Gemeente Roosdaal

 

Zitting van 04 mei 2020

 

Aanwezig:

 

Wim Goossens, burgemeester

Johan Van Lierde, Herman Claeys, Emmanuel de Béthune, An Van den Spiegel, Rudy Bracquez, schepenen

Emma Van der Maelen, algemeen directeur

 

 

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 4 mei 2020

 

Peter Goossens (namens Unicas NV): openbaar onderzoek voor het bouwen van 4 eengezinswoningen en een meergezinswoning (2 woongelegenheden) - kennisneming

 

Kennisneming openbaar onderzoek omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen voor bouwen van 4 eengezinswoningen en een meergezinswoning (2 woongelegenheden).

 

 

Publicatiedatum: 14/05/2020
Overzicht punten

Zitting van 4 mei 2020

 

Thierry Taffijn (advocatenassociatie Taffijn - De Smet - Bergmans) namens Luc Hiel (Hiel Luc en Co nv) : beroep weigering omgevingsvergunning O.2019/146 - kennisneming

 

Kennisneming beroep weigering omgevingsvergunning O.2019/146.

 

 

Publicatiedatum: 14/05/2020
Overzicht punten

Zitting van 4 mei 2020

 

Danny en Katleen Coppens-Vanderlinden: omgevingsvergunning voor het bouwen van een eengezinswoning in open verband in toepassing van art. 4.4.1. van de VCRO (dakvorm en bouwdiepte)

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen voor het bouwen van een eengezinswoning in open verband in toepassing van art. 4.4.1. van de VCRO (dakvorm en bouwdiepte).

 

 

Publicatiedatum: 14/05/2020
Overzicht punten

Zitting van 4 mei 2020

 

Ann Jeanne Van Lierde : omgevingsvergunning voor bestemmingswijziging van bos naar tuin

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen voor een bestemmingswijziging van bos naar tuin.

 

 

Publicatiedatum: 14/05/2020
Overzicht punten

Zitting van 4 mei 2020

 

Guido Vierendeels: omgevingsvergunning voor 2 nieuwe kavels voor een eengezinswoning in open verband

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Omgevingsvergunning voor 2 nieuwe kavels voor een eengezinswoning in open verband.

 

 

Publicatiedatum: 14/05/2020
Overzicht punten

Zitting van 4 mei 2020

 

De Doncker bvba en De Doncker namens de heer Frank Beeckman: omgevingsvergunning voor het het regulariseren en exploiteren van een betoncentrale (24 maand)

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen en ingedeelde inrichtingen of activiteiten voor het regulariseren en exploiteren van een betoncentrale (24 maand).

 

 

Publicatiedatum: 14/05/2020
Overzicht punten

Zitting van 4 mei 2020

 

Hoge Raad voor het Handhavinguitvoering: advies herstelvordering bouwovertreding Kriebrugstraat 20 A

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Hoge Raad voor het Handhavinguitvoering: advies herstelvordering bouwovertreding Kriebrugstraat 20 A.

 

 

Publicatiedatum: 14/05/2020
Overzicht punten

Zitting van 4 mei 2020

 

Subsidie duurzame biodiversiteit - Het Hart van Loemek: de realisatie van een klimaatrobuust groen-blauw hart in de dorpskern van Onze-Lieve-Vrouw Lombeek - goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Het college van burgemeester en schepenen beslist over het indienen van een subsidieproject voor duurzame biodiversiteit.

 

 

Publicatiedatum: 14/05/2020
Overzicht punten

Zitting van 4 mei 2020

 

Zonnelied vzw: gebruik uitleendienst tijdens coronamaatregelen - goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Het college van burgemeester en schepenen dient het gebruik van het materiaal van de uitleendienst goed te keuren.

 

 

Publicatiedatum: 14/05/2020
Punt bijlagen/links ZONNELIED vzw - formuitleendienst corona 28 april 2020.pdf
Overzicht punten

Zitting van 4 mei 2020

 

Jeugdraad Roosdaal: overzicht rekening en afrekeningsdossier 2019 - goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Het college van burgemeester en schepenen dient het afrekeningsdossier van 2019 van de jeugdraad goed te keuren.

 

 

Publicatiedatum: 14/05/2020
Overzicht punten

Zitting van 4 mei 2020

 

Notulen college van burgemeester en schepenen 27 april 2020 - goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

De notulen van het college van burgemeester en schepenen dienen goedgekeurd te worden.

 

 

Publicatiedatum: 14/05/2020
Overzicht punten

Zitting van 4 mei 2020

 

Besluiten algemeen directeur - kennisneming

 

Besluiten algemeen directeur - kennisneming.

 

 

Publicatiedatum: 14/05/2020
Overzicht punten

Zitting van 4 mei 2020

 

Kerkfabriek Sint-Gaugericus Pamel: notulen van de kerkraad van 15 april 2020

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Het college van burgemeester en schepenen dient de notulen van de vergadering van de kerkraad Sint-Gaugericus Pamel goed te keuren.

