Gemeente Roosdaal

 

Zitting van 17 augustus 2021

 

Aanwezig:

 

Wim Goossens, burgemeester

Johan Van Lierde, Herman Claeys, An Van den Spiegel, Rudy Bracquez, schepenen

 

Verontschuldigd:

 

Emmanuel de Béthune, schepen

 

 

Overzicht punten

Zitting van 17 augustus 2021

 

Anja De Bot: omgevingsvergunning voor het plaatsen van een veranda - Rotstraat 12 - O.2021/102

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen voor het plaatsen van een veranda.

 

 

Publicatiedatum: 02/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 17 augustus 2021

 

Sandi Vrancx: weigering omgevingsvergunning voor het plaatsen van een afsluiting - Kraanstraat 103 - O.2021/75

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Weigering omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen voor het plaatsen van een afsluiting.

 

 

Publicatiedatum: 02/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 17 augustus 2021

 

Joeri en Sara Pralle-Bourgeois: omgevingsvergunning voor het bouwen van een eengezinswoning in open verband in toepassing van art. 4.1.1. van de VCRO (bouwdiepte, dakvorm) - Weverstraat 73 - O.2021/85

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen voor het bouwen van een eengezinswoning in open verband in toepassing van art. 4.1.1. van de VCRO (bouwdiepte, dakvorm).

 

 

Publicatiedatum: 02/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 17 augustus 2021

 

Sander en Floor Cruysberghs-Van Schoors: omgevingsvergunning voor het bouwen van een ééngezinswoning in toepassing van art. 4.4.1. van de VCRO (kroonlijst en dakvorm) - Hunselberg 11 - O.2021/80

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen voor het bouwen van een ééngezinswoning in toepassing van art. 4.4.1. van de VCRO (kroonlijst en dakvorm).

 

 

Publicatiedatum: 02/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 17 augustus 2021

 

Julie Brébar: omgevingsvergunning voor het plaatsen van een terras en een zwembad - Profetenstraat 24 - O.2021/106

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen voor het plaatsen van een terras en een zwembad.

 

 

Publicatiedatum: 02/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 17 augustus 2021

 

Yannick en Sofie Vanlaeke-Meert: omgevingsvergunning voor het verbouwen van een eengezinswoning - Rotstraat 26 - O.2021/110

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen voor het verbouwen van een eengezinswoning.

 

 

Publicatiedatum: 02/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 17 augustus 2021

 

Ward Verbakel (namens Plus Office Architects BVBA): omgevingsvergunning voor het bouwen van een meergezinswoning (tweewoonst) - Lombeekstraat 2, 2 bus 1 en 2 bus 2 - O.2021/70

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen voor het bouwen van een meergezinswoning (tweewoonst).

 

 

Publicatiedatum: 02/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 17 augustus 2021

 

Pascal Eylenbosch: omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden voor 1 nieuwe kavel voor een eengezinswoning in open verband - Kattemkets  ZN - O.V.2021/5

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden voor 1 nieuwe kavel voor een eengezinswoning in open verband.

 

 

Publicatiedatum: 02/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 17 augustus 2021

 

Dirk Clement: melding omgevingsvergunning voor het plaatsen van een afdak is ongegrond en niet rechtsgeldig - Pamelse Klei 53 - O.2021/133 - kennisneming

 

Melding omgevingsvergunning voor het plaatsen van een afdak is ongegrond en niet rechtsgeldig - kennisneming.

 

 

Publicatiedatum: 02/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 17 augustus 2021

 

Frank Beeckman (namens De Doncker BVBA): beroepschrift omgevingsvergunning - Nieuwe Kaai 20 - O.2021/11 - kennisneming

 

Beroepschrift omgevingsvergunning - O.2021/11 - kennisneming.

 

 

Publicatiedatum: 02/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 17 augustus 2021

 

Danny Wauters: melding omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakraam – Molenveldstraat 38 - O.2021/140 – akteneming

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Melding omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakraam - akteneming.

 

 

Publicatiedatum: 02/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 17 augustus 2021

 

Marijke Fostier: openbaar onderzoek omgevingsvergunning voor 3 nieuwe kavels voor woningen in gesloten, halfopen en open verband met een nieuwe rooilijn van 6,00 meter uit de as van de Ramerstraat - Ramerstraat ZN - O.V.2021/7 - kennisneming

 

Kennisneming openbaar onderzoek omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden voor3 nieuwe kavels voor woningen in gesloten, halfopen en open verband met een nieuwe rooilijn van 6,00 meter uit de as van de Ramerstraat.

