Gemeente Roosdaal

 

Zitting van 18 mei 2020

 

Aanwezig:

 

Wim Goossens, burgemeester

Johan Van Lierde, Herman Claeys, Emmanuel de Béthune, An Van den Spiegel, Rudy Bracquez, schepenen

Emma Van der Maelen, algemeen directeur

 

 

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 18 mei 2020

 

Emmanuel de Béthune: omgevingsvergunning voor het aanleggen van een zwembad en een ha-ha keermuur

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen voor het aanleggen van een zwembad en een ha-ha keermuur.

 

 

Publicatiedatum: 28/05/2020
Overzicht punten

Zitting van 18 mei 2020

 

Bram van der Plas en Brenda Everaet: omgevingsvergunning voor het bouwen van een eengezinswoning in open verband in toepassing van art. 4.4.1 van de VCRO (inplanting)

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen voor het bouwen van een eengezinswoning in open verband in toepassing van art. 4.4.1 van de VCRO (inplanting).

 

 

Publicatiedatum: 28/05/2020
Overzicht punten

Zitting van 18 mei 2020

 

Iggino Stuyck namens Aquafin nv: omgevingsvergunning voor het  herinrichten van de Stampmolenstraat, IJzerenkruisstraat, Populierstraat,  Bosstraat en Bosweide

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen voor het herinrichten van de Stampmolenstraat, IJzerenkruisstraat, Populierstraat, Bosstraat en Bosweide.

 

 

Publicatiedatum: 28/05/2020
Overzicht punten

Zitting van 18 mei 2020

 

Moelieweg: gratis grondafstand/ruil - principiële beslissing - goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Moelieweg: gratis grondafstand/ruil - principiële beslissing.

 

 

Publicatiedatum: 28/05/2020
Overzicht punten

Zitting van 18 mei 2020

 

Aansluiting openbare riolering door De Watergroep: Gasthuistraat 131 - goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Goedkeuring van de aanvraag tot aansluiting op de openbare riolering van de woning Gasthuisstraat 131.

 

 

Publicatiedatum: 28/05/2020
Overzicht punten

Zitting van 18 mei 2020

 

Aansluiting openbare riolering door De Watergroep: Kaaitvaartstraat 21A- goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Goedkeuring van de aanvraag tot aansluiting op de openbare riolering Kaaitvaartstraat 21A.

 

 

Publicatiedatum: 28/05/2020
Overzicht punten

Zitting van 18 mei 2020

 

Locaties noodopvang: overeenkomsten bezetting ter bede voor parochiezalen Ons Huis en Sint Martinus en aanstelling poetsfirma - goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Goedkeuring overeenkomsten bezetting ter bede voor parochiezalen Ons Huis en Sint Martinus voor de organisatie van de noodopvang van de scholen.

Goedkeuring van de uitbreiding van de opdracht voor het poetsen van 't Sportvlot en parochiezalen Ons Huis en Sint Martinus, locaties waar de noodopvang van de scholen zal worden georganiseerd.

 

 

Publicatiedatum: 28/05/2020
Overzicht punten

Zitting van 18 mei 2020

 

Gemeentelijke basisschool Triangel - afdeling Pamel: oprichten kleuterblok - planning en timing - goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Goedkeuring van de planning/timing voor het oprichten van een kleuterblok in de gemeentelijke basisschool Triangel - afdeling Pamel.

 

 

Publicatiedatum: 28/05/2020
Overzicht punten

Zitting van 18 mei 2020

 

Samenwerking met Regionaal Landschap Pajottenland en Zennevallei vzw voor de samenaankoop plantgoed 2020 en later - goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Samenwerking met Regionaal Landschap Pajottenland en Zennevallei vzw voor de samenaankoop plantgoed 2020 en later - goedkeuring.

