Gemeente Roosdaal

 

Zitting van 03 augustus 2021

 

Aanwezig:

 

Wim Goossens, burgemeester

Johan Van Lierde, An Van den Spiegel, Rudy Bracquez, schepenen

Emma Van der Maelen, algemeen directeur

 

Verontschuldigd:

 

Herman Claeys, Emmanuel de Béthune, schepenen

 

 

Overzicht punten

Zitting van 3 augustus 2021

 

David De Becker: melding omgevingsvergunning voor het verbouwen van een eengezinswoning (wijzigen gevelopeningen) – Berchemstraat 3 - O.2021/129 – akteneming

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Melding omgevingsvergunning voor het verbouwen van een eengezinswoning (wijzigen gevelopeningen) - akteneming.

 

 

Publicatiedatum: 19/08/2021
Overzicht punten

Zitting van 3 augustus 2021

 

Alison Brison: melding omgevingsvergunning voor het verbouwen van een eengezinswoning (vernieuwen dak) – Kwinkeleer 13 - O.2021/130 – akteneming

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Melding omgevingsvergunning voor het verbouwen van een eengezinswoning (vernieuwen dak) - akteneming.

 

 

Publicatiedatum: 19/08/2021
Overzicht punten

Zitting van 3 augustus 2021

 

Alison Brison: melding omgevingsvergunning voor het verbouwen van een eengezinswoning (plaatsen dakramen) – Kwinkeleer 13 - O.2021/131 – akteneming

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Melding omgevingsvergunning voor het verbouwen van een eengezinswoning (plaatsen dakramen) - akteneming.

 

 

Publicatiedatum: 19/08/2021
Overzicht punten

Zitting van 3 augustus 2021

 

Bertrand De Wolf: omgevingsvergunning voor het uitvoeren van reliëfwijzigingen - Donkerstraat 33 - O.2021/72

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen voor het uitvoeren van reliëfwijzigingen.

 

 

Publicatiedatum: 19/08/2021
Overzicht punten

Zitting van 3 augustus 2021

 

Pierre Asselman: omgevingsvergunning voor het plaatsen van een carport, een zwembad en verhardingen - Poelkstraat 69 - O.2021/98

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen voor het plaatsen van een carport, een zwembad en verhardingen.

 

 

Publicatiedatum: 19/08/2021
Overzicht punten

Zitting van 3 augustus 2021

 

Kris Vierendeels: omgevingsvergunning voor het bouwen van een poolhouse - Varing 27 - O.2021/94

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen voor het bouwen van een poolhouse.

 

 

Publicatiedatum: 19/08/2021
Overzicht punten

Zitting van 3 augustus 2021

 

Kris Van den Borre (namens Roels (Roels Projectontwikkeling BVBA): weigering omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen voor het bouwen van 5 eengezinswoningen - Mansborrestraat 3A,3B, 3C, 3D en 3E - O.2021/54

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Weigering omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen voor het bouwen van 5 eengezinswoningen.

 

 

Publicatiedatum: 19/08/2021
Overzicht punten

Zitting van 3 augustus 2021

 

Sylvia Laroche en Tom De Ridder: omgevingsvergunning voor het verbouwen van een eengezinswoning (met uitbreiding) - Profetenstraat 99 1760 Roosdaal

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen voor het verbouwen van een eengezinswoning (met uitbreiding).

 

 

Publicatiedatum: 19/08/2021
Overzicht punten

Zitting van 3 augustus 2021

 

Leen Forton en Liesbeth Sergooris: omgevingsvergunning voor het bouwen van een zonevreemde woning - Reigersbaan ZN, 1760 Roosdaal

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen voor het bouwen van een zonevreemde woning.

 

 

Publicatiedatum: 19/08/2021
Overzicht punten

Zitting van 3 augustus 2021

 

Kirsten Wauters: omgevingsvergunning voor het plaatsen van een overdekt terras - Kraanstraat 7 1761 Roosdaal

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen voor het plaatsen van een overdekt terras.

