: melding omgevingsvergunning voor het inrichten van een zorgwoning - Wolvenstraat 80 - O.2021/49 - akteneming

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Melding omgevingsvergunning voor het inrichten van een zorgwoning - akteneming.

 

 

Publicatiedatum: 08/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 29 maart 2021

 

Private afkoppelingen: uitbetalen subsidie Jozef Jansstraat 5 - goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Uitbetaling van de subsidie voor de afkoppeling van regen- en afvalwater op privaat domein, Jozef Jansstraat 5 - goedkeuring.

 

 

Publicatiedatum: 08/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 29 maart 2021

 

Aquafinproject nr. 22.276 - GIP Project B218069: aansluiting Koning Albertstraat (2de fase) - aanleg gescheiden rioleringsstelsel in de Koning Albertstraat tussen Molenkauter - werfverslag 17 - kennisneming

 

Aquafinproject nr. 22.276 - GIP Project B218069: aansluiting Koning Albertstraat (2de fase) - aanleg gescheiden rioleringsstelsel in de Koning Albertstraat tussen Molenkauter - werfverslag 17 - kennisneming.

 

 

Publicatiedatum: 08/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 29 maart 2021

 

Aquafinproject nr. 22.276 - GIP Project B2018069: aansluiting Koning Albertstraat (2de fase) - aanleg gescheiden rioleringsstelsel in de Koning Albertstraat tussen Molenkauter en Jozef Jansstraat: vorderingsstaat nr 5 - goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Aquafinproject nr. 22.276 - GIP Project B2018069: aansluiting Koning Albertstraat (2de fase) - aanleg gescheiden rioleringsstelsel in de Koning Albertstraat tussen Molenkauter en Jozef Jansstraat: vorderingsstaat nr 5 - goedkeuring.

 

 

Publicatiedatum: 08/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 29 maart 2021

 

Koning Albertstraat (2de fase) – gedeelte Molenkauter tot Jozef Jansstraat: aanleg van een gescheiden rioleringstelsel: private afkoppelingen - keuring van de uitgevoerde werken - goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Koning Albertstraat (2de fase) – gedeelte Molenkauter tot Jozef Jansstraat: aanstellen De Watergroep voor keuring van de uitgevoerde werken voor private afkoppelingen.

 

 

Publicatiedatum: 08/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 29 maart 2021

 

Aansluiting openbare riolering door De Watergroep: Abeelstraat 8 - goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Aanvraag aansluiting op de openbare riolering van de woning Abeelstraat 8.

 

 

Publicatiedatum: 08/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 29 maart 2021

 

Aankoop fietsnietjes IMI Secundair - gunning

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Aankoop fietsnietjes IMI Secundair - gunning.

 

 

Publicatiedatum: 08/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 29 maart 2021

 

Aquafinproject nr. 22.547 - afkoppeling inlaten Populierstraat-Bosstraat, aanleg van buffergrachten IJzerenkruisstraat en aanleg gescheiden rioleringsstelsels Stampmolenstraat - goedkeuring aandeel instantie voor sluiting van overeenkomst

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Aquafinproject nr. 22.547 - afkoppeling inlaten Populierstraat-Bosstraat, aanleg van buffergrachten IJzerenkruisstraat en aanleg gescheiden rioleringsstelsels Stampmolenstraat - goedkeuring aandeel instantie voor sluiting van overeenkomst.

 

 

Publicatiedatum: 08/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 29 maart 2021

 

Wegverkeer: signalisatie werken categorie 3 en 4 - kleine onderhoudswerken en werken met een hoogdringend karakter max. 2 dagen - De Watergroep - permanente toelating 2021 - goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Wegverkeer: signalisatie werken categorie 3 en 4 - kleine onderhoudswerken en werken met een hoogdringend karakter max. 2 dagen - De Watergroep - permanente toelating 2021 - goedkeuring.

