Gemeente Roosdaal

 

Zitting van 06 mei 2024

 

Aanwezig:

 

Wim Goossens, burgemeester

Johan Van Lierde, Emmanuel de Béthune, An Van den Spiegel, Rudy Bracquez, schepenen

 

Verontschuldigd:

 

Johan Linthout, schepen

 

 

Overzicht punten

Zitting van 6 mei 2024

 

Vicky Vanhuylenbroeck: omgevingsvergunning voor het aanleggen van verharding naast de woning - Kapellestraat 31 1760 Roosdaal - O.2024/24

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen voor aanleggen van verharding naast de woning.

 

 

Publicatiedatum: 21/05/2024
Overzicht punten

Zitting van 6 mei 2024

 

Mathias Vandaele namens HECTAAR NV: omgevingsvergunning voor het bouwen van 2 eengezinswoningen in halfopen verband - Borrekets 1 1760 Roosdaal - O.2024/30

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen voor het bouwen van 2 eengezinswoningen in halfopen verband.

 

 

Publicatiedatum: 21/05/2024
Overzicht punten

Zitting van 6 mei 2024

 

Mathias Vandaele namens HECTAAR NV: omgevingsvergunning voor het bouwen van 2 eengezinswoningen in halfopen verband - Stekelbees 4 1760 Roosdaal - O.2024/32

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen voor het bouwen van 2 eengezinswoningen in halfopen verband.

 

 

Publicatiedatum: 21/05/2024
Overzicht punten

Zitting van 6 mei 2024

 

Kevin Calis: omgevingsvergunning voor het plaatsen van een keermuur met reliëfwijzigingen - 0.2024/28

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen voor plaatsen van een keermuur met reliëfwijzigingen.

 

 

Publicatiedatum: 21/05/2024
Overzicht punten

Zitting van 6 mei 2024

 

Manu Renard namens UNICAS NV: omgevingsvergunning voor het bouwen van een eengezinswoning in halfopen verband - Borrekets 19 1760 Roosdaal - 0.2024/36

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen voor het bouwen van een eengezinswoning in halfopen verband.

 

 

Publicatiedatum: 21/05/2024
Overzicht punten

Zitting van 6 mei 2024

 

Roger Segers: omgevingsvergunning voor 3 nieuwe kavels voor eengezinswoningen waarvan 2 in halfopen verband en 1 in gesloten verband - O.V.2024/3

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden voor 3 nieuwe kavels voor eengezinswoningen waarvan 2 in halfopen verband en 1 in gesloten verband.

 

 

Publicatiedatum: 21/05/2024
Overzicht punten

Zitting van 6 mei 2024

 

Mathias Seghaye (namens Hofkes Mathias BV): omgevingsvergunning voor het slopen van een eengezinswoning (met handelszaak) en een nieuwbouw van een meergezinswoning (2 wooneenheden) met achterliggende loods - Pamelse Klei 51 - O.2024/13

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen voor het slopen van een eengezinswoning (met handelszaak) en een nieuwbouw van een meergezinswoning (2 wooneenheden) met achterliggende loods.

 

 

Publicatiedatum: 21/05/2024
Overzicht punten

Zitting van 6 mei 2024

 

Jonathan De Metter: omgevingsvergunning voor het vernieuwen van bestaande terrasverharding - Ninoofsesteenweg 39 - O.2024/31

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen voor het vernieuwen van bestaande terrasverharding.

 

 

Publicatiedatum: 21/05/2024
Overzicht punten

Zitting van 6 mei 2024

 

Manu Renard (namens Unicas NV): omgevingsvergunning voor het bouwen van een meergezinswoning (8 woongelegenheden) met parkeersokkel - Borrekets 10 - O.2023/136 - aanpassing

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen voor het bouwen van een meergezinswoning (8 woongelegenheden) met parkeersokkel - aanpassing.

