Gemeente Roosdaal

 

Zitting van 18 mei 2020

 

Aanwezig:

 

Wim Goossens, burgemeester

Johan Van Lierde, Herman Claeys, Emmanuel de Béthune, An Van den Spiegel, Rudy Bracquez, schepenen

Emma Van der Maelen, algemeen directeur

 

 

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 18 mei 2020

 

OCMW-financiën: goedkeuren van facturen

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

De facturen dienen goedgekeurd te worden.

 

 

Publicatiedatum: 28/05/2020
Overzicht punten

Zitting van 18 mei 2020

 

Administratie: migratie e-mail OCMW naar gemeente - raming ten bedrage van 7.500,00 euro (inclusief BTW), aan te schrijven ondernemers, gunning - goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Administratie: migratie e-mail OCMW naar gemeente - raming ten bedrage van 7.500,00 euro (inclusief BTW), aan te schrijven ondernemers, gunning - goedkeuring.

 

 

Publicatiedatum: 28/05/2020
Overzicht punten

Zitting van 18 mei 2020

 

OCMW archief: aansluiting bij het Serieregister Vlaamse Overheid - goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Het OCMW Roosdaal sluit kostenloos aan bij het Serieregister van de Vlaamse Overheid, een centraal register/applicatie waar het OCMW hun serie/archiefbestanden verplicht zullen moeten deponeren.

 

 

Publicatiedatum: 28/05/2020
Overzicht punten

Zitting van 18 mei 2020

 

Notulen vast bureau 11 mei 2020 - goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

De notulen van het vast bureau dienen goedgekeurd te worden.

 

 

Publicatiedatum: 28/05/2020