Gemeente Roosdaal

 

Zitting van 20 april 2020

 

Aanwezig:

 

Wim Goossens, burgemeester

Johan Van Lierde, Herman Claeys, Emmanuel de Béthune, An Van den Spiegel, Rudy Bracquez, schepenen

Emma Van der Maelen, algemeen directeur

 

 

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 20 april 2020

 

Kristof Van Cutsem: openbaar onderzoek omgevingsvergunning voor bijstellen van de verkavelingsvoorschriften (bouwzone) - kennisneming

 

Kennisneming openbaar onderzoek omgevingsvergunning voor het bijstellen van een verkaveling voor het bijstellen van de verkavelingsvoorschriften (bouwzone).

 

 

Publicatiedatum: 28/04/2020
Overzicht punten

Zitting van 20 april 2020

 

Frederic Van der linden: omgevingsvergunning voor het bouwen van een eengezinswoning in open verband in toepassing van art. 4.4.1. van de VCRO (kroonlijsthoogte)

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen voor het bouwen van een eengezinswoning in open verband in toepassing van art. 4.4.1. van de VCRO (kroonlijsthoogte).

 

 

Publicatiedatum: 28/04/2020
Overzicht punten

Zitting van 20 april 2020

 

Frank Van Zeebroeck: omgevingsvergunning voor het plaatsen van een paardenstal

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen voor het plaatsen van een paardenstal.

 

 

Publicatiedatum: 28/04/2020
Overzicht punten

Zitting van 20 april 2020

 

Roger Van Bellinghen namens Van Bellinghen bvba: omgevingsvergunning voor het bouwen van een opslagplaats en het exploiteren van een algemene aanneming

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen voor het bouwen van een opslagplaats en het exploiteren van een algemene aanneming.

 

 

Publicatiedatum: 28/04/2020
Overzicht punten

Zitting van 20 april 2020

 

Ronny en Pascale Van der Straeten-Dries: omgevingsvergunning voor het bouwen van een eengezinswoning in open verband

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen voor het bouwen van een eengezinswoning in open verband.

 

 

Publicatiedatum: 28/04/2020
Overzicht punten

Zitting van 20 april 2020

 

Geert Berkein namens Multiprofessioneel Architectenburo Berkein bvba en Gino Weyne namens Weyne-Projects bvba: omgevingsvergunning voor het bouwen van een eengezinswoning in halfopen verband

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen voor het bouwen van een eengezinswoning in halfopen verband.

 

 

Publicatiedatum: 28/04/2020
Overzicht punten

Zitting van 20 april 2020

 

Bernardino Baldroega Morais: omgevingsvergunning voor het  verbouwen van een eengezinswoning (gevelrenovatie)

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen voor het verbouwen van een eengezinswoning (gevelrenovatie).

 

 

Publicatiedatum: 28/04/2020
Overzicht punten

Zitting van 20 april 2020

 

Arne Mertens: omgevingsvergunning voor het bouwen van een eengezinswoning in halfopen verband, toepassing wijzigingsverzoek - goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Omgevingsvergunning voor het bouwen van een eengezinswoning in halfopen verband, toepassing wijzigingsverzoek.

 

 

Publicatiedatum: 28/04/2020
Overzicht punten

Zitting van 20 april 2020

 

Signalisatie Rotstraat: aanwijzingsbord C29 - goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Signalisatie Rotstraat: aanwijzingsbord C29 - goedkeuring.

 

 

Publicatiedatum: 28/04/2020
Overzicht punten

Zitting van 20 april 2020

 

Takenpakket 2020 RioPact: bijkomende opdracht - goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Goedkeuring van de bijkomende opdracht binnen het takenpakket van RioPact.

 

 

Publicatiedatum: 28/04/2020
Overzicht punten

Zitting van 20 april 2020

 

Ramerstraat: wegen- en rioleringswerken - voorontwerp - goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Goedkeuring van het voorontwerp van de wegen- en rioleringswerken Ramerstraat.

 

 

Publicatiedatum: 28/04/2020
Overzicht punten

Zitting van 20 april 2020

 

Gemeentelijk leegstandsregister: te schrappen woning - goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de schrapping van de leegstand goed wegens bewoning.

