Gemeente Roosdaal

 

Zitting van 17 juni 2024

 

Aanwezig:

Wim Goossens, burgemeester

Johan Van Lierde, Emmanuel de Béthune, An Van den Spiegel, Rudy Bracquez, schepenen

Iris Arijs, algemeen directeur, wnd

Verontschuldigd:

Johan Linthout, schepen

Emma Van der Maelen, algemeen directeur

 

 

Overzicht punten

Zitting van 17 juni 2024

 

Pascale Hautier: omgevingsvergunning voor het regularisatie van tuinhuis en paardenstallen - Kattemstraat 24, 1760 Roosdaal - O.2024/37

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen voor regularisatie van tuinhuis en paardenstallen.

 

 

Publicatiedatum: 05/07/2024
Overzicht punten

Zitting van 17 juni 2024

 

Christel Wijns en Stefan Van Cleemputte: omgevingsvergunning voor het verbouwen van een eengezinswoning in open verband - Knoddelstraat 19 1761 Roosdaal - O.2024/49

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen voor verbouwen van een eengezinswoning in open verband.

 

 

Publicatiedatum: 05/07/2024
Overzicht punten

Zitting van 17 juni 2024

 

Guiseppe Cucchiara: omgevingsvergunning voor het aanleggen van een zwembad en verhardingen (regularisatie) - Nieuwe Kaai 34 - O.2024/62

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen voor het aanleggen van een zwembad en verhardingen (regularisatie).

 

 

Publicatiedatum: 05/07/2024
Overzicht punten

Zitting van 17 juni 2024

 

Nina De Coster, Leen Deraedt en Sigrid Sempot (namens Providentia CVBA): intrekking beroepschrift omgevingsvergunning voor het bouwen van 6 wooneenheden voor sociale huisvestiging - Halleweg ZN - O.2023/78 - kennisneming

 

Intrekking beroepschrift omgevingsvergunning voor het bouwen van 6 wooneenheden voor sociale huisvestiging Halleweg ZN - O.2023/78 - kennisneming.

 

 

Publicatiedatum: 05/07/2024
Overzicht punten

Zitting van 17 juni 2024

 

Geassocieerde notarissen Johan De Ridder en Henri Van Eeckhoudt: splitsing eigendom - Eikauterstraat ZN

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Splitsing eigendom – Eikauterstraat ZN.

 

 

Publicatiedatum: 05/07/2024
Overzicht punten

Zitting van 17 juni 2024

 

Knoddelstraat: aanvraag 1 bijkomend huisnummer voor een atelier - toekenning

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Knoddelstraat: aanvraag 1 bijkomend huisnummer voor een atelier.

 

 

Publicatiedatum: 05/07/2024
Overzicht punten

Zitting van 17 juni 2024

 

BESIX Infra: melding klasse 3-inrichting tijdelijke opslagplaats van gronden en nieuwe bouwmaterialen in de Daalbeekstraat in het kader van riolerings- en wegeniswerken (Ramerstraat, Bundermeersweg en Tenbrugskensweg) - O.2024/81 - akteneming

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Akteneming omgevingsvergunning voor de exploitatie van een tijdelijke opslagplaats van gronden en nieuwe bouwmaterialen in de Daalbeekstraat in het kader van riolerings- en wegeniswerken (Ramerstraat, Bundermeersweg en Tenbrugskensweg) (klasse 3).

 

 

Publicatiedatum: 05/07/2024
Overzicht punten

Zitting van 17 juni 2024

 

Visie sociaal wonen – actualisering 2024

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

De visie op sociaal wonen moet tweejaarlijks geactualiseerd worden. De visie is tot stand gekomen voor de vorming van de woonmaatschappij Halle/Vilvoorde - Midden. De actualisatie van 2023 werd nog niet uitgevoerd, o.a. door de hoge werkdruk bij de woonmaatschappij.

 

 

Publicatiedatum: 05/07/2024
Overzicht punten

Zitting van 17 juni 2024

 

Veiligheidsdienst: verslag periodieke controle hef- en hijswerktuigen met hun toebehoren - kennisneming

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Verslag keuring hef- en hijswerktuigen.

