Gemeente Roosdaal

 

Zitting van 03 juni 2024

 

Aanwezig:

Wim Goossens, burgemeester

Johan Van Lierde, Emmanuel de Béthune, An Van den Spiegel, Rudy Bracquez, schepenen

Iris Arijs, algemeen directeur, wnd

Verontschuldigd:

Johan Linthout, schepen

Emma Van der Maelen, algemeen directeur

 

 

Overzicht punten

Zitting van 3 juni 2024

 

OCMW-financiën: goedkeuren van facturen

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

De facturen dienen goedgekeurd te worden.

 

 

Publicatiedatum: 21/06/2024
Overzicht punten

Zitting van 3 juni 2024

 

OCMW-financiën: gunningen

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Het Vast Bureau dient de bestelbons goed te keuren.

 

 

Publicatiedatum: 21/06/2024
Overzicht punten

Zitting van 3 juni 2024

 

Dag van de Mantelzorger - attentie - goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Dag van de Mantelzorger - attentie - goedkeuring.

 

 

Publicatiedatum: 21/06/2024
Overzicht punten

Zitting van 3 juni 2024

 

Preventiemaatregel in het kader van het energiefonds voor gas en elektriciteit: zomersparen - goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Preventiemaatregel in het kader van het energiefonds voor gas en elektriciteit: zomersparen - goedkeuring.

 

 

Publicatiedatum: 21/06/2024
Overzicht punten

Zitting van 3 juni 2024

 

Notulen vast bureau 27 mei 2024 - goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

De notulen van het vast bureau dienen goedgekeurd te worden.

 

 

Publicatiedatum: 21/06/2024
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.