Gemeente Roosdaal

 

Zitting van 14 mei 2024

 

Aanwezig:

 

Wim Goossens, burgemeester

Johan Van Lierde, An Van den Spiegel, Rudy Bracquez, schepenen

 

Verontschuldigd:

 

Emmanuel de Béthune, Johan Linthout, schepenen

 

 

Overzicht punten

Zitting van 14 mei 2024

 

Jean-Pierre Van Laethem: omgevingsvergunning voor het 1 nieuwe kavel voor een eengezinswoning in open verband met nieuwe rooilijn van 5 meter uit de as van de Bievegemberg - O.V.2024/2

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden of het bijstellen van een verkaveling voor 1 nieuwe kavel voor een eengezinswoning in open verband met nieuwe rooilijn van 5 meter uit de as van de Bievegemberg.

 

 

Publicatiedatum: 27/05/2024
Overzicht punten

Zitting van 14 mei 2024

 

Luc Hiel: beroepschrift omgevingsvergunning - Strijtemplein 32 - O.2023/128 - kennisneming

 

Beroepschrift omgevingsvergunning Strijtemplein 32 - O.2023/128 - kennisneming.

 

 

Publicatiedatum: 27/05/2024
Overzicht punten

Zitting van 14 mei 2024

 

Administratieve lus omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden (6 nieuwe kavels voor halfopen en gesloten bebouwing) - Strijtemplein / Pastoor Cuylitsweg - O.V. 2024/5

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden (6 nieuwe kavels voor halfopen en gesloten bebouwing) - Strijtemplein 22 -  administratieve lus.

 

 

Publicatiedatum: 27/05/2024
Overzicht punten

Zitting van 14 mei 2024

 

Luc Hiel: adviesvraag deputatie betreffende het beroep tegen de omgevingsvergunning voor het aanleggen van een verharding - Strijtemplein 32 - O.2023/128

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Adviesvraag deputatie betreffende het beroep tegen de omgevingsvergunning voor het aanleggen van een verharding.

 

 

Publicatiedatum: 27/05/2024
Overzicht punten

Zitting van 14 mei 2024

 

Nina De Coster, Leen Deraedt en Sigrid Sempot (namens Providentia CVBA): uitnodiging hoorzitting Deputatie bouwberoep - Halleweg ZN - O.2023/78 - deelname

 

Dit agendapunt werd uitgesteld naar een volgende zitting.

 

 

Publicatiedatum: 27/05/2024
Overzicht punten

Zitting van 14 mei 2024

 

Vetas vzw (veterinary assistance): aanvraag betaling kosten in beslag genomen dieren - goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Aanvraag voor betaling kosten voor in beslag genomen dieren - goedkeuring.

 

 

Publicatiedatum: 27/05/2024
Overzicht punten

Zitting van 14 mei 2024

 

Tuinrangers: deelname aan het project - goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Tuinrangers: deelname aan het project.

 

 

Publicatiedatum: 27/05/2024
Overzicht punten

Zitting van 14 mei 2024

 

Leveren en plaatsen middenspanningscabine Den Broebel: definitieve oplevering - goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Leveren en plaatsen middenspanningscabine Den Broebel: definitieve oplevering - goedkeuring.

 

 

Publicatiedatum: 27/05/2024
Overzicht punten

Zitting van 14 mei 2024

 

Fiberklaar: plan van aanpak - goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Fiberklaar: plan van aanpak - goedkeuring.

 

 

Publicatiedatum: 27/05/2024
Overzicht punten

Zitting van 14 mei 2024

 

Aanleg twee-sporenverharding Molenkauter: meerwerk 1 - goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Aanleg twee-sporenverharding Molenkauter: meerwerk 1 - goedkeuring.

 

 

Publicatiedatum: 27/05/2024
Overzicht punten

Zitting van 14 mei 2024

 

Op 't Hof bv: organisatie EK-wedstrijden "Rode Duivels op het scherm" - goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Op 't Hof bv wenst de EK-wedstrijden van de Rode Duivels op groot scherm uit te geven voor de Roosdaalse inwoners.

 

 

Publicatiedatum: 27/05/2024
Overzicht punten

Zitting van 14 mei 2024

 

Pamelse Wielerclub: organisatie wielerwedsrijd "Grote Prijs BNP Paribas Fortis" - goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Op zondag 2 juni 2024 organiseert de Pamelse Wielerclub de Grote Prijs BNP Paribas Fortis. Het parcours gaat over het grondgebied van Roosdaal.

 

 

Publicatiedatum: 27/05/2024
Overzicht punten

Zitting van 14 mei 2024

 

Drinks4You: organisatie zeppos lounge bar - goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Van 1 juni 2024 tot 30 september 2024 wenst Drinks4You een pop-up (zomer)bar "Zeppos lounge bar" te organiseren.