 

 

Publicatiedatum: 05/07/2024
Overzicht punten

Zitting van 17 juni 2024

 

Aansluiting openbare riolering door De Watergroep: Kerkstraat 38 - goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Aanvraag aansluiting op de openbare riolering van de woning Kerkstraat 38.

 

 

Publicatiedatum: 05/07/2024
Overzicht punten

Zitting van 17 juni 2024

 

Heropbouwen van een keermuur aan de Puttenberg te Roosdaal: het bestek, de raming, gunningswijze en de aan te schrijven ondernemers - goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Heropbouwen van een keermuur aan de Puttenberg te Roosdaal: het bestek, de raming, gunningswijze en de aan te schrijven ondernemers - goedkeuring.

 

 

Publicatiedatum: 05/07/2024
Overzicht punten

Zitting van 17 juni 2024

 

KMO-zone Belle Alliance: archeologie - goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

KMO-zone Belle Alliance: archeologie - goedkeuring.

 

 

Publicatiedatum: 05/07/2024
Overzicht punten

Zitting van 17 juni 2024

 

Huur turnzaal MPC Sint-Franciscus 2024-2025 - goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Jaarlijks huurt de gemeente voor 2 verenigingen de turnzaal van het Begeleidingscentrum MPC Sint-Franciscus voor telkens 1 uur. Dit zal ook het geval zijn voor het werkjaar 2024-2025.

 

 

Publicatiedatum: 05/07/2024
Overzicht punten

Zitting van 17 juni 2024

 

Huldiging vrouwenploeg Floorball Team Strijtem - goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Huldiging vrouwenploeg Floorball Strijtem op 22 juni 2024 - goedkeuring.

 

 

Publicatiedatum: 05/07/2024
Overzicht punten

Zitting van 17 juni 2024

 

vzw Den Hoek: organisatie Loemekse Feesten - goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

vzw Den Hoek wenst op vrijdag 5, zaterdag 6 en zondag 7 juli 2024 de Loemekse Feesten te organiseren op de evenementenweide van Den Broebel.

 

 

Publicatiedatum: 05/07/2024
Overzicht punten

Zitting van 17 juni 2024

 

Jeugdraad Roosdaal: Roosdaal Zomert - goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Op 04/07; 22/08 en 29/08 organiseert Jeugdraad Roosdaal 3 zomeravonden op en rond het terras van Jeugdhuis Splinter.

 

 

Publicatiedatum: 05/07/2024
Overzicht punten

Zitting van 17 juni 2024

 

Emmanuel de Bethune: organisatie buurtfeest - goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Op zaterdag 6 juli 2024 wensen de bewoners van de Brusselstraat een buurtfeest te organiseren op privé-domein.

 

 

Publicatiedatum: 05/07/2024
Overzicht punten

Zitting van 17 juni 2024

 

Buurtcomité De Kam: organisatie buurtfeest - goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Buurtcomité De Kam wenst op zaterdag 13 juli 2024 een buurtfeest te organiseren in een tent op de weide gelegen Lange Kamstraat 12.

 

 

Publicatiedatum: 05/07/2024
Overzicht punten

Zitting van 17 juni 2024

 

Hond en Vriend Roosdaal: organisatie gehoorzaamheidswedstrijd - goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Hond en Vriend Roosdaal wenst op zaterdag 13 juli 2024 een gehoorzaamheidswedstrijd voor honden te organiseren op hun terrein, gelegen Lombeekstraat.

 

 

Publicatiedatum: 05/07/2024
Overzicht punten

Zitting van 17 juni 2024

 

Erwin Vanderschueren: organisatie trouwfeest - goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Op zaterdag 13 juli 2024 heeft er een trouwfeest plaats in een open tent gelegen feestzaal De Majeur, Rijstraat 6.

 

 

Publicatiedatum: 05/07/2024
Overzicht punten

Zitting van 17 juni 2024

 

Chiro Amigo's Pamel jongens: organisatie barbecue - goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Chiro Amigo's Pamel jongens wenst op zaterdag 13 juli 2024 een barbecue te organiseren op het terrein van FC Flora, Monnikveldstraat 20 te 1761 Roosdaal.

