Gemeente Roosdaal

 

Zitting van 30 augustus 2021

 

Aanwezig:

 

Wim Goossens, burgemeester

Johan Van Lierde, Herman Claeys, Emmanuel de Béthune, An Van den Spiegel, Rudy Bracquez, schepenen

Emma Van der Maelen, algemeen directeur

 

 

Overzicht punten

Zitting van 30 augustus 2021

 

OCMW-financiën: goedkeuren van facturen

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

De facturen dienen goedgekeurd te worden.

 

 

Publicatiedatum: 09/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 30 augustus 2021

 

OCMW-financiën: gunningen

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Het Vast Bureau dient de bestelbons goed te keuren.

 

 

Publicatiedatum: 09/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 30 augustus 2021

 

OCMW-personeel : vervanging maatschappelijk assistent B1-B3 - aanstelling

 

BESLUIT:

Bij geheime stemming.
 

 

Het vast bureau beslist over de tijdelijke aanstelling van personeel.

 

 

Publicatiedatum: 09/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 30 augustus 2021

 

Notulen vast bureau 17 augustus 2021 - goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

De notulen van het vast bureau dienen goedgekeurd te worden.

 

 

Publicatiedatum: 09/09/2021