Gemeente Roosdaal

 

Zitting van 10 juni 2024

 

Aanwezig:

Wim Goossens, burgemeester

Johan Van Lierde, Emmanuel de Béthune, An Van den Spiegel, Johan Linthout, Rudy Bracquez, schepenen

Guy Evenepoel, algemeen directeur, wnd

Verontschuldigd:

Emma Van der Maelen, algemeen directeur

 

 

Overzicht punten

Zitting van 10 juni 2024

 

Erik Bellemans (namens Ermibouw BV): omgevingsvergunning voor het bouwen van een ééngezinswoning in halfopen verband (afwijkende voorschriften m.b.t. verharding) in toepassing van art. 4.4.1. van de VCRO - Ninoofsesteenweg 215 - O.2024/35

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen voor het bouwen van een ééngezinswoning in halfopen verband (afwijkende voorschriften m.b.t. verharding) in toepassing van art. 4.4.1. van de VCRO.

 

 

Publicatiedatum: 24/06/2024
Overzicht punten

Zitting van 10 juni 2024

 

Timmy L'Ecluse: omgevingsvergunning voor 2 nieuwe kavels voor eengezinswoningen in halfopen verband (lot 3 wordt uit de verkaveling gesloten) - Kaaitvaartstraat ZN - O.V.2024/6

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden voor 2 nieuwe kavels voor eengezinswoningen in halfopen verband (lot 3 wordt uit de verkaveling gesloten).

 

 

Publicatiedatum: 24/06/2024
Overzicht punten

Zitting van 10 juni 2024

 

Notariskantoor Notan: splitsing eigendom - Poelkveldstraat ZN

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Splitsing eigendom – Poelkveldstraat ZN.

 

 

Publicatiedatum: 24/06/2024
Overzicht punten

Zitting van 10 juni 2024

 

Notariskantoor Jeroom Creytens: splitsing eigendom - Lange Kamstraat ZN

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Splitsing eigendom – Lange Kamstraat ZN.

 

 

Publicatiedatum: 24/06/2024
Overzicht punten

Zitting van 10 juni 2024

 

Geassocieerde notarissen Johan De Ridder en Henri Van Eeckhoudt: splitsing eigendom - Eikauterstraat ZN

 

Dit agendapunt werd uitgesteld naar een volgende zitting.

 

 

Publicatiedatum: 24/06/2024
Overzicht punten

Zitting van 10 juni 2024

 

Hilde De Cort en Katrien De Cort: Omgevingsvergunning voor 4 nieuwe kavels voor eengezinswoningen in halfopen verband - Ramerstraat ZN - O.V.2024/9 - kennisneming

 

Kennisneming openbaar onderzoek omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden voor 4 nieuwe kavels voor eengezinswoningen in halfopen verband.

 

 

Publicatiedatum: 24/06/2024
Overzicht punten

Zitting van 10 juni 2024

 

Departement Omgeving, Afdeling Handhaving: gevolg aanmaning bouwovertreding Knoddelstraat 48 - kennisneming

 

BESLUIT:

 

Departement Omgeving, Afdeling Handhaving: Gevolg aanmaning bouwovertreding Knoddelstraat 48 - kennisneming.

 

 

Publicatiedatum: 24/06/2024
Overzicht punten

Zitting van 10 juni 2024

 

MC De Willemsvrienden vzw: omgevingsvergunning klasse 3 voor het houden van een eenmalige motorcross op 14 en 15 september 2024 gelegen tussen de Molenstraat en Brusselstraat - akteneming

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Akteneming omgevingsvergunning voor de exploitatie van een éénmalige motorcross-organisatie, Molenveldstraat ZN (klasse 3).

 

 

Publicatiedatum: 24/06/2024
Overzicht punten

Zitting van 10 juni 2024

 

Verslag digitaal overleg waterbeurs 23 mei 2024 - kennisneming

 

Naar aanleiding van de waterbeurs die op 19 juni in de Bellekouter te Affligem zal doorgaan, werd een digitaal overleg op 23 mei 2024 gehouden. Het verslag hiervan zit als bijlage bij deze kennisneming.

 

 

Publicatiedatum: 24/06/2024
Overzicht punten

Zitting van 10 juni 2024

 

Aankopen pekelsproeier + sneeuwploeg voor het sneeuw- en ijzelvrij maken van fietspaden, technische beschrijving, raming ten bedrage van 20.000,00 euro (inclusief BTW), aan te schrijven ondernemers, uiterste datum indienen offertes – goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Aankopen pekelsproeier + sneeuwploeg voor aan de New Holland Boomer voor het sneeuw- en ijzelvrij maken van fietspaden, technische beschrijving, raming ten bedrage van 20.000,00 euro (inclusief BTW), aan te schrijven ondernemers, uiterste datum indienen offertes – goedkeuring.