 

 

Publicatiedatum: 28/05/2020
Overzicht punten

Zitting van 18 mei 2020

 

Bunkers Roosdaal: verzoek metaaldetectie - goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Voorlegging ter goedkeuring van het verzoek van een hobby metaaldetectorist om op de bunkerweide te zoeken en graven naar potentieel waardevolle (erfgoed)objecten.

 

 

Publicatiedatum: 28/05/2020
Punt bijlagen/links Mail antwoord Kenny Dullaert 7-05-2020.pdf
overeenkomst_metaaldetectie.pdf
Mail verzoek Kenny Dullaert 27-04-2020.pdf
Mail Thomas D'hoker 6-05-2020.pdf
Overzicht punten

Zitting van 18 mei 2020

 

Toerisme: Pajottenland en Zennevallei - statuten - kennisneming

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Het college neemt kennis van het verzoek van Toerisme Pajottenland en Zennevallei om, ten gevolge van de gewijzigde functie van de vereniging, de aangepaste statuten aan de gemeenteraad ter goedkeuring voor te leggen.

 

 

Publicatiedatum: 28/05/2020
Overzicht punten

Zitting van 18 mei 2020

 

Beleefbare Dendervallei: blauwe lijnen - goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Het college dient het voorstel van aanbrengen van de blauwe lijnen op het Denderpad goed te keuren.

 

 

Publicatiedatum: 28/05/2020
Overzicht punten

Zitting van 18 mei 2020

 

Toerisme: Fietsnetwerk - aanpassing en bewegwijzering - goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Het college dient de aanpassingen aan het Fietsnetwerk op het grondgebied van Roosdaal goed te keuren.

 

 

Publicatiedatum: 28/05/2020
Overzicht punten

Zitting van 18 mei 2020

 

Leveren en plaatsen speeltuigen Denderpleintje: gunning - goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Leveren en plaatsen van speeltuigen voor het pleintje Dikke van Pamel - goedkeuring van de gunning.

 

 

Publicatiedatum: 28/05/2020
Overzicht punten

Zitting van 18 mei 2020

 

Aankoop blijf-in-je-buurt-boekje voor alle Roosdaalse gezinnen met 6-12-jarige kinderen - goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Voorstel aankoop van het blijf-in-je-buurt-boekje van Bataljong vzw, uitgeverij Stratier en BestInGraphics voor alle Roosdaalse gezinnen met 6- tot 12-jarige kinderen.

 

 

Publicatiedatum: 28/05/2020
Overzicht punten

Zitting van 18 mei 2020

 

Notulen college van burgemeester en schepenen 11 mei 2020 - goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

De notulen van het college van burgemeester en schepenen dienen goedgekeurd te worden.

 

 

Publicatiedatum: 28/05/2020
Overzicht punten

Zitting van 18 mei 2020

 

Besluiten algemeen directeur - kennisneming

 

Het college van burgemeester en schepenen dient kennis te nemen van de besluiten van de algemeen directeur.

 

 

Publicatiedatum: 28/05/2020
Overzicht punten

Zitting van 18 mei 2020

 

Kerkfabriek Sint-Martinus Strijtem: notulen van de kerkraad van 5 mei 2020

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de notulen van de kerkraad Sint-Martinus Strijtem.

 

 

Publicatiedatum: 28/05/2020
Overzicht punten

Zitting van 18 mei 2020

 

Fluvius opdrachthoudende vereniging: algemene vergadering tevens jaarvergadering van 27 mei 2020 - goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Het college van burgemeester en schepenen dient de agenda van de algemene vergadering tevens jaarvergadering van 27 mei 2020 van Fluvius opdrachthoudende vereniging goed te keuren. Dit besluit zal op de gemeenteraad van 4 juni 2020 bekrachtigd worden.

 

 

Publicatiedatum: 28/05/2020
Overzicht punten

Zitting van 18 mei 2020

 

Gemeentelijk archief: aansluiting bij het Serieregister Vlaamse Overheid - goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

De gemeenten sluiten kostenloos aan bij het Serieregister van de Vlaamse Overheid, een centraal register/applicatie waar de gemeentebesturen hun serie/archiefbestanden verplicht zullen moeten deponeren.

