Gemeente Roosdaal

 

Zitting van 06 april 2020

 

Aanwezig:

 

Wim Goossens, burgemeester

Johan Van Lierde, Herman Claeys, Emmanuel de Béthune, An Van den Spiegel, Rudy Bracquez, schepenen

Emma Van der Maelen, algemeen directeur

 

 

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 6 april 2020

 

RUP Pamel Centrum: restpercelen in der minne - goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

RUP Pamel Centrum: aankoop in der minne restpercelen – goedkeuring.

 

 

Publicatiedatum: 16/04/2020
Overzicht punten

Zitting van 6 april 2020

 

FV Van Wilderode Eric en Pieter: opschorting openbaar onderzoek voor het bouwen van een varkensstal, mestvaalt, mestkelder en het exploiteren van een varkenskwekerij - kennisneming

 

Opschorting van het openbaar onderzoek omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen voor het bouwen van een varkensstal, mestvaalt, mestkelder en het expoiteren van een varkenskwekerij - kennisneming.

 

 

Publicatiedatum: 16/04/2020
Overzicht punten

Zitting van 6 april 2020

 

Marie Sermon: opschorting openbaar onderzoek voor het herbestemmen van een gedeelte van een appartement tot bureau - kennisneming

 

Opschorting openbaar onderzoek omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen voor het herbestemmen van een gedeelte van een appartement tot bureau - kennisneming.

 

 

Publicatiedatum: 16/04/2020
Overzicht punten

Zitting van 6 april 2020

 

Eric Platteau: opschorting openbaar onderzoek voor het oprichten van een keermuur - kennisneming

 

Opschorting openbaar onderzoek omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen voor het oprichten van een keermuur - kennisneming.

 

 

Publicatiedatum: 16/04/2020
Overzicht punten

Zitting van 6 april 2020

 

Bram Van der Plas: opschorting openbaar onderzoek voor het bouwen van een eengezinswoning in open verband in toepassing van art. 4.4.1 van de VCRO (inplanting) - kennisneming

 

Opschorting openbaar onderzoek omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen voor het bouwen van een eengezinswoning in open verband in toepassing van art. 4.4.1 van de VCRO (inplanting) - kennisneming.

 

 

Publicatiedatum: 16/04/2020
Overzicht punten

Zitting van 6 april 2020

 

Aquafin NV: opschorting openbaar onderzoek voor het herinrichten van de Stampmolenstraat, IJzerenkruisstraat, Populierstraat,  Bosstraat en Bosweide - kennisneming

 

Opschorting openbaar onderzoek omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen voor het herinrichten van de Stampmolenstraat, IJzerenkruisstraat, Populierstraat, Bosstraat en Bosweide - kennisneming.

 

 

Publicatiedatum: 16/04/2020
Overzicht punten

Zitting van 6 april 2020

 

Veerle De Braekeleer: omgevingsvergunning voor het plaatsen van een serre

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen voor het plaatsen van een serre.

 

 

Publicatiedatum: 16/04/2020
Overzicht punten

Zitting van 6 april 2020

 

Eliane Eylenbosch: omgevingsvergunning voor het slopen van een eengezinswoning

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen voor het slopen van een eengezinswoning.

 

 

Publicatiedatum: 16/04/2020
Overzicht punten

Zitting van 6 april 2020

 

Iggino Stuyck (namens Aquafin NV): omgevingsvergunning voor het herinrichten van de Koning Albertstraat, de Jozef Jansstraat, de Daalbeekstraat en de Molenkauter - kennisneming

 

BESLUIT:

 

Iggino Stuyck (namens Aquafin NV): omgevingsvergunning voor het herinrichten van de Koning Albertstraat, de Jozef Jansstraat, de Daalbeekstraat en de Molenkauter.

 

 

Publicatiedatum: 16/04/2020
Overzicht punten

Zitting van 6 april 2020

 

Private afkoppelingen: uitbetalen subsidie Gustaaf Ponchautstraat 27 - goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Uitbetaling van de subsidie voor de afkoppeling van regen- en afvalwater op privaat domein, Gustaaf Ponchautstraat 27 - goedkeuring.