 

 

Publicatiedatum: 02/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 17 augustus 2021

 

Filip Branckaert: openbaar onderzoek omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden voor het bijstellen van de verkavelingsvoorschriften (5 bijkomende loten) met een nieuwe rooilijn van 4,00 meter uit de as van de Sleeststraat - O.V.2021/10 - kennisneming

 

Kennisneming openbaar onderzoek omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden voor het bijstellen van de verkavelingsvoorschriften (5 bijkomende loten) met een nieuwe rooilijn van 4,00 meter uit de as van de Sleeststraat.

 

 

Publicatiedatum: 02/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 17 augustus 2021

 

Magdalena Van der Plas, Günter Verdickt en Werner Verdickt: openbaar onderzoek omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden voor het bijstellen van de verkavelingsvoorschriften (2 kavels samenvoegen tot 1 kavel voor een eengezinswoning in open verband) - Nieuwe Kaai ZN - O.V.2021/12 - kennisneming

 

Kennisneming openbaar onderzoek omgevingsvergunning voor het bijstellen van een verkaveling voor het bijstellen van de verkavelingsvoorschriften (2 kavels samenvoegen tot 1 kavel voor een eengezinswoning in open verband).

 

 

Publicatiedatum: 02/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 17 augustus 2021

 

Sarah Denauw (namens notariskantoor Notan): splitsing eigendom – Koning Albertstraat ZN

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Splitsing eigendom – Koning Albertstraat ZN.

 

 

Publicatiedatum: 02/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 17 augustus 2021

 

Karolien Vandervorst (namens notariskantoor Willekens-De Kegel): splitsing eigendom – Wolvenstraat 1

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Splitsing eigendom – Wolvenstraat 1.

 

 

Publicatiedatum: 02/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 17 augustus 2021

 

Frank Beeckman (namens De Doncker BVBA): adviesvraag deputatie betreffende het beroep tegen de weigering omgevingsvergunning voor het regulariseren van een aanbouw en het exploiteren van een betoncentrale (24 maand) - O.2021/11 – Nieuwe Kaai 20

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Adviesvraag deputatie betreffende het beroep tegen de weigering omgevingsvergunning voor het regulariseren van een aanbouw en het exploiteren van een betoncentrale (24 maand).

 

 

Publicatiedatum: 02/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 17 augustus 2021

 

Hans Duprez: opmaken plannen en toezicht op de uitvoering voor het renoveren van zijn eigen woning in toepassing van de wet van 20 februari 1939 op de bescherming van de titel en van het beroep van architect - toestemming

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Opmaken plannen en toezicht op de uitvoering voor het renoveren van zijn eigen woning in toepassing van de wet van 20 februari 1939 op de bescherming van de titel en van het beroep van architect.

 

 

Publicatiedatum: 02/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 17 augustus 2021

 

GBS Triangel O.L.V.-Lombeek: verfrissingswerken (schilderwerken) in de klaslokalen van de lagere school + aankopen plinten - uitvoering werken en raming - goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

GBS Triangel O.L.V.-Lombeek: verfrissingswerken (schilderwerken) in de klaslokalen van de lagere school + aankopen plinten - uitvoering werken en raming - goedkeuring.

 

 

Publicatiedatum: 02/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 17 augustus 2021

 

Slopen van de voormalige site "Den Broebel" en heropbouw tot een gemeentelijke zaal: aansluiting elektriciteit - goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Slopen van de voormalige site "Den Broebel" en heropbouw tot een gemeentelijke zaal: aansluiting elektriciteit - goedkeuring.

 

 

Publicatiedatum: 02/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 17 augustus 2021

 

ILV Sportregio Pajottenland: opmaak bovenlokaal sportinfrastructuurplan - goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Het college van burgemeester en schepenen dient de opmaak van een bovenlokaal sportinfrastructuurplan voor de sportregio Pajottenland door de ILV Sportregio Pajottenland goed te keuren.

 

 

Publicatiedatum: 02/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 17 augustus 2021

 

Uitleendienst: De Wolfkens Roosdaal vzw - goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Het college dient het gebruik van het materiaal van de uitleendienst goed te keuren.

 

 

Publicatiedatum: 02/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 17 augustus 2021

 

Cultuurregio Pajottenland en Zennevallei: verslag - kennisneming

 

Het verslag van de Cultuurregio Pajottenland en Zennevallei wordt voor kennisneming aan het college voorgelegd.