 

 

Publicatiedatum: 08/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 29 maart 2021

 

Zacht Mobiliteitsplan Roosdaal (ZMR): opname 50 uren deelprojecten - gunning

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Zacht Mobiliteitsplan Roosdaal (ZMR): opname 50 uren deelprojecten - gunning.

 

 

Publicatiedatum: 08/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 29 maart 2021

 

Slopen van de voormalige site "Den Broebel" en heropbouw tot een gemeentelijke zaal: realisatie drinkwateraftakking - goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Uitbreiding drinkwateraftakking voor Den Broebel - goedkeuring.

 

 

Publicatiedatum: 08/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 29 maart 2021

 

Leegstand: opneming in het leegstandsregister - kennisneming

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Een nieuwe lijst van leegstaande woningen werd opgemaakt en onderzocht. De eigenaars zullen een administratieve akte van leegstand ontvangen waar tegen zij beroep kunnen aantekenen binnen de 30 dagen.

 

 

Publicatiedatum: 08/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 29 maart 2021

 

MiNa: rapportering dienstjaar 2020 - goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Het college van burgemeester en schepenen dient de rapportering over de taken van de MiNa doelgroepwerknemers, uitgevoerd in 2020, welke omvat: diverse natuurtaken voor 2.967,00 uren, goed te keuren.

 

 

Publicatiedatum: 08/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 29 maart 2021

 

Rapportering pesticidengebruik 2020 - kennisneming

 

Rattenverdelgingsproducten vallen onder de generieke afwijkingen van de wet op het verbod van pesticiden voor overheden. Hiervoor moet jaarlijks aangegeven worden hoeveel het vorige jaar gebruikt werd.

 

 

Publicatiedatum: 08/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 29 maart 2021

 

Omruilen van oude huisvuilzakken - goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Het college van burgemeester en schepenen beslist over de mogelijkheid tot omruilen van oude huisvuilzakken die na 30 juni 2021 niet meer gebruikt mogen worden.

 

 

Publicatiedatum: 08/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 29 maart 2021

 

Cultuurregio Pajottenland & Zennevallei: jaarverslag 2020 - kennisneming

 

Cultuurregio Pajottenland & Zennevallei: jaarverslag 2020 - kennisneming.

 

 

Publicatiedatum: 08/04/2021
Punt bijlagen/links begeleidend schrijven 2020_000050digitaal.pdf
Jaarverslag_2020_Roosdaal 1.pdf
Overzicht punten

Zitting van 29 maart 2021

 

Notulen college van burgemeester en schepenen 22 maart 2021 - goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

De notulen van het college van burgemeester en schepenen dienen goedgekeurd te worden.

 

 

Publicatiedatum: 08/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 29 maart 2021

 

Besluiten algemeen directeur - kennisneming

 

Het college van burgemeester en schepenen dient kennis te nemen van de besluiten van de algemeen directeur.

 

 

Publicatiedatum: 08/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 29 maart 2021

 

Zefier cvba: agenda van de gewone algemene vergadering (jaarvergadering) van donderdag 10 juni 2021 - goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Het college van burgemeester en schepenen dient de agenda van de gewone algemene vergadering (jaarvergadering) van Zefier cvba goed te keuren.

 

 

Publicatiedatum: 08/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 29 maart 2021

 

Aankoop kantoormeubilair voor gehuurde kantoorruimte Provinciaal Proefcentrum Peerenbosch - gunning

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de aankoop van kantoormeubilair om te gebruiken in de gehuurde ruimte te Provinciaal Proefcentrum Peerenbosch goed.

 

 

Publicatiedatum: 08/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 29 maart 2021

 

Gemeentepersoneel: selectie één voltijdse contractuele betrekking deskundige ICT en GIS B1-B3 (38/38) - niet-aanstelling

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

De aanstellende overheid beslist over de aanstelling van een kandidaat.

 

 

Publicatiedatum: 08/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 29 maart 2021

 

Mandatarissen: pensioenverzekering - evolutie van het fonds tijdens het dienstjaar 2020 - kennisneming

 

BESLUIT:

 

Het college van burgemeester en schepenen dient kennis te nemen van de evolutie van het fonds pensioenverzekering voor de mandatarissen.

