Gemeente Roosdaal

 

Zitting van 06 april 2020

 

Aanwezig:

 

Wim Goossens, burgemeester

Johan Van Lierde, Herman Claeys, Emmanuel de Béthune, An Van den Spiegel, Rudy Bracquez, schepenen

Emma Van der Maelen, algemeen directeur

 

 

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 6 april 2020

 

OCMW-financiën: gunningen

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Het Vast Bureau dient de bestelbons goed te keuren.

 

 

Publicatiedatum: 16/04/2020
Overzicht punten

Zitting van 6 april 2020

 

OCMW-financiën: goedkeuren van facturen

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

De facturen dienen goedgekeurd te worden.

 

 

Publicatiedatum: 16/04/2020
Overzicht punten

Zitting van 6 april 2020

 

Mandatarissen: pensioenverzekering - evolutie van het fonds tijdens het dienstjaar 2019 - kennisneming

 

BESLUIT:

 

Het vast bureau dient kennis te nemen van de evolutie van het fonds pensioenverzekering voor de mandatarissen.

 

 

Publicatiedatum: 16/04/2020
Overzicht punten

Zitting van 6 april 2020

 

Notulen vast bureau 30 maart 2020 - goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

De notulen van het vast bureau dienen goedgekeurd te worden.

 

 

Publicatiedatum: 16/04/2020