 

 

Publicatiedatum: 19/08/2021
Overzicht punten

Zitting van 3 augustus 2021

 

Jean Breynaert: omgevingsvergunning voor het plaatsen van een zwembad met verhardingen - Gasthuisstraat 132 1760 Roosdaal

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen voor het plaatsen van een zwembad met verhardingen.

 

 

Publicatiedatum: 19/08/2021
Overzicht punten

Zitting van 3 augustus 2021

 

Melanie Thomas namens THOMAS ET PIRON HOME NV: omgevingsvergunning voor het bouwen van een eengezinswoning in halfopen verband (lot 13) - Keistraat ZN, 1760 Roosdaal

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen voor het bouwen van een eengezinswoning in halfopen verband (lot 13).

 

 

Publicatiedatum: 19/08/2021
Overzicht punten

Zitting van 3 augustus 2021

 

Peter Maesenaere: omgevingsvergunning voor het plaatsen van een zwemvijver - Daalbeekstraat 11 1760 Roosdaal

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen voor het plaatsen van een zwemvijver.

 

 

Publicatiedatum: 19/08/2021
Overzicht punten

Zitting van 3 augustus 2021

 

Viviane Ganseman: omgevingsvergunning voor het renoveren van de gevel - Karel Van de Woestijnestraat 15 - O.2021/92

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen voor het renoveren van de gevel.

 

 

Publicatiedatum: 19/08/2021
Overzicht punten

Zitting van 3 augustus 2021

 

Bernard en Anne Vander Linden-De Weert: omgevingsvergunning voor het bouwen van een eengezinswoning in toepassing van art. 4.4.1. van de VCRO (inplanting en vormgeving) - Berchemstraat 30 - O.2021/62

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen voor het bouwen van een eengezinswoning in toepassing van art. 4.4.1. van de VCRO (inplanting en vormgeving).

 

 

Publicatiedatum: 19/08/2021
Overzicht punten

Zitting van 3 augustus 2021

 

Omgevingsvergunning bronbemaling melding klasse 3 - Eikauterstraat 35 - O.2021/116 - aktename

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Aktename omgevingsvergunning voor de exploitatie van een bronbemaling bij de bouw van een woning (klasse 3 inrichting).

 

 

Publicatiedatum: 19/08/2021
Overzicht punten

Zitting van 3 augustus 2021

 

Omgevingsvergunning exploiteren van een tuinaanlegbedrijf melding klasse 3 - Pamelse Klei 51- O.2021/121 - aktename

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Aktename omgevingsvergunning voor het exploiteren van een tuinaanlegbedrijf (klasse 3).

 

 

Publicatiedatum: 19/08/2021
Overzicht punten

Zitting van 3 augustus 2021

 

Andre Devriendt (namens Devriendt Agro BVBA): adviesvraag deputatie betreffende het beroep tegen de omgevingsvergunning voor het oprichten van een tuinbouwmachineloods en het exploiteren van een tuinbouwactiviteit - O.2020/190 – Koning Albertstraat 107

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Adviesvraag deputatie betreffende het beroep tegen de omgevingsvergunning voor het oprichten van een tuinbouwmachineloods en het exploiteren van een tuinbouwactiviteit.

 

 

Publicatiedatum: 19/08/2021
Overzicht punten

Zitting van 3 augustus 2021

 

Marc Prieels (namens Prieels NV): adviesvraag deputatie betreffende het beroep tegen de omgevingsvergunning voor het slopen van een meergezinswoning en herbouwen van 5 zonevreemde eengezinswoningen en 1 zone-eigen eengezinswoning - O.2020/192 – Heidestraat ZN

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Adviesvraag deputatie betreffende het beroep tegen de omgevingsvergunning voor het slopen van een meergezinswoning en herbouwen van 5 zonevreemde eengezinswoningen en 1 zone-eigen eengezinswoning.

 

 

Publicatiedatum: 19/08/2021
Overzicht punten

Zitting van 3 augustus 2021

 

Weyne Projects BVBA: beslissing bouwberoep deputatie - binnengebied Korenbloem - V.1C.2016/15 - kennisneming

 

BESLUIT:

 

Kennisneming beslissing bouwberoep deputatie binnengebied Korenbloem (V.1C.2016/15).

