Gemeente Roosdaal

 

Zitting van 29 maart 2021

 

Aanwezig:

 

Wim Goossens, burgemeester

Johan Van Lierde, Herman Claeys, Emmanuel de Béthune, An Van den Spiegel, Rudy Bracquez, schepenen

Emma Van der Maelen, algemeen directeur

 

 

Overzicht punten

Zitting van 29 maart 2021

 

OCMW-financiën: goedkeuren van facturen

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

De facturen dienen goedgekeurd te worden.

 

 

Publicatiedatum: 08/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 29 maart 2021

 

OCMW-financiën: gunningen

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Het Vast Bureau dient de bestelbons goed te keuren.

 

 

Publicatiedatum: 08/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 29 maart 2021

 

Mandatarissen: pensioenverzekering - evolutie van het fonds tijdens het dienstjaar 2020 - kennisneming

 

BESLUIT:

 

Het vast bureau dient kennis te nemen van de evolutie van het fonds pensioenverzekering voor de mandatarissen.

 

 

Publicatiedatum: 08/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 29 maart 2021

 

Valorisatie tijdelijke werkloosheid COVID-19 voor 2e pensioenpijler contractuele personeelsleden

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Het vast bureau beslist over de valorisatie of schorsing van de door de RVA erkende periodes van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht ten gevolge van de COVID-19-pandemie.

 

 

Publicatiedatum: 08/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 29 maart 2021

 

Notulen vast bureau 22 maart 2021 - goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

De notulen van het vast bureau dienen goedgekeurd te worden.

 

 

Publicatiedatum: 08/04/2021