 

 

Publicatiedatum: 16/04/2020
Overzicht punten

Zitting van 6 april 2020

 

Plaatsen van een verkoopautomaat: Hoogstraat - voor het verkopen van brood - goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Voor het plaatsen van verkoopautomaten op openbare plaatsen dient de exploitant te beschikken over een voorafgaande vergunning van het college van burgemeester en schepenen.

 

 

Publicatiedatum: 16/04/2020
Overzicht punten

Zitting van 6 april 2020

 

Subsidieaanvraag 2020006 voor het onderhoud van kleine landschapselementen en het knotten van bomen - goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Subsidieaanvraag 2020006 voor het onderhoud van kleine landschapselementen en het knotten van bomen - goedkeuring.

 

 

Publicatiedatum: 16/04/2020
Overzicht punten

Zitting van 6 april 2020

 

Roosdaalse Sportraad vzw: verantwoordingsdossier 2018-2019 - kennisneming

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Het college van burgemeester en schepenen dient kennis te nemen van het verantwoordingsdossier 2018-2019 van de Roosdaalse Sportraad vzw.

 

 

Publicatiedatum: 16/04/2020
Overzicht punten

Zitting van 6 april 2020

 

Notulen college van burgemeester en schepenen 30 maart 2020 - goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

De notulen van het college van burgemeester en schepenen dienen goedgekeurd te worden.

 

 

Publicatiedatum: 16/04/2020
Overzicht punten

Zitting van 6 april 2020

 

Oprichting project schakelzorgcentrum - goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft het mandaat aan intercommunale Haviland om autonoom en in eer en geweten namens de gemeenten van het werkingsgebied van het schakelzorgcentrum de noodzakelijke financiële en juridische beslissingen te nemen.

 

 

Publicatiedatum: 16/04/2020
Overzicht punten

Zitting van 6 april 2020

 

Afsluiten verzekeringsdossiers - kennisneming

 

Het college van burgemeester en schepenen dient kennis te nemen van de afgesloten verzekeringsdossiers.

 

 

Publicatiedatum: 16/04/2020
Overzicht punten

Zitting van 6 april 2020

 

Solva: jaarverslag 2019 van de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk - kennisneming

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het jaarverslag van de Gemeenschappelijke Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk.

 

 

Publicatiedatum: 16/04/2020
Overzicht punten

Zitting van 6 april 2020

 

Gemeentefinanciën: gunningen

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

De gunningen dienen goedgekeurd te worden.

 

 

Publicatiedatum: 16/04/2020
Overzicht punten

Zitting van 6 april 2020

 

Gemeentefinanciën: goedkeuren van facturen

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Het college van burgemeester en schepenen dient de facturen goed te keuren.

 

 

Publicatiedatum: 16/04/2020
Overzicht punten

Zitting van 6 april 2020

 

Busvervoer gemeentelijke basisschool Triangel en gemeentelijke diensten; bestek, raming ten bedrage van 506.955,60 euro (inclusief 6% BTW), wijze van gunnen

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt het bestek, de raming en de wijze van gunnen goed voor deze opdracht.

 

 

Publicatiedatum: 16/04/2020
Overzicht punten

Zitting van 6 april 2020

 

Gemeentelijk onderwijs: sociale voordelen 2020 - toekenning

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

De andere onderwijsnetten krijgen jaarlijks een toelage voor de leerlingen die in Roosdaal wonen.

 

 

Publicatiedatum: 16/04/2020
Overzicht punten

Zitting van 6 april 2020

 

Vreemdelingenregister: afschrijving van ambtswege

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Het college van burgemeester en schepenen beslist over de afvoering van ambtswege van een inwoner.

 

 

Publicatiedatum: 16/04/2020
Overzicht punten

Zitting van 6 april 2020

 

De sloop van de voormalige site "Den Broebel" en heropbouw tot gemeentelijke zaal - gunning

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

De sloop voormalige site "Den Broebel" en heropbouw tot een gemeentelijke zaal - gunning.

 

 

Publicatiedatum: 16/04/2020