 

 

Publicatiedatum: 19/08/2021
Overzicht punten

Zitting van 3 augustus 2021

 

Katrien Van Nuffel (namens notaris Olivier De Ruyver): splitsing eigendom – Kriebrugstraat ZN

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Splitsing eigendom – Kriebrugstraat ZN.

 

 

Publicatiedatum: 19/08/2021
Overzicht punten

Zitting van 3 augustus 2021

 

Marc Prieels (namens Prieels NV): uitnodiging hoorzitting Deputatie bouwberoep - O.2020/192 – Heidestraat ZN

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Bouwberoep deputatie: vraag tot uitnodiging digitale hoorzitting op 5 augustus 2021 om 08.30 uur.

 

 

Publicatiedatum: 19/08/2021
Overzicht punten

Zitting van 3 augustus 2021

 

Ruimtelijke toekomstvisie Roosdaal: projectdefinitie en bestek - kennisneming

 

Ruimtelijke toekomstvisie Roosdaal: projectdefinitie en bestek - kennisneming.

 

 

Publicatiedatum: 19/08/2021
Overzicht punten

Zitting van 3 augustus 2021

 

Private afkoppelingen: uitbetalen subsidie Koning Albertstraat 119 - goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Uitbetaling van de subsidie voor de afkoppeling van regen- en afvalwater op privaat domein, Koning Albertstraat 119.

 

 

Publicatiedatum: 19/08/2021
Overzicht punten

Zitting van 3 augustus 2021

 

Private afkoppelingen: uitbetalen subsidie Koning Albertstraat 49 - goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Uitbetaling van de subsidie voor de afkoppeling van regen- en afvalwater op privaat domein, Koning Albertstraat 49.

 

 

Publicatiedatum: 19/08/2021
Overzicht punten

Zitting van 3 augustus 2021

 

Private afkoppelingen: uitbetalen subsidie Koning Albertstraat 50 - goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Uitbetaling van de subsidie voor de afkoppeling van regen- en afvalwater op privaat domein, Koning Albertstraat 50.

 

 

Publicatiedatum: 19/08/2021
Overzicht punten

Zitting van 3 augustus 2021

 

Aansluiting openbare riolering door De Watergroep: Kattemstraat 68, 70, 72 en 74 - goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Aanvraag aansluiting op de openbare riolering van de woningen Kattemstraat 60, 70, 72 en 74.

 

 

Publicatiedatum: 19/08/2021
Overzicht punten

Zitting van 3 augustus 2021

 

Aansluiting openbare riolering door De Watergroep: Weverstraat 24 - goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Aanvraag aansluiting op de openbare riolering van de woning Weverstraat 24.

 

 

Publicatiedatum: 19/08/2021
Overzicht punten

Zitting van 3 augustus 2021

 

Aansluiting openbare riolering door De Watergroep: Keerstraat 60 - goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Aanvraag aansluiting op de openbare riolering van de woning Keerstraat 60.

 

 

Publicatiedatum: 19/08/2021
Overzicht punten

Zitting van 3 augustus 2021

 

Aansluiting openbare riolering door De Watergroep: Koning Albertstraat 30 - goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Aanvraag aansluiting op de openbare riolering van de woning Koning Alberstraat 30.

 

 

Publicatiedatum: 19/08/2021
Overzicht punten

Zitting van 3 augustus 2021

 

Aankopen professionele straatveegborstel - gunning

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Aankopen professionele straatveegborstel - gunning.

 

 

Publicatiedatum: 19/08/2021
Overzicht punten

Zitting van 3 augustus 2021

 

Aanvraag subsidie veilige schoolroutes 2021: Populierstraat-Bosweide, Stampmolenstraat en Lostraat-Kleine Lostraat - goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Aanvraag subsidie veilige schoolroutes 2021: Populierstraat-Bosweide, Stampmolenstraat en Lostraat-Kleine Lostraat - goedkeuring.