 

 

Publicatiedatum: 14/05/2020
Overzicht punten

Zitting van 4 mei 2020

 

Gemeentepersoneel: vrijwillig ontslag - aanvaarding

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verzoek tot vrijwillig ontslag en keurt de voorgestelde opzegtermijn goed.

 

 

Publicatiedatum: 14/05/2020
Overzicht punten

Zitting van 4 mei 2020

 

Gemeentepersoneel: toekenning premie voor niet-gemotoriseerde verplaatsingen - fietsvergoeding - goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft toelating voor de fietsvergoeding.

 

 

Publicatiedatum: 14/05/2020
Overzicht punten

Zitting van 4 mei 2020

 

Gemeentebelastingen: bezwaar aanplakborden 2018 - Fichenr. 10.481 - Kaaitvaartstraat - niet-inwilliging

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Gemeentebelastingen: bezwaar op de aanplakborden voor het aanslagjaar 2018, geplaatst op de Kaaitvaartstraat - niet-inwilliging.

 

 

Publicatiedatum: 14/05/2020
Overzicht punten

Zitting van 4 mei 2020

 

Gemeentebelastingen: bezwaar op aanplakborden 2018 - Fichenummer 10.486 - niet-inwilliging

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Gemeentebelastingen: bezwaar op de aanplakborden voor het aanslagjaar 2018, geplaatst op de Oudebaan 11 en Lostraat - niet-inwilliging.

 

 

Publicatiedatum: 14/05/2020
Overzicht punten

Zitting van 4 mei 2020

 

Gemeentebelasting: Bezwaar aanplakborden 2018 - Fichenr. 10482 - inwilliging

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Gemeentebelastingen: bezwaar op de aanplakborden voor het aanslagjaar 2018, geplaatst op de Kleistraat 17 - inwilliging.

 

 

Publicatiedatum: 14/05/2020
Overzicht punten

Zitting van 4 mei 2020

 

Aankoop mondmaskers voor onderwijzend personeel en gemeentepersoneel - gunning

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de gunning van de aankoop van herbruikbare mondmaskers voor onderwijzend personeel en gemeentepersoneel goed.

 

 

Publicatiedatum: 14/05/2020
Overzicht punten

Zitting van 4 mei 2020

 

Gemeentefinanciën: goedkeuren van facturen

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Het college van burgemeester en schepenen dient de facturen goed te keuren.

 

 

Publicatiedatum: 14/05/2020
Overzicht punten

Zitting van 4 mei 2020

 

Gemeentefinanciën: gunningen

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

De gunningen dienen goedgekeurd te worden.

 

 

Publicatiedatum: 14/05/2020
Overzicht punten

Zitting van 4 mei 2020

 

Aankoop van schoolbenodigdheden in het kader van kosteloos onderwijs schooljaar 2020-2021: technische beschrijving, raming ten bedrage van 7.000,00 euro (inclusief 21% BTW), aan te schrijven kandidaten, uiterste datum van indienen van de offertes - goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Aankoop van schoolbenodigdheden in het kader van kosteloos onderwijs schooljaar 2020-2021: technische beschrijving, raming ten bedrage van 7.000,00 euro (inclusief 21% BTW), aan te schrijven kandidaten, uiterste datum van indienen van de offertes - goedkeuring.

 

 

Publicatiedatum: 14/05/2020
Overzicht punten

Zitting van 4 mei 2020

 

Begraafplaatsen: grafconcessie 30 jaar - goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Een nieuwe grafconcessie of verlenging van bestaande concessie op een Roosdaalse begraafplaats.

 

 

Publicatiedatum: 14/05/2020
Overzicht punten

Zitting van 4 mei 2020

 

Begraafplaatsen: grafconcessie 30 jaar - goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Een nieuwe grafconcessie of verlenging van bestaande concessie op een Roosdaalse begraafplaats.

 

 

Publicatiedatum: 14/05/2020
Overzicht punten

Zitting van 4 mei 2020

 

Begraafplaatsen: grafconcessie 30 jaar - goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Een nieuwe grafconcessie of verlenging van bestaande concessie op een Roosdaalse begraafplaats.

 

 

Publicatiedatum: 14/05/2020
Overzicht punten

Zitting van 4 mei 2020

 

Begraafplaatsen: grafconcessie 30 jaar - goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Een nieuwe grafconcessie of verlenging van bestaande concessie op een Roosdaalse begraafplaats.

 

 

Publicatiedatum: 14/05/2020
Overzicht punten

Zitting van 4 mei 2020

 

Begraafplaatsen: grafconcessie 30 jaar - goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Een nieuwe grafconcessie of verlenging van bestaande concessie op een Roosdaalse begraafplaats.

 

 

Publicatiedatum: 14/05/2020
Overzicht punten

Zitting van 4 mei 2020

 

Begraafplaatsen: grafconcessie 30 jaar - goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Een nieuwe grafconcessie of verlenging van bestaande concessie op een Roosdaalse begraafplaats.

 

 

Publicatiedatum: 14/05/2020
Overzicht punten

Zitting van 4 mei 2020

 

Jubilarissen juni 2020: toekennen premie - goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Jubilarissen juni 2020: toekennen premie - goedkeuring.

 

 

Publicatiedatum: 14/05/2020