 

 

Publicatiedatum: 28/04/2020
Overzicht punten

Zitting van 20 april 2020

 

Subsidieaanvraag 2020007 voor het aanplanten van kleine landschapselementen en bomen - goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Subsidieaanvraag 2020007 voor het aanplanten van kleine landschapselementen en bomen - goedkeuring.

 

 

Publicatiedatum: 28/04/2020
Overzicht punten

Zitting van 20 april 2020

 

Notulen college van burgemeester en schepenen 14 april 2020 - goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

De notulen van het college van burgemeester en schepenen dienen goedgekeurd te worden.

 

 

Publicatiedatum: 28/04/2020
Overzicht punten

Zitting van 20 april 2020

 

Vergoeding leden selectiecommissie aanwervingsprocedure van een voltijds statutair verantwoordelijke aankopen A1a-A3a- goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de vergoeding van de leden van de selectiecommissie goed.

 

 

Publicatiedatum: 28/04/2020
Overzicht punten

Zitting van 20 april 2020

 

Gemeentepersoneel: toekenning premie voor niet-gemotoriseerde verplaatsingen - fietsvergoeding - goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft toelating voor de fietsvergoeding.

 

 

Publicatiedatum: 28/04/2020
Overzicht punten

Zitting van 20 april 2020

 

Gemeentepersoneel: arbeidsongeval arbeider - geen blijvende ongeschiktheid - kennisneming

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Sinds 1 juli 2014 is de werkgever wettelijk verplicht bij arbeidsongevallen met een tijdelijke arbeidsongeschiktheid van minder of meer dan 30 dagen de genezenverklaring af te handelen. De werkgever dient op dit vlak een aantal stappen te ondernemen aangezien Medex hierin geen initiatief neemt. De werkgever dient de genezing te bevestigen en te betekenen aan het slachtoffer.

 

 

Publicatiedatum: 28/04/2020
Overzicht punten

Zitting van 20 april 2020

 

Gemeentepersoneel: attentie naar aanleiding van secretaressedag op 16 april 2020 - goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Elk jaar wordt er naar aanleiding van secretaressedag (personeelsdag) een attentie aangeboden.

 

 

Publicatiedatum: 28/04/2020
Overzicht punten

Zitting van 20 april 2020

 

Aankoop van mondmaskers ter bescherming tegen de COVID-19-pandemie - principiële goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt de principiële beslissing om over te gaan tot aankoop van mondmaskers ter bescherming tegen de COVID-19-pandemie.

 

 

Publicatiedatum: 28/04/2020
Overzicht punten

Zitting van 20 april 2020

 

Gemeentefinanciën: gunningen

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

De gunningen dienen goedgekeurd te worden.

 

 

Publicatiedatum: 28/04/2020
Overzicht punten

Zitting van 20 april 2020

 

Gemeentefinanciën: goedkeuren van facturen

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Het college van burgemeester en schepenen dient de facturen goed te keuren.

 

 

Publicatiedatum: 28/04/2020
Overzicht punten

Zitting van 20 april 2020

 

Gemeentelijk onderwijs: aanvraag van 2 extra halve dagen voor een pedagogische studiedag tijdens het schooljaar 2020-2021 voor het onderwijzend personeel van de gemeentelijke basisschool Triangel - goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Gemeentelijk onderwijs: aanvraag van 2 extra halve dagen voor een pedagogische studiedag tijdens het schooljaar 2020-2021 voor het onderwijzend personeel van de gemeentelijke basisschool Triangel.

 

 

Publicatiedatum: 28/04/2020
Overzicht punten

Zitting van 20 april 2020

 

Jubilarissen mei 2020: toekennen premie - goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Jubilarissen mei 2020: toekennen premie - goedkeuring.

 

 

Publicatiedatum: 28/04/2020
Overzicht punten

Zitting van 20 april 2020

 

Viering 101-jarige: toekennen premie - goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Viering 101-jarige: toekennen premie - goedkeuring.

 

 

Publicatiedatum: 28/04/2020