 

 

Publicatiedatum: 19/08/2021
Overzicht punten

Zitting van 3 augustus 2021

 

Subsidieaanvraag 2021010 voor het onderhoud van kleine landschapselementen en het knotten van bomen - goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Subsidieaanvraag 2021010 voor het onderhoud van kleine landschapselementen en het knotten van bomen - goedkeuring.

 

 

Publicatiedatum: 19/08/2021
Overzicht punten

Zitting van 3 augustus 2021

 

Subsidieaanvraag 2021011 voor het onderhoud van kleine landschapselementen en het knotten van bomen - goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Subsidieaanvraag 2021011 voor het onderhoud van kleine landschapselementen en het knotten van bomen - goedkeuring.

 

 

Publicatiedatum: 19/08/2021
Overzicht punten

Zitting van 3 augustus 2021

 

Subsidieaanvraag 2021012 voor het onderhoud van kleine landschapselementen en het knotten van bomen - goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Subsidieaanvraag 2021012 voor het onderhoud van kleine landschapselementen en het knotten van bomen - goedkeuring.

 

 

Publicatiedatum: 19/08/2021
Overzicht punten

Zitting van 3 augustus 2021

 

Subsidieaanvraag 2021013 voor het onderhoud van kleine landschapselementen en het knotten van bomen - goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Subsidieaanvraag 2021013 voor het onderhoud van kleine landschapselementen en het knotten van bomen - goedkeuring.

 

 

Publicatiedatum: 19/08/2021
Overzicht punten

Zitting van 3 augustus 2021

 

GROS: organisatie proeverijstand zomeravond 26 augustus 2021 - goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Tijdens de laatste zomeravond op 26 augustus 2021 wenst de GROS met een stand met gratis mocktails en proeverijen te staan.  Dit geheel volgens de op dat moment geldende COVID-19 maatregelen.

 

 

Publicatiedatum: 19/08/2021
Overzicht punten

Zitting van 3 augustus 2021

 

KLJ-Strijtem: gebruik uitleendienst - goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Het college dient het gebruik van het materiaal van de uitleendienst goed te keuren.

 

 

Publicatiedatum: 19/08/2021
Overzicht punten

Zitting van 3 augustus 2021

 

Pajotse Toerismepunten: samenwerkingsovereenkomst - goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Het college dient de procedure goed te keuren om mevrouw Katrien Meersseman deeltijds te kunnen aanstellen om het ambassadeurschap van de toerismepunten waar te nemen en in die functie het project verder uit te werken.

 

 

Publicatiedatum: 19/08/2021
Overzicht punten

Zitting van 3 augustus 2021

 

Gezinsbond OLVr. Lombeek: organisatie kermisweekend - goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Gezinsbond OLVr. Lombeek wenst op 4 en 5 september 2021 hun jaarlijks kermisweekend te organiseren geheel volgens de op dat moment geldend Covid-19 maatregelen.

 

 

Publicatiedatum: 19/08/2021
Overzicht punten

Zitting van 3 augustus 2021

 

Lievens Cycling: organisatie Strijtem kermis - goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Lievens Cycling wenst van 27 augustus 2021 tot en met 29 augustus 2021 Strijtem kermis te organiseren met optredens, familietocht, ... in het tent. Dit geheel volgens de Covid-19 maatregelen.

 

 

Publicatiedatum: 19/08/2021
Overzicht punten

Zitting van 3 augustus 2021

 

Notulen college van burgemeester en schepenen 19 juli 2021 - goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

De notulen van het college van burgemeester en schepenen dienen goedgekeurd te worden.

 

 

Publicatiedatum: 19/08/2021
Overzicht punten

Zitting van 3 augustus 2021

 

Besluiten algemeen directeur - kennisneming

 

Het college van burgemeester en schepenen dient kennis te nemen van de besluiten van de algemeen directeur.

 

 

Publicatiedatum: 19/08/2021
Overzicht punten

Zitting van 3 augustus 2021

 

Kerkfabriek Sint-Martinus Strijtem: notulen van de kerkraad van 16 juni 2021

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de notulen van de kerkraad Sint-Martinus Strijtem.