 

 

Publicatiedatum: 21/05/2024
Overzicht punten

Zitting van 6 mei 2024

 

Administratieve lus omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen voor plaatsen van een lichtgevende reclame en het verbouwen en uitbreiden van een bestaand sportcentrum - Omer De Vidtslaan 52 - O.2024/15

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige inlichtingen voor plaatsen van een lichtgevende reclame en het verbouwen en uitbreiden van een bestaand sportcentrum - administratieve lus.

 

 

Publicatiedatum: 21/05/2024
Overzicht punten

Zitting van 6 mei 2024

 

Verkiezingen: praktische organisatie - goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Praktische organisatie van de Europese, federale en regionale verkiezingen op 9 juni 2024.

 

 

Publicatiedatum: 21/05/2024
Overzicht punten

Zitting van 6 mei 2024

 

Digitaal parkeerrecht rechthebbenden parkeerkaart personen met een handicap

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Digitaal parkeerrecht rechthebbenden parkeerkaart personen met een handicap.

 

 

Publicatiedatum: 21/05/2024
Overzicht punten

Zitting van 6 mei 2024

 

Roosdaal breekt uit - Kapelleweide: vorderingsstaat 4 - goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Roosdaal breekt uit - Kapelleweide: vorderingsstaat 4 - goedkeuring.

 

 

Publicatiedatum: 21/05/2024
Overzicht punten

Zitting van 6 mei 2024

 

Ninoofsesteenweg (VMM B214016): riolering N8, tussen Poelkveldstraat en Elbeek. N8, tussen Omloopbeek en Elbeek - beoordeling eindafrekeningsdossier

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Ninoofsesteenweg (VMM B214016): riolering N8, tussen Poelkveldstraat en Elbeek. N8, tussen Omloopbeek en Elbeek - beoordeling eindafrekeningsdossier.

 

 

Publicatiedatum: 21/05/2024
Overzicht punten

Zitting van 6 mei 2024

 

Dienst welzijn en vrije tijd: organisatie Markt van de Smaak - goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Op zondag 26 mei 2024 wordt de Markt van de Smaak georganiseerd ism de Sneukeltocht in en rond het PlattelandscentrumPeerenbosch.

 

 

Publicatiedatum: 21/05/2024
Overzicht punten

Zitting van 6 mei 2024

 

FC Flora: organisatie Flora Cup 6.0 - goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

FC Flora vzw wenst op zaterdag 1 juni 2024 en zondag 2 juni 2024 de Flora Cup 6.0 te organiseren op hun terrein gelegen Monnikveldstraat.

 

 

Publicatiedatum: 21/05/2024
Overzicht punten

Zitting van 6 mei 2024

 

Sport: organisatie G-sportdag voor mensen met een beperking door DAÏS vzw te Belleheide Center - goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Het college van burgemeester en schepenen dient de organisatie van een G-sportfeest door DAÏS vzw goed te keuren.

 

 

Publicatiedatum: 21/05/2024
Overzicht punten

Zitting van 6 mei 2024

 

Roparun: ter beschikking stellen van een rustplaats in Roosdaal aan het team Result Laboratorium - goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Het college van burgemeester en schepenen dient het ter beschikking stellen van een rustplaats voor team Result Laboratorium voor de Roparun goed te keuren.

 

 

Publicatiedatum: 21/05/2024
Overzicht punten

Zitting van 6 mei 2024

 

ILV Sportregio Pajottenland: jaarrekening 2023 - goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

De jaarrekening 2023 van de ILV Sportregio Pajottenland dient te worden goedgekeurd.

 

 

Publicatiedatum: 21/05/2024
Overzicht punten

Zitting van 6 mei 2024

 

Erwin Van Dessel: organisatie verrassingsfeest - goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

De heer Erwin Van Dessel wenst op zaterdag 8 juni 2024 een verrassingsfeest (verjaardagsfeest) te organiseren.

 

 

Publicatiedatum: 21/05/2024
Overzicht punten

Zitting van 6 mei 2024

 

Inhuldiging Lostraat-Korte Kamstraat-Profetenstraat: verhoging raming - goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Het college van burgemeester en schepenen dient de verhoging van de raming voor de officiële inhuldiging Lostraat-Korte Kamstraat-Profetenstraat van zaterdag 11 mei 2024 goed te keuren.