 

 

Publicatiedatum: 24/06/2024
Overzicht punten

Zitting van 10 juni 2024

 

Aanleg twee-sporenverharding Molenkauter: vorderingsstaat 1 - goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Aanleg twee-sporenverharding Molenkauter: vorderingsstaat 1 - goedkeuring.

 

 

Publicatiedatum: 24/06/2024
Overzicht punten

Zitting van 10 juni 2024

 

Strategisch plan Dendervallei - kennisneming

 

Strategisch plan Dendervallei - kennisneming.

 

 

Publicatiedatum: 24/06/2024
Overzicht punten

Zitting van 10 juni 2024

 

Ward Proesmans: uitbreiding datums zomerbar Wijs - goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

De heer Ward Proesmans wenst ook op 9 en 10 juli 2024 de EK-wedstrijden ui te zenden tijdens de zomerbar.

 

 

Publicatiedatum: 24/06/2024
Overzicht punten

Zitting van 10 juni 2024

 

Jeugdraad Roosdaal: overzicht rekening en afrekeningsdossier 2023 - goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Het college van burgemeester en schepenen dient het afrekeningsdossier van 2023 van de jeugdraad goed te keuren.

 

 

Publicatiedatum: 24/06/2024
Overzicht punten

Zitting van 10 juni 2024

 

Ouderwerking Triangel Pamel: organisatie schoolfeest - goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Ouderwerking Triangel Pamel wenst op zondag 23 juni 2024 een schoolfeest onder de vorm van een wandeling en een speeldorp en te organiseren in en rond een tent op het grasveld tussen het school en 'T Sportvlot.

 

 

Publicatiedatum: 24/06/2024
Overzicht punten

Zitting van 10 juni 2024

 

Ludus et Eventum: organisatie EK-wedstrijd "Rode Duivels op het scherm" - goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Ludus et Eventum wenst de EK-wedstrijd van de Rode Duivels op zaterdag 22 juni 2024 op groot scherm uit te geven voor de Roosdaalse inwoners.

 

 

Publicatiedatum: 24/06/2024
Overzicht punten

Zitting van 10 juni 2024

 

De Rotheuvelvrienden: toelating organisatie buurtfeest - goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

De Rotheuvelvrienden wensen op zaterdag 22 juni 2024 een buurtfeest te organiseren in dit op het grasperk van een bewoner in de Rotstraat en dit in het kader van Vlaanderen Feest.

 

 

Publicatiedatum: 24/06/2024
Overzicht punten

Zitting van 10 juni 2024

 

Lievens Cycling: organisatie Strijtem kermis - goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Lievens Cycling wenst van 21 juni 2024 tot en met 23 juni 2024 Strijtem kermis te organiseren met optredens, familietocht, ... in een tent op de evenementenweide van gemeenschapscentrum het Koetshuis.

 

 

Publicatiedatum: 24/06/2024
Overzicht punten

Zitting van 10 juni 2024

 

Lissa Pipeleers: organisatie feest 20 jaar samen - goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Op zaterdag 22 juni 2024 heeft er een feest "20 jaar samen" plaats in een tent op de site van de zaal Zepppos aan de Hertboommolen, Molenkauter 9 plaats.

 

 

Publicatiedatum: 24/06/2024
Overzicht punten

Zitting van 10 juni 2024

 

Roosdaal meet en weet: vereffening subsidiesaldo - kennisneming

 

Het college wordt in kennis gesteld van het besluit van de deputatie van Vlaams-Brabant over de subsidieaanvraag bij het project 'Roosdaal meet en weet".

 

 

Publicatiedatum: 24/06/2024
Overzicht punten

Zitting van 10 juni 2024

 

Notulen college van burgemeester en schepenen 3 juni 2024 - goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

De notulen van het college van burgemeester en schepenen dienen goedgekeurd te worden.

 

 

Publicatiedatum: 24/06/2024
Overzicht punten

Zitting van 10 juni 2024

 

College van burgemeester en schepenen: verlofregeling juli-augustus 2024 - kennisneming

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de verlofregeling juli-augustus 2024.