 

 

Publicatiedatum: 19/08/2021
Overzicht punten

Zitting van 3 augustus 2021

 

Kerkfabriek Sint-Gaugericus Pamel: notulen van de kerkraad van 28 juni 2021

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Het college van burgemeester en schepenen dient de notulen van de vergadering van de kerkraad Sint-Gaugericus Pamel goed te keuren.

 

 

Publicatiedatum: 19/08/2021
Overzicht punten

Zitting van 3 augustus 2021

 

Kerkfabriek Sint-Amandus Borchtlombeek: notulen van de kerkraad van 24 juni 2021

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de notulen van de kerkraad van Sint-Amandus te Borchtlombeek.

 

 

Publicatiedatum: 19/08/2021
Overzicht punten

Zitting van 3 augustus 2021

 

Vergoeding leden selectiecommissie aanwervingsprocedure van twee voltijds contractuele betrekkingen technisch assistent D1-D3 - goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de vergoeding van de leden van de selectiecommissie goed.

 

 

Publicatiedatum: 19/08/2021
Overzicht punten

Zitting van 3 augustus 2021

 

Gemeentepersoneel: verlenging werfreserve technisch assistent schoonmaak D1-D3 - goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Het college van burgemeester en schepenen kan een lopende wervingsreserve verlengen met een periode van maximum twee jaar.

 

 

Publicatiedatum: 19/08/2021
Overzicht punten

Zitting van 3 augustus 2021

 

Gemeentepersoneel: uitzendarbeid - aanstelling

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Het college van burgemeester en schepenen is bevoegd om uitzendkrachten in dienst te nemen binnen de mogelijkheden en regels die de gemeenteraad heeft vastgelegd.

 

 

Publicatiedatum: 19/08/2021
Overzicht punten

Zitting van 3 augustus 2021

 

Solva: maandverslag van de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk - juni 2021 - kennisneming

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het maandverslag van de Gemeenschappelijke Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk.

 

 

Publicatiedatum: 19/08/2021
Overzicht punten

Zitting van 3 augustus 2021

 

Gemeentefinanciën: gunningen

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

De gunningen dienen goedgekeurd te worden.

 

 

Publicatiedatum: 19/08/2021
Overzicht punten

Zitting van 3 augustus 2021

 

Gemeentefinanciën: goedkeuren van facturen

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Goedkeuren van facturen door het college van burgemeester en schepenen.

 

 

Publicatiedatum: 19/08/2021
Overzicht punten

Zitting van 3 augustus 2021

 

Huis van het Kind: organisatie vormingsreeks - goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Goedkeuring van de organisatie van een reeks vormingen voor ouders in najaar 2021 door Huis van het Kind.

 

 

Publicatiedatum: 19/08/2021
Overzicht punten

Zitting van 3 augustus 2021

 

Huis van het Kind: geefkast - goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Goedkeuring voor de installatie van geefkasten op het OCMW, in het gemeentehuis en het consultatiebureau van Kind & Gezin, en de inzet van een vrijwilliger voor het beheer ervan.

 

 

Publicatiedatum: 19/08/2021
Overzicht punten

Zitting van 3 augustus 2021

 

Huis van het Kind: resultaten ouderbevraging - kennisneming

 

Tussen 1 juni en 15 juli 2021 werd er een ouderbevraging gedaan vanuit Huis van het Kind. De resultaten hiervan worden ter kennisneming voorgelegd.

 

 

Publicatiedatum: 19/08/2021
Overzicht punten

Zitting van 3 augustus 2021

 

Geboortepremie: maand juni 2021

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Toekennen van de geboortepremies voor de maand juni 2021.

 

 

Publicatiedatum: 19/08/2021
Overzicht punten

Zitting van 3 augustus 2021

 

Bevolkingsregister: afschrijving van ambtswege

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Het college van burgemeester en schepenen beslist over de ambtshalve schrapping van een inwoner.

 

 

Publicatiedatum: 19/08/2021
Overzicht punten

Zitting van 3 augustus 2021

 

Bevolkingsregister: afschrijving van ambtswege

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Het college van burgemeester en schepenen beslist over de ambtshalve schrapping van een inwoner.

 

 

Publicatiedatum: 19/08/2021