 

 

Publicatiedatum: 21/05/2024
Overzicht punten

Zitting van 6 mei 2024

 

Notulen college van burgemeester en schepenen 29 april 2024 - goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

De notulen van het college van burgemeester en schepenen dienen goedgekeurd te worden.

 

 

Publicatiedatum: 21/05/2024
Overzicht punten

Zitting van 6 mei 2024

 

De nieuwe naam van de voormalige collegezaal - kennisneming

 

De collega's konden stemmen op hun favoriet van de top drie beslist op het college van burgemeester en schepenen van 8 april 2024 via een Microsoft Form. 

32 collega's brachten hun stem uit in de periode tussen 15 april 2024 en 29 april 2024.

"de collegazaal" werd met meerderheid van stemmen verkozen als favoriet.

 

 

Publicatiedatum: 21/05/2024
Overzicht punten

Zitting van 6 mei 2024

 

Gemeentepersoneel: selectie één voltijdse contractuele betrekking technisch assistent via startbaan D1-D3 (38/38) - goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Het college van burgemeester en schepenen beoordeelt de geldigheid van de kandidaturen voor een selectieprocedure. Op basis van die beoordeling wordt beslist welke kandidaten tot de selectieprocedure worden toegelaten.

 

 

Publicatiedatum: 21/05/2024
Overzicht punten

Zitting van 6 mei 2024

 

Personeel: deeltijds contractueel technisch assistent schoonmaak D1-D3 (20,6/38) - vervangingsovereenkomst - aanstelling

 

BESLUIT:

Bij geheime stemming.
 

 

Het college van burgemeester en schepenen beslist over aanstellingen van personeel.

 

 

Publicatiedatum: 21/05/2024
Overzicht punten

Zitting van 6 mei 2024

 

Gemeentepersoneel: open verklaren van één voltijdse contractuele betrekking diensthoofd - omgevingsambtenaar ruimtelijke ordening (38/38) - 2e oproep - goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Het college van burgemeester en schepenen verklaart een betrekking vacant en bepaalt volgens welke procedure of procedures deze betrekking zal worden ingevuld.

 

 

Publicatiedatum: 21/05/2024
Overzicht punten

Zitting van 6 mei 2024

 

Gemeentefinanciën: gunningen

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

De gunningen dienen goedgekeurd te worden.

 

 

Publicatiedatum: 21/05/2024
Overzicht punten

Zitting van 6 mei 2024

 

Gemeentefinanciën: goedkeuren van facturen

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de facturen goed.

 

 

Publicatiedatum: 21/05/2024
Overzicht punten

Zitting van 6 mei 2024

 

Levering van gasolie diesel voor commercieel en industrieel gebruik voor de gemeentelijke loods - raamovereenkomst - gunning

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de gunning van de opdracht voor levering van gasolie extra goed.

 

 

Publicatiedatum: 21/05/2024
Overzicht punten

Zitting van 6 mei 2024

 

Gemeentelijk onderwijs: nascholing zorgcoördinatoren - goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Gemeentelijk onderwijs: nascholing voor zorgcoördinatoren - goedkeuring.

 

 

Publicatiedatum: 21/05/2024
Overzicht punten

Zitting van 6 mei 2024

 

Gemeentelijk onderwijs: wijziging van de leesmethode voor de 1ste leerjaren van de gemeentelijke basisscholen Triangel Roosdaal - goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

De wijziging (upgrade) van de leesmethode Veilig Leren Lezen (van Kim-versie naar Zoem-versie) en de bijhorende bestelling ten bedrage van 6.066,13 euro (inclusief BTW) bij Uitgeverij Zwijsen, Duboisstraat 50/unit 2.4 te 2060 Antwerpen wordt goedgekeurd.

 

 

Publicatiedatum: 21/05/2024
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.