 

 

Publicatiedatum: 05/07/2024
Overzicht punten

Zitting van 17 juni 2024

 

Cultuurraad Roosdaal: Vlaanderen Zomert - goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Op donderdag 11 juli 2024 organiseert de Cultuurraad Roosdaal Vlaanderen Zomert op de evenementenweide van gemeenschapscentrum het Koetshuis, Kristus Koninglaan.

 

 

Publicatiedatum: 05/07/2024
Overzicht punten

Zitting van 17 juni 2024

 

Jeroen Vrindts: organisatie trouwfeest - goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Op zaterdag 6 juli 2024 heeft er een trouwfeest plaats in een open tent gelegen feestzaal De Majeur, Rijstraat 6.

 

 

Publicatiedatum: 05/07/2024
Overzicht punten

Zitting van 17 juni 2024

 

MPC Sint-Franciscus: organisatie huifkartocht campuskamp - goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

MPC Sint-Franciscus wenst op 16 juli 2024 een huifkartocht tijdens hun campuskamp te organiseren.

 

 

Publicatiedatum: 05/07/2024
Overzicht punten

Zitting van 17 juni 2024

 

Promotiecampagne toerismepunten: technische beschrijving, raming ten bedrage van 27.000,00 euro (inclusief BTW), aan te schrijven ondernemers, uiterste datum indienen offertes, gunning - goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Gunning van communicatie en promotiecampage voor de Pajotse Toerismepunten.

 

 

Publicatiedatum: 05/07/2024
Overzicht punten

Zitting van 17 juni 2024

 

Roosdaalse Raad voor Ondernemers: verslag - kennisneming

 

Het verslag van de vergadering van de Roosdaalse Raad voor Ondernemers wordt als kennisneming aan het college voorgelegd. 

 

 

Publicatiedatum: 05/07/2024
Overzicht punten

Zitting van 17 juni 2024

 

Notulen college van burgemeester en schepenen 10 juni 2024 - goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

De notulen van het college van burgemeester en schepenen dienen goedgekeurd te worden.

 

 

Publicatiedatum: 05/07/2024
Overzicht punten

Zitting van 17 juni 2024

 

Agenda gemeenteraad 27 juni 2024

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

De agenda van de gemeenteraad dient vastgesteld te worden.

 

 

Publicatiedatum: 05/07/2024
Overzicht punten

Zitting van 17 juni 2024

 

Gemeentepersoneel: verlenging werfreserve technisch assistent wegsignalisatie en onderhoud openbaar domein D1-D3 - goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Het college van burgemeester en schepenen kan een lopende wervingsreserve verlengen tot maximum vijf jaar.

 

 

Publicatiedatum: 05/07/2024
Overzicht punten

Zitting van 17 juni 2024

 

Gemeentepersoneel: aanstelling jobstudenten - Taal in TARL Roosdaal zomervakantie 2024 - goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Gemeentepersoneel: aanstelling begeleiders Taal in TARL Roosdaal zomervakantie 2024 - goedkeuring.

 

 

Publicatiedatum: 05/07/2024
Overzicht punten

Zitting van 17 juni 2024

 

Tijdelijke ondersteuning personeelsdienst: raming ten bedrage van 25.000,00 euro (inclusief BTW), gunning - goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Ondersteuning personeelsdienst: raming ten bedrage van 25.000,00 euro (inclusief BTW), gunning - goedkeuring.

 

 

Publicatiedatum: 05/07/2024
Overzicht punten

Zitting van 17 juni 2024

 

Gemeentefinanciën: gunningen

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

De gunningen dienen goedgekeurd te worden.

 

 

Publicatiedatum: 05/07/2024
Overzicht punten

Zitting van 17 juni 2024

 

Gemeentefinanciën: goedkeuren van facturen

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de facturen goed.

 

 

Publicatiedatum: 05/07/2024
Overzicht punten

Zitting van 17 juni 2024

 

Gemeentebelastingen: belasting op leegstaande woningen - aanslagjaar 2023 - doorhaling- administratieve vergissing

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Belasting op leegstand - Zavelstraat 9 -  doorhaling wegens verkeerde belastingplichtige.