 

 

Publicatiedatum: 08/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 29 maart 2021

 

Valorisatie tijdelijke werkloosheid COVID-19 voor 2e pensioenpijler contractuele personeelsleden

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Het college van burgemeester en schepenen beslist over de valorisatie of schorsing van de door de RVA erkende periodes van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht ten gevolge van de COVID-19-pandemie.

 

 

Publicatiedatum: 08/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 29 maart 2021

 

Gemeentepersoneel: omgevingsambtenaar milieu - benoeming in vast verband - goedkeuring

 

BESLUIT:

Bij geheime stemming.
 

 

Na beëindiging van de proeftijd kunnen personeelsleden mits een gunstige evaluatie vast benoemd worden.

 

 

Publicatiedatum: 08/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 29 maart 2021

 

Inkanteling OCMW: gunning assistentie bij migratie OCMW naar domein gemeente en verhuis toepassing New Horizon naar cloudomgeving - goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

In het kader van de integratie van OCMW en gemeente moeten de OCMW-clients gemigreerd worden naar het gemeentedomein en moet de toepassing New Horizon naar de cloudomgeving worden overgebracht.

 

 

Publicatiedatum: 08/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 29 maart 2021

 

Gemeentefinanciën: goedkeuren van facturen

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Het college van burgemeester en schepenen dient de facturen goed te keuren.

 

 

Publicatiedatum: 08/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 29 maart 2021

 

Gemeentefinanciën: gunningen

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

De gunningen dienen goedgekeurd te worden.

 

 

Publicatiedatum: 08/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 29 maart 2021

 

Gemeentebelastingen: leegstand 2018 - Fichenummer 6.392 - uitspraak

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Uitspraak bezwaar leegstandsbelasting Kaaistraat 54.

 

 

Publicatiedatum: 08/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 29 maart 2021

 

Aanstellen van een consultant voor de uitwerking van het project toerismepunten - gunning

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de gunning van de opdracht goed.

 

 

Publicatiedatum: 08/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 29 maart 2021

 

Aankoop van verschillende bouwmaterialen: raamovereenkomst - gunning

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de gunning van deze opdracht via een raamovereenkomst goed.

 

 

Publicatiedatum: 08/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 29 maart 2021

 

Raamovereenkomst voor het aanstellen van een landmeter-expert - gunning

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de gunning van de opdracht goed.

 

 

Publicatiedatum: 08/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 29 maart 2021

 

Gemeentelijk onderwijs: definitieve vervroegde pensionering met ingang van 1 april 2021 - aanvaarding

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de vervroegde oppensioenstellingen van het onderwijzend personeel.

 

 

Publicatiedatum: 08/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 29 maart 2021

 

Begraafplaatsen: grafconcessie 30 jaar - goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Een nieuwe grafconcessie of verlenging van bestaande concessie op een Roosdaalse begraafplaats.

 

 

Publicatiedatum: 08/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 29 maart 2021

 

Begraafplaatsen: grafconcessie 50 jaar - goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Een nieuwe grafconcessie of verlenging van bestaande concessie op een Roosdaalse begraafplaats.

 

 

Publicatiedatum: 08/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 29 maart 2021

 

Begraafplaatsen: grafconcessie 30 jaar - goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Een nieuwe grafconcessie of verlenging van bestaande concessie op een Roosdaalse begraafplaats.

 

 

Publicatiedatum: 08/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 29 maart 2021

 

Begraafplaatsen: grafconcessie 30 jaar - goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Een nieuwe grafconcessie of verlenging van bestaande concessie op een Roosdaalse begraafplaats.

 

 

Publicatiedatum: 08/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 29 maart 2021

 

Begraafplaatsen: grafconcessie 30 jaar - goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Een nieuwe grafconcessie of verlenging van bestaande concessie op een Roosdaalse begraafplaats.

 

 

Publicatiedatum: 08/04/2021