 

 

Publicatiedatum: 02/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 17 augustus 2021

 

Foodtruck Frituur Bij ons Els: retributie voor het in gebruik nemen van het openbaar domein voor het plaatsen van verkooppunten van eetwaren - goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Het college dient de aanvraag tot plaatsen van een foodtruck goed te keuren.

 

 

Publicatiedatum: 02/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 17 augustus 2021

 

Notulen college van burgemeester en schepenen 3 augustus 2021 - goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

De notulen van het college van burgemeester en schepenen dienen goedgekeurd te worden.

 

 

Publicatiedatum: 02/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 17 augustus 2021

 

Agenda gemeenteraad 26 augustus 2021

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

De agenda van de gemeenteraad dient vastgesteld te worden.

 

 

Publicatiedatum: 02/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 17 augustus 2021

 

Besluiten algemeen directeur - kennisneming

 

Het college van burgemeester en schepenen dient kennis te nemen van de besluiten van de algemeen directeur.

 

 

Publicatiedatum: 02/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 17 augustus 2021

 

Vergoeding leden selectiecommissie aanwervingsprocedure van een voltijds contractueel deskundige wegen en gebouwen B1-B3 - goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de vergoeding van de leden van de selectiecommissie goed.

 

 

Publicatiedatum: 02/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 17 augustus 2021

 

Gemeentepersoneel: open verklaren van 1 voltijds contractueel technisch assistent D1-D3 startbaan - goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Het college van burgemeester en schepenen verklaart een betrekking vacant en bepaalt volgens welke procedure of procedures deze betrekking zal worden ingevuld.

 

 

Publicatiedatum: 02/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 17 augustus 2021

 

Gemeentepersoneel: toekenning premie voor niet-gemotoriseerde verplaatsingen - fietsvergoeding - goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft toelating voor de fietsvergoeding.

 

 

Publicatiedatum: 02/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 17 augustus 2021

 

Gemeentepersoneel: technisch assistent schoonmaak - aanstelling

 

BESLUIT:

Bij geheime stemming.
 

 

Het college van burgemeester en schepenen beslist over aanstellingen van personeel.

 

 

Publicatiedatum: 02/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 17 augustus 2021

 

Gemeentepersoneel: vervanging technisch assistent schoonmaak - aanstelling

 

BESLUIT:

Bij geheime stemming.
 

 

Het college van burgemeester en schepenen beslist over de tijdelijke aanstelling van personeel.

 

 

Publicatiedatum: 02/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 17 augustus 2021

 

Gemeentefinanciën: gunningen

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

De gunningen dienen goedgekeurd te worden.

 

 

Publicatiedatum: 02/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 17 augustus 2021

 

Gemeentefinanciën: goedkeuren van facturen

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Goedkeuren van facturen.

 

 

Publicatiedatum: 02/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 17 augustus 2021

 

Levering van warme maaltijden voor gemeentelijke basisschool Triangel schooljaar 2017/2018 tot en met schooljaar 2020/2021: oplevering en vrijgave borgtocht - goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de oplevering en de vrijgave voor deze overheidsopdracht goed.

 

 

Publicatiedatum: 02/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 17 augustus 2021

 

Ligo Halle-Vilvoorde, centrum voor basiseducatie: gebruik Rik Van Saenezaal - goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Ligo, centrum voor basiseducatie Halle-Vilvoorde: gebruik Rik Van Saenezaal - goedkeuring.

 

 

Publicatiedatum: 02/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 17 augustus 2021

 

Academie voor audiovisuele en beeldende kunsten (ABAK): druk en verdeling flyer - goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Goedkeuring van druk en verdeling flyer in Roosdaal voor Academie voor audiovisuele en beeldende kunsten (ABAK).

 

 

Publicatiedatum: 02/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 17 augustus 2021

 

Roosdaal info: september - oktober - november 2021 - kennisneming

 

Kennisneming van de Roosdaal Info editie september, oktober en november 2021.

 

 

Publicatiedatum: 02/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 17 augustus 2021

 

Machtiging tot handtekenen documenten burgerzaken

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Machtiging voor mevrouw Kirin Willems, nieuwe medewerker bij de dienst Burgerzaken, voor het aanvragen, ontvangen, ondertekenen en afleveren van documenten.

 

 

Publicatiedatum: 02/09/2021