 

 

Publicatiedatum: 28/05/2020
Overzicht punten

Zitting van 18 mei 2020

 

Gemeentepersoneel: open verklaren van één voltijdse contractuele betrekking verantwoordelijke openbare werken A1a-A3a (38/38) - goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Het college van burgemeester en schepenen verklaart een betrekking vacant en bepaalt volgens welke procedure of procedures deze betrekking zal worden ingevuld.

 

 

Publicatiedatum: 28/05/2020
Overzicht punten

Zitting van 18 mei 2020

 

Gemeentepersoneel: open verklaren van één deeltijdse contractuele betrekking deskundige onderwijs B1-B3 (19/38) - goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Het college van burgemeester en schepenen verklaart een betrekking vacant en bepaalt volgens welke procedure of procedures deze betrekking zal worden ingevuld.

 

 

Publicatiedatum: 28/05/2020
Overzicht punten

Zitting van 18 mei 2020

 

Gemeentepersoneel: selectie jobstudenten zomervakantie 2020 - goedkeuring kandidaturen

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de kandidaturen van de jobstudenten voor de vakantie goed.

 

 

Publicatiedatum: 28/05/2020
Overzicht punten

Zitting van 18 mei 2020

 

Gemeentepersoneel: toekenning premie voor niet-gemotoriseerde verplaatsingen - fietsvergoeding - goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft toelating voor de fietsvergoeding.

 

 

Publicatiedatum: 28/05/2020
Overzicht punten

Zitting van 18 mei 2020

 

Alternatieve Gerechtelijke Maatregelen: aanvraag gemeenschapsdienst - goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Het college van burgemeester en schepenen beslist over de aanvragen voor gemeenschapsdienst.

 

 

Publicatiedatum: 28/05/2020
Overzicht punten

Zitting van 18 mei 2020

 

Gemeentelijke administratie: vervanging netwerkprinter P5 (gang 1e verdieping) via raamcontract "multifunctionals" van VERA Autonoom Provinciebedrijf, raming ten bedrage van 19.790,76 euro (inclusief BTW) voor een looptijd van 60 maand middels all-in huurovereenkomst - goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Huurovereenkomst all-in voor 60 maand ter vervanging van de multifunctional P5 (1e verdieping) wegens einde vorige overeenkomst.

 

 

Publicatiedatum: 28/05/2020
Overzicht punten

Zitting van 18 mei 2020

 

Gemeentefinanciën: gunningen

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

De gunningen dienen goedgekeurd te worden.

 

 

Publicatiedatum: 28/05/2020
Overzicht punten

Zitting van 18 mei 2020

 

Gemeentefinanciën: goedkeuren van facturen

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Het college van burgemeester en schepenen dient de facturen goed te keuren.

 

 

Publicatiedatum: 28/05/2020
Overzicht punten

Zitting van 18 mei 2020

 

Gemeentelijk onderwijs: toekenning premie voor niet-gemotoriseerde verplaatsingen - fietsvergoeding

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Het college van burgemeester en schepenen beslist over de goedkeuring van de fietsvergoeding.

 

 

Publicatiedatum: 28/05/2020
Overzicht punten

Zitting van 18 mei 2020

 

Geboortepremie: maand maart 2020

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Toekennen van de geboortepremies voor de maand maart 2020.

 

 

Publicatiedatum: 28/05/2020
Overzicht punten

Zitting van 18 mei 2020

 

Geboortepremie: maand april 2020

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Toekennen van de geboortepremies voor de maand april 2020.

 

 

Publicatiedatum: 28/05/2020
Overzicht punten

Zitting van 18 mei 2020

 

Begraafplaatsen: grafconcessie 30 jaar - goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Een nieuwe grafconcessie of verlenging van bestaande concessie op een Roosdaalse begraafplaats.

