Gemeente Roosdaal

 

Zitting van 05 juli 2021

 

Aanwezig:

 

Wim Goossens, burgemeester

Johan Van Lierde, Herman Claeys, Emmanuel de Béthune, An Van den Spiegel, schepenen

 

Verontschuldigd:

 

Rudy Bracquez, schepen

 

 

Overzicht punten

Zitting van 5 juli 2021

 

OCMW-financiën: goedkeuren van facturen

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

De facturen dienen goedgekeurd te worden.

 

 

Publicatiedatum: 23/07/2021
Overzicht punten

Zitting van 5 juli 2021

 

Vergoeding leden selectiecommissie aanwervingsprocedure van een voltijds contractueel maatschappelijk assistent B1-B3 - goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Het vast bureau keurt de vergoeding van de leden van de selectiecommissie goed.

 

 

Publicatiedatum: 23/07/2021
Overzicht punten

Zitting van 5 juli 2021

 

Notulen vast bureau 28 juni 2021 - goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

De notulen van het vast bureau dienen goedgekeurd te worden.

 

 

Publicatiedatum: 23/07/2021