Gemeente Roosdaal

 

Zitting van 19 april 2021

 

Aanwezig:

 

Wim Goossens, burgemeester

Johan Van Lierde, Herman Claeys, Emmanuel de Béthune, An Van den Spiegel, Rudy Bracquez, schepenen

Emma Van der Maelen, algemeen directeur

 

 

Overzicht punten

Zitting van 19 april 2021

 

OCMW-financiën: gunningen

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Het Vast Bureau dient de bestelbons goed te keuren.

 

 

Publicatiedatum: 29/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 19 april 2021

 

OCMW-financiën: goedkeuren van facturen

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

De facturen dienen goedgekeurd te worden.

 

 

Publicatiedatum: 29/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 19 april 2021

 

Notulen vast bureau 12 april 2021 - goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

De notulen van het vast bureau dienen goedgekeurd te worden.

 

 

Publicatiedatum: 29/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 19 april 2021

 

Agenda Raad voor Maatschappelijk Welzijn 29 april 2021

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

De agenda van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 29 april 2021 dient goedgekeurd te worden.

 

 

Publicatiedatum: 29/04/2021