 

 

Publicatiedatum: 27/05/2024
Overzicht punten

Zitting van 14 mei 2024

 

Aanvragen cultuurcheques - goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Het college dient de toekenning van cultuurcheques goed te keuren.

 

 

Publicatiedatum: 27/05/2024
Overzicht punten

Zitting van 14 mei 2024

 

Ontwerp en druk vrijetijdsbrochure 2024: technische beschrijving, raming ten bedrage van 3.500,00 euro (inclusief BTW), aan te schrijven ondernemers, uiterste datum indienen offertes - goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Goedkeuring technische beschrijving, raming ten bedrage van 3.500,00 euro (inclusief BTW), aan te schrijven ondernemers en uiterste datum indienen offertes voor de opdracht voor ontwerp en druk van een vrijetijdsbrochure.

 

 

Publicatiedatum: 27/05/2024
Overzicht punten

Zitting van 14 mei 2024

 

Seniorenraad Roosdaal: organisatie seniorenmaand - goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Tijdens de seniorenmaand van juni wenst de seniorenraad Roosdaal een aantal activiteiten te organiseren voor haar senioren.

 

 

Publicatiedatum: 27/05/2024
Overzicht punten

Zitting van 14 mei 2024

 

Seniorenfeest 2024: leveren maaltijd op donderdag 30 mei 2024 - gunning

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

De gunning voor het leveren van de maaltijd voor het seniorenfeest van donderdag 30 mei 2024 dient door het schepencollege goedgekeurd te worden.

 

 

Publicatiedatum: 27/05/2024
Overzicht punten

Zitting van 14 mei 2024

 

Notulen college van burgemeester en schepenen 6 mei 2024 - goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

De notulen van het college van burgemeester en schepenen dienen goedgekeurd te worden.

 

 

Publicatiedatum: 27/05/2024
Overzicht punten

Zitting van 14 mei 2024

 

Kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw te Onze-Lieve-Vrouw-Lombeek: notulen van de kerkraad van 29 april 2024

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de notulen van de kerkraad Onze-Lieve-Vrouw-Lombeek.

 

 

Publicatiedatum: 27/05/2024
Overzicht punten

Zitting van 14 mei 2024

 

Poolstok cv: Algemene Vergadering op vrijdag 31 mei 2024 - goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Het college van burgemeester en schepenen dient de agenda van de Algemene Vergadering van Poolstok cv goed te keuren.

 

 

Publicatiedatum: 27/05/2024
Overzicht punten

Zitting van 14 mei 2024

 

Organisatie thema-avond omtrent veiligheid op 12 juni 2024 - goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Organisatie thema-avond omtrent veiligheid op 12 juni 2024 - goedkeuring.

 

 

Publicatiedatum: 27/05/2024
Overzicht punten

Zitting van 14 mei 2024

 

Ouderwerking Triangel Pamel: vraag tot bijdrage van Lokaal Bestuur i.v.m. wedstrijd Pajottenland+ - goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

De ouderwerking van Triangel Pamel schenkt cadeau's aan de winnende ouders van de wedstrijd Pajottenland+ en vraagt of het Lokaal Bestuur ook iets wil schenken.

 

 

Publicatiedatum: 27/05/2024
Overzicht punten

Zitting van 14 mei 2024

 

Gemeentepersoneel: selectie één voltijdse contractuele betrekking deskundige ICT - aanstelling

 

BESLUIT:

Bij geheime stemming.
 

 

Na afloop van de selectieprocedure beslist de aanstellende overheid over de aanstelling van een kandidaat.

 

 

Publicatiedatum: 27/05/2024
Overzicht punten

Zitting van 14 mei 2024

 

Gemeentefinanciën: goedkeuren van facturen

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de facturen goed.

 

 

Publicatiedatum: 27/05/2024
Overzicht punten

Zitting van 14 mei 2024

 

Gemeentefinanciën: gunningen

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

De gunningen dienen goedgekeurd te worden.

 

 

Publicatiedatum: 27/05/2024
Overzicht punten

Zitting van 14 mei 2024

 

Busvervoer gemeentelijke basisschool Triangel en gemeentelijke diensten: bestek, raming ten bedrage van 221.357,68 euro (inclusief 6% BTW), wijze van gunnen, in kennis stellen van ondernemers - goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de opstart van de procedure om een dienstverlener aan te stellen goed.

 

 

Publicatiedatum: 27/05/2024
Overzicht punten

Zitting van 14 mei 2024

 

Verkiezingen 9 juni 2024: vaststelling kiezerslijst

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Op 9 juni 2024 vinden de verkiezingen plaats voor het Europees, het federaal en het Vlaams Parlement.

 

 

Publicatiedatum: 27/05/2024
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.