Gemeente Roosdaal

 

Zitting van 10 juni 2024

 

Aanwezig:

Wim Goossens, burgemeester

Johan Van Lierde, Emmanuel de Béthune, An Van den Spiegel, Johan Linthout, Rudy Bracquez, schepenen

Guy Evenepoel, algemeen directeur, wnd

Verontschuldigd:

Emma Van der Maelen, algemeen directeur

 

 

Overzicht punten

Zitting van 10 juni 2024

 

Notulen vast bureau 3 juni 2024 - goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

De notulen van het vast bureau dienen goedgekeurd te worden.

 

 

Publicatiedatum: 24/06/2024
Overzicht punten

Zitting van 10 juni 2024

 

EthiasCo bv: deelname aan de gewone algemene jaarvergadering van 13 juni 2024 - goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Het vast bureau dient toelating te geven om deel te nemen aan de gewone algemene jaarvergadering van EthiasCo bv op donderdag 13 juni 2024 om 10.00 uur.

 

 

Publicatiedatum: 24/06/2024
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.