 

 

Publicatiedatum: 24/06/2024
Overzicht punten

Zitting van 10 juni 2024

 

EthiasCo bv: deelname aan de algemene jaarvergadering van 13 juni 2024 - goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Het college van burgemeester en schepenen dient toelating te geven om deel te nemen aan de gewone algemene vergadering van EthiasCo bv op donderdag 13 juni 2024.

 

 

Publicatiedatum: 24/06/2024
Overzicht punten

Zitting van 10 juni 2024

 

Gemeentepersoneel: technisch assistent - aanstelling

 

BESLUIT:

Bij geheime stemming.
 

 

Het college van burgemeester en schepenen beslist over aanstellingen van personeel.

 

 

Publicatiedatum: 24/06/2024
Overzicht punten

Zitting van 10 juni 2024

 

Vergoeding leden selectiecommissie selectieprocedure één deeltijdse contractuele betrekking technisch assistent schoonmaak - goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de vergoeding van de leden van de selectiecommissie goed.

 

 

Publicatiedatum: 24/06/2024
Overzicht punten

Zitting van 10 juni 2024

 

Gemeentepersoneel: toekenning premie voor niet-gemotoriseerde verplaatsingen - fietsvergoeding - aanpassing -goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft toelating voor de fietsvergoeding.

 

 

Publicatiedatum: 24/06/2024
Overzicht punten

Zitting van 10 juni 2024

 

Gemeentepersoneel: toekenning premie voor niet-gemotoriseerde verplaatsingen - fietsvergoeding - goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft toelating voor de fietsvergoeding.

 

 

Publicatiedatum: 24/06/2024
Overzicht punten

Zitting van 10 juni 2024

 

Solva: maandverslagen van de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk - april en mei 2024 - kennisneming

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de maandverslagen van de Gemeenschappelijke Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk.

 

 

Publicatiedatum: 24/06/2024
Overzicht punten

Zitting van 10 juni 2024

 

Gemeentefinanciën: goedkeuren van facturen

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de facturen goed.

 

 

Publicatiedatum: 24/06/2024
Overzicht punten

Zitting van 10 juni 2024

 

Gemeentefinanciën: gunningen

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

De gunningen dienen goedgekeurd te worden.

 

 

Publicatiedatum: 24/06/2024
Overzicht punten

Zitting van 10 juni 2024

 

Ontwikkelen ruimtelijke toekomstvisie: bestelling voorwaardelijk gedeelte en wijziging van de opdracht - goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de bestelling van het voorwaardelijk gedeelte en de wijziging van de overheidsopdracht goed.

 

 

Publicatiedatum: 24/06/2024
Overzicht punten

Zitting van 10 juni 2024

 

Gemeentelijk onderwijs: tijdelijke aanstelling in het ambt van onderwijzer voor 24/24

 

BESLUIT:

Bij geheime stemming.
 

 

Het college van burgemeester en schepenen stelt een onderwijzer aan voor het onderwijs aan.

 

 

Publicatiedatum: 24/06/2024
Overzicht punten

Zitting van 10 juni 2024

 

Schoolfeest Triangel Pamel - goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Gemeentelijk onderwijs: schoolfeest Triangel Pamel op zondag 23 juni 2024 - goedkeuring.

 

 

Publicatiedatum: 24/06/2024
Overzicht punten

Zitting van 10 juni 2024

 

Begraafplaatsen:  grafconcessie 30 jaar - goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Een nieuwe grafconcessie of verlenging van bestaande concessie op een Roosdaalse begraafplaats.

 

 

Publicatiedatum: 24/06/2024
Overzicht punten

Zitting van 10 juni 2024

 

Begraafplaatsen: grafconcessie 30 jaar - goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Een nieuwe grafconcessie of verlenging van bestaande concessie op een Roosdaalse begraafplaats.

 

 

Publicatiedatum: 24/06/2024
Overzicht punten

Zitting van 10 juni 2024

 

Begraafplaatsen: grafconcessie 30 jaar - goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Een nieuwe grafconcessie of verlenging van bestaande concessie op een Roosdaalse begraafplaats.

 

 

Publicatiedatum: 24/06/2024
Overzicht punten

Zitting van 10 juni 2024

 

Begraafplaatsen: grafconcessie 30 jaar - goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Een nieuwe grafconcessie of verlenging van bestaande concessie op een Roosdaalse begraafplaats.

 

 

Publicatiedatum: 24/06/2024
Overzicht punten

Zitting van 10 juni 2024

 

Begraafplaatsen: grafconcessie 30 jaar - goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Een nieuwe grafconcessie of verlenging van bestaande concessie op een Roosdaalse begraafplaats.

 

 

Publicatiedatum: 24/06/2024
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.