 

 

Publicatiedatum: 05/07/2024
Overzicht punten

Zitting van 17 juni 2024

 

Gemeentebelasting: belasting op leegstaande gebouwen en woningen voor het aanslagjaar 2023 deel 3 - vaststelling en uitvoerbaarverklaring van het kohier - goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Uitvoerbaar verklaring van kohier LS_2023_3 van de belasting op leegstaande gebouwen.

 

 

Publicatiedatum: 05/07/2024
Overzicht punten

Zitting van 17 juni 2024

 

Gemeentebelasting: belasting op leegstaande gebouwen en woningen voor het aanslagjaar 2024 deel 1 - vaststelling en uitvoerbaarverklaring van het kohier - goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Het eerste kohier van 2024 van de gemeentebelasting op leegstaande gebouwen wordt goedgekeurd.

 

 

Publicatiedatum: 05/07/2024
Overzicht punten

Zitting van 17 juni 2024

 

Vernieuwing server gemeente Roosdaal: definitieve oplevering - goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de definitieve oplevering en de vrijgave van het tweede deel van de borgtocht goed.

 

 

Publicatiedatum: 05/07/2024
Overzicht punten

Zitting van 17 juni 2024

 

Aankoop van 3 bestelwagens voor gemeentelijke uitvoeringsdiensten: vrijgave borgtocht - goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de vrijgave van borgtocht voor de overheidsopdracht “Aankoop van 3 bestelwagens voor gemeentelijke uitvoeringsdiensten”

goed.

 

 

Publicatiedatum: 05/07/2024
Overzicht punten

Zitting van 17 juni 2024

 

Leveren van warme maaltijden voor gemeentelijke basisschool Triangel: vrijgave borgtocht - goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de vrijgave van borgtocht voor de raamovereenkomst "Leveren van warme maaltijden voor gemeentelijke basisschool Triangel"  goed.

 

 

Publicatiedatum: 05/07/2024
Overzicht punten

Zitting van 17 juni 2024

 

Gemeentebelasting op huis-aan-huis verspreiding van niet-geadresseerde drukwerken die handelsreclame bevatten voor het aanslagjaar 2023 (eerste t/m vierde kwartaal): vaststelling en uitvoerbaarverklaring van het kohier

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Het kohier van het 1-4KW/2023 dient door het college van burgemeester en schepenen uitvoerbaar verklaard te worden.

 

 

Publicatiedatum: 05/07/2024
Overzicht punten

Zitting van 17 juni 2024

 

Activiteiten en uitstappen: maand juni 2024 - goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Gemeentelijk onderwijs: activiteiten en uitstappen tijdens de maand juni 2024 - goedkeuring.

 

 

Publicatiedatum: 05/07/2024
Overzicht punten

Zitting van 17 juni 2024

 

Activiteiten en uitstappen: maand juni 2024 - goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Gemeentelijk onderwijs: activiteiten en uitstappen tijdens de maand juni 2024 - goedkeuring.

 

 

Publicatiedatum: 05/07/2024
Overzicht punten

Zitting van 17 juni 2024

 

Gemeentelijk onderwijs: pedagogische studiedagen voor het onderwijzend personeel van de gemeentelijke basisschool Triangel schooljaar 2024-2025 - goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Gemeentelijk onderwijs: aanvraag pedagogische studiedag tijdens het schooljaar 2024-2025 op woensdag 18 december 2024 voor het onderwijzend personeel van de gemeentelijke basisschool Triangel - goedkeuring.

 

 

Publicatiedatum: 05/07/2024
Overzicht punten

Zitting van 17 juni 2024

 

Jubilarissen juli 2024: toekennen premie - goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Jubilarissen juli 2024: toekennen premie - goedkeuring.

 

 

Publicatiedatum: 05/07/2024
Overzicht punten

Zitting van 17 juni 2024

 

Jubilarissen augustus 2024: toekennen premie - goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Jubilarissen augustus 2024: toekennen premie - goedkeuring.

 

 

Publicatiedatum: 05/07/2024
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.