Gemeente Roosdaal

 

Zitting van 12 april 2021

 

Aanwezig:

 

Wim Goossens, burgemeester

Johan Van Lierde, Herman Claeys, Emmanuel de Béthune, An Van den Spiegel, Rudy Bracquez, schepenen

 

Verontschuldigd:

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 12 april 2021

 

Marc Prieels namens Prieels NV: omgevingsvergunning voor het slopen van een meergezinswoning en herbouwen van 5 zonevreemde eengezinswoningen en 1 zone-eigen eengezinswoning - Heidestraat 2A, 2B, 4, 4A, 4B en 4C, 1760 Roosdaal

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen voor het slopen van een meergezinswoning en herbouwen van 5 zonevreemde eengezinswoningen en 1 zone-eigen eengezinswoning.

 

 

Publicatiedatum: 22/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 12 april 2021

 

Kris en Tinneke Van den Begin-Peperstraete : omgevingsvergunning voor het bouwen van een eengezinswoning in open verband - Ramerstraat 78 - O.2021/16

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen voor het bouwen van een eengezinswoning in open verband.

 

 

Publicatiedatum: 22/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 12 april 2021

 

Candy Geerinckx: omgevingsvergunning voor het verbouwen van een eengezinswoning - Zavelstraat 16 - O.2021/20

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen voor het verbouwen van een eengezinswoning.

 

 

Publicatiedatum: 22/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 12 april 2021

 

Peter Veirman (namens Bouwondernemingen M. Lievens en Cie BVBA): omgevingsvergunning voor het bouwen van 2 eengezinswoningen in halfopen verband in toepassing van art. 4.4.1. van de VCRO (plat dak) - Looyeweg 3 en 3A - O.2020/194

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen voor het bouwen van 2 eengezinswoningen in halfopen verband in toepassing van art. 4.4.1. van de VCRO (plat dak).

 

 

Publicatiedatum: 22/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 12 april 2021

 

Dorien Pletinckx: openbaar onderzoek omgevingsvergunning voor het aanleggen van een terras - Koning Albertstraat 47A - O.2021/42 - kennisneming

 

Kennisneming openbaar onderzoek omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen voor het aanleggen van een terras.

 

 

Publicatiedatum: 22/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 12 april 2021

 

Jeaninne De Braekeleer: openbaar onderzoek omgevingsvergunning voor het verbouwen van een woning tot een meergezinswoning met 2 woongelegenheden - Kerkstraat 36 - O.2021/36 - kennisneming

 

Kennisneming openbaar onderzoek omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen voor het verbouwen van een woning tot een meergezinswoning met 2 woongelegenheden.

 

 

Publicatiedatum: 22/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 12 april 2021

 

Subsidieaanvraag 2021006 voor het onderhoud van kleine landschapselementen en het knotten van bomen - goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Subsidieaanvraag 2021006 voor het onderhoud van kleine landschapselementen en het knotten van bomen - goedkeuring.

 

 

Publicatiedatum: 22/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 12 april 2021

 

Notulen college van burgemeester en schepenen 6 april 2021 - goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

De notulen van het college van burgemeester en schepenen dienen goedgekeurd te worden.

 

 

Publicatiedatum: 22/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 12 april 2021

 

Kerkfabriek Sint-Martinus Strijtem: notulen van de kerkraad van 15 maart 2021

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de notulen van de kerkraad Sint-Martinus Strijtem.

 

 

Publicatiedatum: 22/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 12 april 2021

 

Gemeentepersoneel: verantwoordelijke aankopen - benoeming in vast verband - goedkeuring

 

BESLUIT:

Bij geheime stemming.
 

 

Na beëindiging van de proeftijd kunnen personeelsleden mits een gunstige evaluatie vast benoemd worden.

 

 

Publicatiedatum: 22/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 12 april 2021

 

Gemeentepersoneel: selectieproef één voltijdse contractuele betrekking werkleider wegen C1-C3 (38/38) - aanstelling

 

BESLUIT:

Bij geheime stemming.
 

 

Na afloop van de selectieprocedure beslist de aanstellende overheid over de aanstelling van een kandidaat.

 

 

Publicatiedatum: 22/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 12 april 2021

 

Gemeentepersoneel: vervanging technisch assistent schoonmaak - aanstelling

 

BESLUIT:

Bij geheime stemming.
 

 

Het college van burgemeester en schepenen beslist over aanstellingen van personeel.

 

 

Publicatiedatum: 22/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 12 april 2021

 

Gemeentepersoneel: open verklaren van één voltijdse contractuele betrekking deskundige ICT en GIS B1-B3 (38/38) - goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Het college van burgemeester en schepenen verklaart een betrekking vacant en bepaalt volgens welke procedure of procedures deze betrekking zal worden ingevuld.

 

 

Publicatiedatum: 22/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 12 april 2021

 

Gemeentepersoneel: open verklaren van één voltijdse contractuele betrekking deskundige wegen en gebouwen B1-B3 (38/38) - goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Het college van burgemeester en schepenen verklaart een betrekking vacant en bepaalt volgens welke procedure of procedures deze betrekking zal worden ingevuld.

 

 

Publicatiedatum: 22/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 12 april 2021

 

Gemeentepersoneel: attentie naar aanleiding van secretaressedag op 15 april 2021 - goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Elk jaar wordt er naar aanleiding van secretaressedag (personeelsdag) een attentie aangeboden - goedkeuring.

 

 

Publicatiedatum: 22/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 12 april 2021

 

Solva: jaarverslag 2020 van de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk - kennisneming

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het jaarverslag van de Gemeenschappelijke Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk.

 

 

Publicatiedatum: 22/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 12 april 2021

 

Gemeentefinanciën: gunningen

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

De gunningen dienen goedgekeurd te worden.

 

 

Publicatiedatum: 22/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 12 april 2021

 

Gemeentefinanciën: goedkeuren van facturen

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Het college van burgemeester en schepenen dient de facturen goed te keuren.

 

 

Publicatiedatum: 22/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 12 april 2021

 

Gemeentebelasting: beroep tegen niet-inwilliging van het bezwaarschrift van Sitmedia tegen de gemeentebelasting op huis-aan-huis verspreiding van niet-geadresseerd drukwerk voor het dienstjaar 2019 bij de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel - aanstellen advocaat

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Aanstellen advocaat in het kader van het bezwaar dossier van Sitmedia tegen de huis-aan-huis-belasting van 2019.

 

 

Publicatiedatum: 22/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 12 april 2021

 

Gemeentelijk onderwijs: toekenning premie voor niet-gemotoriseerde verplaatsingen - fietsvergoeding

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de terugbetaling van de fietsvergoeding goed.

 

 

Publicatiedatum: 22/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 12 april 2021

 

Gebruik raadzaal: huwelijk - goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Gebruik raadzaal ikv huwelijk - goedkeuring.

 

 

Publicatiedatum: 22/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 12 april 2021

 

Geboortepremie: maand maart 2021

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Toekennen van de geboortepremies voor de maand maart 2021.

 

 

Publicatiedatum: 22/04/2021