 

 

Publicatiedatum: 28/05/2020
Overzicht punten

Zitting van 18 mei 2020

 

Begraafplaatsen: grafconcessie 30 jaar - goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Een nieuwe grafconcessie of verlenging van bestaande concessie op een Roosdaalse begraafplaats.

 

 

Publicatiedatum: 28/05/2020
Overzicht punten

Zitting van 18 mei 2020

 

Begraafplaatsen: grafconcessie 30 jaar - goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Een nieuwe grafconcessie of verlenging van bestaande concessie op een Roosdaalse begraafplaats.

 

 

Publicatiedatum: 28/05/2020
Overzicht punten

Zitting van 18 mei 2020

 

Begraafplaatsen: grafconcessie 30 jaar - goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Een nieuwe grafconcessie of verlenging van bestaande concessie op een Roosdaalse begraafplaats.

 

 

Publicatiedatum: 28/05/2020
Overzicht punten

Zitting van 18 mei 2020

 

Begraafplaatsen: grafconcessie 30 jaar - goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Een nieuwe grafconcessie of verlenging van bestaande concessie op een Roosdaalse begraafplaats.

 

 

Publicatiedatum: 28/05/2020
Overzicht punten

Zitting van 18 mei 2020

 

Begraafplaatsen: grafconcessie 30 jaar - goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Een nieuwe grafconcessie of verlenging van bestaande concessie op een Roosdaalse begraafplaats.

 

 

Publicatiedatum: 28/05/2020
Overzicht punten

Zitting van 18 mei 2020

 

Begraafplaatsen: grafconcessie 30 jaar - goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Een nieuwe grafconcessie of verlenging van bestaande concessie op een Roosdaalse begraafplaats.

 

 

Publicatiedatum: 28/05/2020
Overzicht punten

Zitting van 18 mei 2020

 

Begraafplaatsen: grafconcessie 30 jaar - goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Een nieuwe grafconcessie of verlenging van bestaande concessie op een Roosdaalse begraafplaats.

 

 

Publicatiedatum: 28/05/2020
Overzicht punten

Zitting van 18 mei 2020

 

Begraafplaatsen: grafconcessie 30 jaar - goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Een nieuwe grafconcessie of verlenging van bestaande concessie op een Roosdaalse begraafplaats.

 

 

Publicatiedatum: 28/05/2020
Overzicht punten

Zitting van 18 mei 2020

 

Begraafplaatsen: grafconcessie 30 jaar - goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Een nieuwe grafconcessie of verlenging van bestaande concessie op een Roosdaalse begraafplaats.

 

 

Publicatiedatum: 28/05/2020
Overzicht punten

Zitting van 18 mei 2020

 

Begraafplaatsen: grafconcessie 30 jaar - goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Een nieuwe grafconcessie of verlenging van bestaande concessie op een Roosdaalse begraafplaats.

 

 

Publicatiedatum: 28/05/2020
Overzicht punten

Zitting van 18 mei 2020

 

Begraafplaatsen: grafconcessie 30 jaar - goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Een nieuwe grafconcessie of verlenging van bestaande concessie op een Roosdaalse begraafplaats.

 

 

Publicatiedatum: 28/05/2020
Overzicht punten

Zitting van 18 mei 2020

 

Begraafplaatsen: verlenging grafconcessie 20 jaar - goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Een nieuwe grafconcessie of verlenging van bestaande concessie op een Roosdaalse begraafplaats.

 

 

Publicatiedatum: 28/05/2020
Overzicht punten

Zitting van 18 mei 2020

 

Begraafplaatsen: grafconcessie 30 jaar - goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Een nieuwe grafconcessie of verlenging van bestaande concessie op een Roosdaalse begraafplaats.

 

 

Publicatiedatum: 28/05/2020