Gemeente Roosdaal

 

Zitting van 22 maart 2021

 

Aanwezig:

 

Wim Goossens, burgemeester

Johan Van Lierde, Herman Claeys, Emmanuel de Béthune, An Van den Spiegel, Rudy Bracquez, schepenen

Emma Van der Maelen, algemeen directeur

 

 

Overzicht punten

Zitting van 22 maart 2021

 

OCMW-financiën: goedkeuren van facturen

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

De facturen dienen goedgekeurd te worden.

 

 

Publicatiedatum: 01/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 22 maart 2021

 

OCMW-financiën: gunningen

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Het Vast Bureau dient de bestelbons goed te keuren.

 

 

Publicatiedatum: 01/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 22 maart 2021

 

Open verklaren van 2 deeltijdse contractuele betrekkingen technisch assistenten schoonmaak E1-E3 (19/38) - goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Open verklaren van 2 deeltijdse contractuele betrekkingen technisch assistenten schoonmaak E1-E3 (19/38) - goedkeuring.

 

 

Publicatiedatum: 01/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 22 maart 2021

 

Notulen vast bureau 15 maart 2021 - goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

De notulen van het vast bureau dienen goedgekeurd te worden.

 

 

Publicatiedatum: 01/04/2021